4Mózes 31:1–54

31  Jehova azután ezt mondta Mózesnek:  „Állj bosszút+ az izraelitákért a midiánitákon+! Utána a néped mellé kerülsz*.+  Mózes tehát beszélt a néppel, és ezt mondta: „Készítsetek fel férfiakat magatok közül, hogy harcoljanak Midián ellen, és hogy végrehajtsák Midiánon Jehova bosszúját.  Izrael minden törzséből 1000 férfit küldjetek a harcba.”  Kijelöltek hát az izraeliták ezrei+ közül törzsenként 1000 harcra kész férfit, összesen 12 000-et.  Mózes ekkor elküldte őket a harcba, törzsenként 1000 férfit, és velük küldte Fineást+, Eleázár pap fiát is, akinél a szent eszközök voltak, meg a trombiták+, amelyekkel riadót fújtak.  Harcoltak Midiánnal, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek, és megöltek minden férfit.  A megöltek között volt Midián öt királya is: Evi, Rékem, Cúr, Húr és Reba. És megölték karddal Bálámot+, Beór fiát is.  A midiánita nőket és a gyermekeiket azonban fogságba hurcolták az izraeliták. Ezenkívül zsákmányul ejtették az összes háziállatukat, minden állatukat és vagyonukat. 10  Felégették a midiániták minden táborát*, és minden városát is, ahol letelepedtek. 11  Magukkal vitték az összes hadizsákmányt, az embereket és az állatokat is. 12  Odavitték a foglyokat és a hadizsákmányt Mózeshez, Eleázár paphoz és az izraeliták közösségéhez a táborba, Moáb kietlen síkságára+, mely a Jordán mellett fekszik Jerikónál. 13  Ekkor Mózes, Eleázár pap és a közösség összes fejedelme kiment eléjük a táboron kívülre. 14  De Mózes megharagudott a harcba küldött férfiakra, az ezred- és századparancsnokokra, akik visszajöttek a harcból. 15  Mózes így szólt: „Életben hagytatok minden nőt?! 16  Hisz ők azok, akik Bálám szavára rávették az izraelitákat, hogy legyenek hűtlenek+ Jehovához Peór kedvéért,+ ami miatt csapás sújtotta Jehova közösségét!+ 17  Most azért öljetek meg minden nőt, akinek már volt nemi kapcsolata férfival, és minden fiút a gyermekeik közül. 18  De azokat a lányokat, akiknek még nem volt nemi kapcsolatuk férfival,+ életben hagyhatjátok. 19  Ti pedig táborozzatok hét napig a táboron kívül. Közületek és a foglyaitok közül mindenki, aki megölt valakit* vagy halotthoz ért,+ tisztítsa meg magát+ a harmadik és a hetedik napon. 20  Minden ruhát és minden bőrből, kecskeszőrből és fából készült tárgyat tisztítsatok meg.” 21  Eleázár pap ekkor ezt mondta azoknak a férfiaknak, akik a csatába mentek: „Ezt a törvényt adta Jehova Mózesnek: 22  »Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot, 23  tehát mindazt, ami tűzálló, tegyétek tűzbe, és tiszta lesz. De a tisztítóvízzel+ is meg kell tisztítani őket. Ami pedig nem tűzálló, tisztítsátok meg vízzel. 24  Mossátok ki a ruhátokat a hetedik napon, és tiszták lesztek. Azután bejöhettek a táborba.+«” 25  Majd Jehova ezt mondta Mózesnek: 26  „Eleázár pappal és a közösség nemzetségfőivel készíts leltárt a hadizsákmányról. Számoljátok meg a foglyokat és a zsákmányul ejtett állatokat. 27  Oszd ketté a hadizsákmányt. Az egyik felét add a csatában részt vevőknek, a másikat a közösség összes többi tagjának.+ 28  A harcban részt vevő katonáktól a következő adót szedjétek be Jehovának: 500-ból egy lelket* az emberek közül, a csordából, a szamarak közül és a nyájból. 29  Ezt az ő részükből szedd be, és add Eleázár papnak Jehovának szánt adományként.+ 30  A többi izraelita részéből ötvenenként egyet vegyél el az emberek közül, a csordából, a szamarak közül és a nyájból, mindenféle háziállatból, és add ezeket a lévitáknak,+ akik a Jehova hajléka körüli teendőket látják el.+ 31  Mózes és Eleázár pap pedig mindent úgy tett, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. 32  A hadizsákmányból, abból, amit a férfiak a harcban zsákmányoltak, megmaradt 675 000 juh, 33  72 000 szarvasmarha 34  és 61 000 szamár. 35  Összesen 32 000 olyan nő* volt, akinek még nem volt nemi kapcsolata férfival.+ 36  Azoknak a része, akik elmentek a harcba, 337 500 juh volt. 37  Ebből a Jehovának szánt adó 675 juh. 38  Szarvasmarhából 36 000 volt, és ebből a Jehovának szánt adó 72. 39  Szamárból 30 500 volt, és ebből a Jehovának szánt adó 61. 40  Emberből* 16 000 volt, és közülük a Jehovának szánt adó 32 fő*. 41  Mózes azután átadta az adót Jehovának szánt adományként Eleázár papnak,+ ahogy Jehova parancsolta neki. 42  Az izraelitáknak a része, melyet Mózes azoktól különített el, akik a harcba mentek, 43  337 500 juh volt, 44  36 000 szarvasmarha, 45  30 500 szamár 46  és 16 000 ember*. 47  Mózes ezután, ahogy Jehova parancsolta neki, elvett az izraeliták részéből ötvenenként egyet az emberek és az állatok közül, és a lévitáknak adta,+ akik a Jehova hajléka körüli teendőket látták el.+ 48  Ezután a hadsereg csapataiból+ a kinevezett férfiak, az ezred- és századparancsnokok odamentek Mózeshez, 49  és ezt mondták neki: „Szolgáid megszámolták azokat a katonákat, akik a parancsnokságunk alá tartoznak, és a jelentés alapján egy ember sem hiányzik közülünk.+ 50  Hadd ajánljuk hát fel mindannyian Jehovának azt, amit szereztünk: aranytárgyakat, bokaláncokat, karkötőket, pecsétgyűrűket, fülbevalókat és egyéb ékszereket, hogy engesztelést szerezzünk magunknak* Jehova előtt.” 51  Mózes és Eleázár pap pedig átvette tőlük az aranyat, az összes ékszert. 52  És az arany, amit az ezred- és századparancsnokok Jehovának adományoztak, összesen 16 750 sekel* volt. 53  A seregben a férfiak mindannyian szereztek maguknak zsákmányt. 54  Mózes és Eleázár pap pedig átvették az aranyat az ezred- és századparancsnokoktól, és bevitték azt a találkozás sátrába Jehova elé, emlékeztetőül Izrael népének.

Lábjegyzetek

Ez egy költői kifejezés, mely a halálra utal.
Vagy: „fallal körülvett táborát”.
Vagy: „egy lelket”.
Vagy: „lélek”.
Vagy: „lélek”.
Vagy: „emberi lélekből”.
Vagy: „emberi lélek”.
Vagy: „a lelkünknek”.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.

Jegyzetek

Multimédia