4Mózes 27:1–23

27  Ekkor előálltak Celofád lányai+, Mahla, Noa, Hogla, Milka és Tirca. Celofád Héfer fia volt, ő meg Gileád fia volt, az pedig Mákirnak, Manassé fiának a fia volt, József fiának, Manassénak a családjai közül.  Celofád lányai odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, a fejedelmek+ és az egész közösség elé a találkozás sátrának a bejáratánál, és ezt mondták:  „Apánk meghalt a pusztában, de ő nem csatlakozott azokhoz, akik Jehova ellen fordultak, nem támogatta Kórahot+, hanem a saját bűne miatt halt meg, és nem voltak fiai.  Miért vesszen ki apánk neve a családjából, csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk birtokot apánk fiútestvéreivel együtt!”  Mózes ekkor Jehova elé tárta az ügyüket.+  Jehova pedig ezt mondta Mózesnek:  „Igazuk van Celofád lányainak. Mindenképpen adj nekik birtokot örökségül az apjuk fiútestvéreivel együtt, és legyen az övék az apjuk öröksége.+  Mondd meg az izraelitáknak: »Ha egy férfi úgy hal meg, hogy nincs fia, akkor adjátok az örökségét a lányának.  Ha nincs lánya, akkor adjátok az örökségét a férfi fiútestvéreinek. 10  Ha nincsenek fiútestvérei, adjátok az örökségét az apja fiútestvéreinek. 11  És ha az apjának sincsenek fiútestvérei, akkor adjátok az örökségét a családjában lévő legközelebbi vérrokonának, és legyen az övé. Ez a bírói döntés legyen érvényes az izraelitákra, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.«” 12  Jehova azután ezt mondta Mózesnek: „Menj fel az Abarimnak erre a hegyére,+ és nézd meg a földet, amelyet az izraelitáknak adok.+ 13  Miután láttad, a néped mellé kerülsz,*+ ahogyan Áron, a testvéred is odakerült,+ 14  mivel fellázadtatok az utasításom ellen, amikor a közösség veszekedett velem Cin pusztájában, és nem szenteltetek meg engem a szemük előtt, amikor vízről gondoskodtam.+ Ez történt Meriba vizeinél+, Kádesnél+, Cin pusztájában+.” 15  Mózes ekkor ezt mondta Jehovának: 16  „Jehova, te, aki életet adsz minden embernek,* jelölj ki a közösség élére egy férfit, 17  aki a vezetőjük lesz, és akit követnek, hogy Jehova közössége ne legyen olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk.” 18  Jehova pedig ezt mondta Mózesnek: „Vedd magad mellé Józsuét, Nún fiát, aki rátermett férfi, és tedd rá a kezedet.+ 19  Majd állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és nevezd ki őt vezetőnek a szemük láttára.+ 20  Adj neki a hatalmadból*,+ hogy az izraeliták egész közössége hallgasson rá.+ 21  Álljon majd Eleázár pap elé, az pedig az urim+ segítségével kérdezze meg az érdekében Jehovát, hogy mi a döntése. Az ő utasítását fogja követni mindenki: ő, minden izraelita és az egész közösség.” 22  Mózes pedig pontosan úgy tett, ahogy Jehova parancsolta neki. Józsuét Eleázár pap meg az egész közösség elé állította, 23  majd rátette a kezét, és kinevezte vezetőnek,+ ahogy Jehova mondta neki.+

Lábjegyzetek

Ez egy költői kifejezés, mely a halálra utal.
Szó szerint: „minden test szellemének Istene”.
Vagy: „a méltóságodból”.

Jegyzetek

Multimédia