4Mózes 36:1–13

36  Gileád József fiainak a családjából származott, Mákir+ fia volt, aki pedig Manassé fia. Gileád leszármazottainak a családfői odamentek Mózeshez és a fejedelmekhez, vagyis az izraeliták családfőihez, hogy beszéljenek velük.  Ezt mondták: „Jehova azt parancsolta neked, urunk, hogy sorsvetéssel+ add ezt a földet örökségül az izraelitáknak. Ezenkívül Jehova azt a parancsot adta neked, urunk, hogy Celofád testvérünk örökségét add a lányainak.+  Ha más törzsből származó izraeliták veszik őket feleségül, akkor a lányok örökségét elveszik ősapáink örökségéből, és annak a törzsnek az örökségéhez teszik hozzá, amelyhez tartozni fognak. Így ezt a részt elveszik az örökségből, amely sorsvetéssel nekünk jutott.  És amikor Izraelben elérkezik a jubileumi év+, az asszonyok öröksége is annak a törzsnek az örökségéhez kerül, amelyhez akkor tartoznak, és így az örökségüket elveszik ősapáink törzsének az örökségéből.”  Mózes ekkor Jehova utasítására parancsot adott az izraelitáknak: „Igaz, amit József fiainak a törzse mond.  Ezt parancsolta Jehova Celofád lányai felől: »Hozzámehetnek, akihez akarnak, de csak olyan férfihoz menjenek feleségül, aki apjuk törzsének egyik családjából való.  Az izraeliták öröksége nem szállhat törzsről törzsre, mert mindenkinek ragaszkodnia kell ősapái törzsének az örökségéhez.  Minden lány, aki örökséget kap az izraeliták törzsei között, olyan férfihoz menjen feleségül, aki az apja törzséből való,+ hogy így az izraeliták megtarthassák ősapáik örökségét.  Nem szállhat örökség törzsről törzsre, mert Izrael törzseinek ragaszkodniuk kell az örökségükhöz.«” 10  Celofád lányai azt tették, amit Jehova parancsolt Mózesnek.+ 11  Így hát Mahla, Tirca, Hogla, Milka és Noa, Celofád lányai,+ apjuk testvéreinek a fiaihoz mentek feleségül. 12  Olyan férfiakhoz mentek feleségül, akik József fiának, Manassénak a családjaiból származtak, hogy az örökségük apjuk családjának a törzsénél maradjon. 13  Ezek azok a parancsok és bírói döntések, melyeket Jehova adott az izraelitáknak Mózes által Moáb kietlen síkságán a Jordán mellett, Jerikónál.+

Lábjegyzetek

Jegyzetek

Multimédia