4Mózes 13:1–33

13  Jehova pedig ezt mondta Mózesnek:  „Küldj ki férfiakat, hogy kémleljék ki* Kánaán földjét, amelyet az izraelitáknak adok. Mindegyik ősi törzsből küldjetek ki egy férfit, aki fejedelem.”+  Mózes Jehova utasítására elküldte őket Párán pusztájából+. Ezek a férfiak az izraeliták vezetői voltak.  Így hívták őket: Rúben törzséből Sammua, Zakkurnak a fia.  Simeon törzséből Sáfát, Hórinak a fia.  Júda törzséből Káleb+, Jefunnénak a fia.  Issakár törzséből Igál, Józsefnek a fia.  Efraim törzséből Hósea+, Núnnak a fia.  Benjámin törzséből Palti, Rafunak a fia. 10  Zebulon törzséből Gaddiel, Szódinak a fia. 11  József+ törzséből, azon belül Manassé+ törzséből Gaddi, Szúszinak a fia. 12  Dán törzséből Ammiél, Gemallinak a fia. 13  Áser törzséből Szetur, Mikáelnek a fia. 14  Naftali törzséből Nahbi, Vofszinak a fia. 15  Gád törzséből Géuel, Mákinak a fia. 16  Így hívták azokat a férfiakat, akiket Mózes kiküldött, hogy kémleljék ki a földet. És Mózes elnevezte Hóseát, Nún fiát, Józsuénak*+. 17  Amikor Mózes kiküldte őket, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, ezt mondta nekik: „Menjetek fel a Negebbe, majd menjetek fel a hegyekbe.+ 18  Nézzétek meg, milyen az a föld,+ és hogy akik ott laknak, mennyire erősek, és hányan vannak. 19  Nézzétek meg, hogy jó-e a föld, és hogy a városok, amelyekben laknak, körül vannak-e véve fallal, vagy sem. 20  Derítsétek ki, hogy a föld termékeny-e* vagy terméketlen*,+ és hogy vannak-e rajta fák. Legyetek bátrak,+ és hozzatok annak a földnek a gyümölcséből.” Éppen ekkor érett be a szőlő.+ 21  Felmentek hát, és kikémlelték a földet Cin pusztájától+ Rehobig+, mely Lebó-Hamát*+ közelében van. 22  Amikor felmentek a Negebbe, eljutottak Hebronba+. Akkoriban az anákok+ éltek ott, Ahimán, Sésai és Talmai+. Hebront pedig 7 évvel korábban építették, mint az egyiptomi Coánt. 23  Amikor Eskol völgyébe+ érkeztek, lemetszettek ott egy vesszőt egyetlen fürt szőlővel, melyet ketten kellett hogy vigyenek egy rúdon. A gránátalmából és a fügéből is vittek.+ 24  Ezt a helyet Eskol* völgyének+ nevezték el a szőlőfürt miatt, melyet levágtak ott az izraeliták. 25  Aztán 40 nap múlva,+ miután kikémlelték a földet, visszatértek. 26  Visszamentek Mózeshez, Áronhoz és az izraeliták egész közösségéhez Párán pusztájába, Kádesbe.+ Hírt vittek az egész közösségnek, és megmutatták nekik, milyen gyümölcsök teremnek azon a földön. 27  Erről számoltak be Mózesnek: „Bementünk arra a földre, amelyre elküldtél minket, és az valóban tejjel és mézzel folyó föld.+ Itt van a gyümölcs, amely ott terem.+ 28  Csakhogy az emberek, akik azon a földön laknak, erősek, és a fallal körülvett városok igen nagyok. Ezenkívül láttuk ott az anákokat is.+ 29  A Negeb+ földjén az amálekiták+ laknak, a hegyekben a hettiták, a jebusziták+ és az amoriták+, a tengernél+ és a Jordán mentén pedig a kánaániták+.” 30  Káleb ekkor próbálta megnyugtatni a népet, mely Mózes előtt állt, és ezt mondta nekik: „Menjünk fel most azonnal, és biztosan a miénk lesz, mert meg tudjuk hódítani azt.”+ 31  De a férfiak, akik felmentek vele, ezt mondták: „Nem tudunk szembeszállni azokkal a népekkel, mert erősebbek, mint mi.”+ 32  És továbbra is rossz híreket+ mondtak az izraelitáknak a földről, melyet kikémleltek. Ezt mondták: „Az a föld, melyen áthaladtunk, hogy kikémleljük, olyan föld, mely megemészti a lakóit, és az emberek is, akiket ott láttunk, mind hatalmasak.+ 33  És láttuk ott a nefileket is, Anák fiait+, akik a nefilektől vannak*. Hozzájuk képest olyanok voltunk, mint a szöcskék, az ő szemükben is, és a miénkben is.”

Lábjegyzetek

Vagy: „derítsék fel”.
Vagy: „Jehósuának”. Jel.: ’Jehova megmentés’.
Szó szerint: „sovány”.
Szó szerint: „kövér”.
Vagy: „Hamát széle”.
Jel.: ’szőlőfürt’.
Vagy: „a nefilek leszármazottai”.

Jegyzetek

Multimédia