4Mózes 32:1–42

32  Rúben+ és Gád+ fiainak nagyon sok állatuk lett, és látták, hogy Jázer+ földje és Gileád földje jó hely az állattartásra.  Ezért Gád és Rúben fiai odamentek Mózeshez, Eleázár paphoz és a közösség fejedelmeihez, és ezt mondták nekik:  „Atarót, Dibon, Jázer, Nimra, Hesbon+, Elealé, Sebám, Nébó+ és Béon+,  a föld, melyet Jehova meghódított Izrael közössége előtt,+ jó az állattartásra, és a szolgáidnak sok állatuk van.+  Így folytatták: „Legyél irántunk jóindulattal, és hadd kapják meg a szolgáid ezt a földet! Ne kelljen átkelnünk a Jordánon.”  Mózes ekkor ezt válaszolta Gád és Rúben fiainak: „Míg ti itt maradtok, addig a testvéreitek menjenek háborúba?  Miért akarjátok visszariasztani Izrael népét attól, hogy átmenjenek arra a földre, melyet Jehova nekik fog adni?  Ezt tették az elődeitek, amikor elküldtem őket Kádes-Barneából, hogy nézzék meg a földet.+  Amikor felmentek Eskol völgyéig+, és megnézték a földet, visszariasztották Izrael népét attól, hogy bemenjenek arra a földre, melyet Jehova nekik akart adni.+ 10  Jehova dühös lett azon a napon, és megesküdött+: 11  »Azok a 20 éves és annál idősebb férfiak, akik feljöttek Egyiptomból, nem látják meg a földet,+ amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak,+ mert nem követtek engem teljes szívvel. 12  Csak Káleb+, a kenizita Jefunné fia, és Józsué+, Nún fia fogja azt meglátni, mert ők teljes szívvel követték Jehovát.+« 13  Jehova ezért dühös lett Izraelre, és a pusztában vándoroltatta őket 40 éven át,+ míg meg nem halt az az egész nemzedék, mely olyat tett, ami gonosz Jehova szemében.+ 14  Most pedig ti, bűnösök, olyanok vagytok, mint az elődeitek! Csak fokozzátok Jehova lángoló haragját Izrael ellen! 15  Ha elfordultok tőle, és nem követitek őt, akkor ő is újra otthagyja majd a népet a pusztában, ti pedig az egész nép vesztét okozzátok.” 16  Később odamentek Mózeshez, és ezt mondták neki: „Hadd építsünk itt kőaklokat az állatainknak és városokat a gyermekeinknek. 17  De továbbra is készen állunk a harcra,+ és az izraeliták élén leszünk, míg el nem visszük őket a helyükre, eközben pedig a gyermekeink megerősített városokban laknak, védve az ország lakóitól. 18  Nem térünk vissza a házunkba, míg minden egyes izraelita meg nem kapta a földjét mint örökséget.+ 19  Mi ugyanis nem a Jordán másik oldalán kapunk örökséget, mint ti, hanem a mi örökségünk a Jordán keleti oldalán van.+ 20  Mózes így felelt nekik: „Ha megteszitek, hogy felfegyverkeztek Jehova előtt a harcra,+ 21  ha mindannyian felfegyverkeztek, és átmentek a Jordánon Jehova előtt, míg ki nem űzi az ellenségeit maga elől,+ 22  és ha leigázzátok azt a földet Jehova előtt,+ akkor visszatérhettek,+ és nem tart majd bűnösnek titeket Jehova és Izrael. Ekkor a tiétek lesz ez a föld Jehova előtt.+ 23  De ha ezt nem teszitek meg, akkor vétkeztek Jehova ellen, és tudjátok meg, hogy felelni fogtok a bűnötökért. 24  Építhettek városokat a gyermekeiteknek és aklokat a nyájaitoknak,+ de amit megígértetek, azt tegyétek meg!” 25  Ekkor Gád és Rúben fiai ezt mondták Mózesnek: „Szolgáid mindent úgy tesznek, ahogy az urunk parancsolja. 26  A gyermekeink, a feleségeink, az állataink és minden háziállatunk ott marad Gileád városaiban,+ 27  szolgáid azonban, mindenki, aki felfegyverkezett, hogy harcoljon Jehova előtt, átkelnek,+ ahogy az urunk mondja.” 28  Mózes ekkor elmondta a rájuk vonatkozó parancsot Eleázár papnak és Józsuénak, Nún fiának, valamint a nemzetségfőknek, akik Izrael törzseinek az élén álltak. 29  Ezt mondta nekik: „Ha Gád és Rúben fiai, mindenki, aki felfegyverkezett a harcra Jehova előtt, átkel veletek a Jordánon, és leigázzátok a földet, akkor adjátok nekik Gileád földjét.+ 30  De ha nem fegyverkeznek fel, és nem kelnek át veletek, akkor köztetek kell letelepedniük, Kánaán földjén.” 31  Erre Gád és Rúben fiai ezt válaszolták: „Megtesszük, amit Jehova mondott a szolgáidnak. 32  Felfegyverkezünk, és átmegyünk Jehova előtt Kánaán földjére,+ de az örökségünk a Jordánnak ezen az oldalán lesz.” 33  Ekkor Gád fiai, Rúben fiai+ és József fiának, Manassénak a fél törzse+ megkapta Mózestől Szihonnak+, az amoriták királyának a királyságát és Ógnak+, Básán királyának a királyságát. Odaadta nekik ezt a területet a rajta lévő városokkal és a városokat körülvevő földekkel együtt. 34  És Gád fiai felépítették* Dibont+, Atarótot+, Aróert+, 35  Atrót-Sofánt, Jázert+, Jogbehát+, 36  Bét-Nimrát+ és Bét-Háránt+, a megerősített városokat, valamint építettek kőaklokat a nyájaiknak. 37  Rúben fiai pedig felépítették Hesbont+, Elealét+, Kirjátaimot+, 38  Nébót+, Baál-Meont+ – ezeknek a neve megváltozott – és Sibmát. Új nevet adtak a városoknak, amelyeket újra felépítettek. 39  Manassé fiának, Mákirnak+ a fiai Gileád ellen vonultak, elfoglalták, és kiűzték az ott lévő amoritákat. 40  Mózes a mákiritáknak, Manassé fiainak adta Gileádot, akik le is telepedtek ott.+ 41  A Manassé törzséből való Jáir is harcba vonult, és elfoglalta a sátorfalvaikat, és Havvót-Jáirnak* nevezte el azokat.+ 42  Nóbah is harcba vonult, és elfoglalta Kenátot és a környező városokat*, és elnevezte azt a saját nevéről Nóbahnak.

Lábjegyzetek

Vagy: „újra felépítették”.
Jel.: ’Jáir sátorfalvai’.
Vagy: „és annak alárendelt városait”.

Jegyzetek

Multimédia