4Mózes 21:1–35

21  Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya+, aki a Negebben lakott, hogy megjött Izrael az atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyul ejtett néhányakat közülük.  Izrael ezért megfogadta Jehovának: „Ha a kezembe adod ezt a népet, akkor elpusztítom a városaikat.”  Jehova meghallgatta az izraelitákat, kiszolgáltatta nekik a kánaánitákat, ők pedig elpusztították őket és a városaikat. Ezért Hormának*+ nevezték el azt a helyet.  Miközben folytatták útjukat a Hór-hegytől+ a Vörös-tenger útján, hogy megkerüljék Edom+ földjét, a nép* kifáradt az úttól.  És a nép folyton Isten és Mózes ellen beszélt:+ „Miért hoztatok fel minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hisz nincs se ennivaló, se víz,+ és már megutáltuk* ezt az undorító kenyeret+.”  Jehova ezért mérges* kígyókat küldött a nép közé, és azok megmarták az izraelitákat, úgyhogy sokan meghaltak közülük.+  A nép végül Mózeshez ment, és ezt mondta: „Vétkeztünk, mert Jehova ellen és teellened beszéltünk.+ Járj közben értünk Jehovánál, hogy távolítsa el a kígyókat.” Mózes pedig közbenjárt a nép érdekében.+  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Készíts egy mérges* kígyót, és tedd azt egy oszlopra. Ha valakit megmar egy kígyó, nézzen az oszlopon lévő kígyóra, és életben marad.”  Mózes rögtön készített egy rézkígyót+, és egy oszlopra+ tette. Ha megmart valakit egy kígyó, de ránézett a rézkígyóra, akkor életben maradt.+ 10  Az izraeliták ezután útnak indultak, majd letáboroztak Obótban.+ 11  Azután elindultak Obótból, és letáboroztak Ijé-Abárimban,+ a keletre fekvő pusztában, mely Moáb előtt van. 12  Onnan is továbbmentek, és letáboroztak a Zered völgyénél+. 13  Onnan útnak indultak, és letáboroztak az Arnon+ vidékén, amely az amoriták határától kezdődő pusztában van. Az Arnon egyébként Moáb határa, Moáb és az amoriták között. 14  Ezért mondja a Jehova háborúiról szóló könyv: „Váheb Szufában és az Arnon völgyei, 15  a völgyek torkolata, amely Ar települése felé nyúlik, és Moábot határolja.” 16  Utána Beérbe* mentek. Ez az a kút, amelyről Jehova ezt mondta Mózesnek: „Gyűjtsd össze a népet, hadd adjak nekik vizet.” 17  Akkor énekelte Izrael ezt az éneket: „Buzogj fel, te kút! Feleljetek rá énekszóval! 18  Kút, melyet fejedelmek ástak. A nép előkelői ásták kivezéri pálcával és a saját pálcájukkal.” Majd a pusztából Mattánába mentek, 19  aztán Mattánából tovább Nahalielbe, és Nahalielből tovább Bámótba+. 20  Bámótból pedig továbbmentek a völgybe, amely Moáb+ területén* van, a Piszga tetején+, amely a Jesimonra*+ néz. 21  Izrael ekkor követeket küldött Szihonhoz, az amoriták királyához, ezzel az üzenettel:+ 22  „Hadd menjünk át a területeden. Nem térünk le sem szántóföldre, sem szőlőbe. Egyetlen kútból sem iszunk vizet. A Király útján vonulunk, míg át nem jutunk a területeden.”+ 23  Szihon azonban nem engedte meg Izraelnek, hogy átmenjen a területén, hanem összegyűjtötte az egész népet, és kiment Izrael ellen a pusztába. Elment Jahácba, és megtámadta Izraelt.+ 24  Izrael ekkor legyőzte karddal,+ és birtokba vette a földjét+ az Arnontól+ a Jabbókig+, közel az ammonitákhoz, Jázer+ ugyanis az ammoniták területének a határán fekszik.+ 25  Izrael tehát elfoglalta ezeket a városokat. Letelepedett az összes amorita+ városban, így Hesbonban, és a környező városokban* is. 26  Hesbon Szihonnak, az amoriták királyának a városa volt. Ő korábban Moáb királyával harcolt, és elfoglalta az összes földjét egészen az Arnonig. 27  Ezért született ez a gúnyvers: „Gyertek csak Hesbonba! Épüljön fel Szihon városa, és legyen szilárd az alapja. 28  Mert tűz jött ki Hesbonból, láng Szihon városából. Megemésztette a moábi Art, az Arnon magaslatainak urait. 29  Jaj neked Moáb! El fogsz veszni, Kámos+ népe! Ő a fiait menekültté teszi, és lányait fogságba adja az amoriták királyának, Szihonnak. 30  Lőjünk hát rájuk! Hesbon el fog pusztulni egészen Dibonig+. Pusztítsuk el egészen Nófáig,tűz emészt egészen Medebáig+.” 31  Izrael tehát letelepedett az amoriták földjén. 32  Mózes ekkor kémeket küldött Jázerbe+. Az izraeliták elfoglalták a környező városokat*, és kiűzték az ott lévő amoritákat. 33  Azután megfordultak, és felmentek a Básáni úton. Eléjük ment Óg+, Básán királya, az egész népével, hogy megütközzön velük Edreinél+. 34  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Ne félj tőle,+ mert a segítségemmel legyőzöd őt az egész népével együtt, és elfoglalod a földjét.+ Tedd vele azt, amit Szihonnal, az amoriták királyával tettél, aki Hesbonban lakott.”+ 35  Megölték őt, a fiait és az egész népét, úgyhogy senki sem maradt életben közülük,+ és elfoglalták a földjét.+

Lábjegyzetek

Jel.: ’pusztulásra adás’.
Vagy: „a nép lelke”.
Vagy: „megutálta a lelkünk”.
Vagy: „tüzes”.
Vagy: „tüzes”.
Jel.: ’kút’; ’verem’.
Esetleg: „a sivatagra”; „a pusztára”.
Szó szerint: „mezején”.
Vagy: „és annak alárendelt városaiban”.
Vagy: „annak alárendelt városait”.

Jegyzetek

Multimédia