3Mózes 26:1–46

26  Ne készítsetek semmit érő isteneket magatoknak,+ ne állítsatok magatoknak faragott bálványt+ vagy szent oszlopot, és kőből+ se állítsatok bálványt a földeteken, hogy meghajoljatok előtte,+ mert én vagyok Jehova, a ti Istenetek.  Tartsátok meg a sabbatjaimat, és tiszteljétek* a szentélyemet. Én vagyok Jehova.  Ha a rendeleteim szerint éltek, és megtartjátok a parancsaimat,+  akkor a megfelelő időben esőt adok nektek,+ és a föld megadja majd a termését,+ a mező fái pedig megtermik a gyümölcsüket.  A cséplés egészen a szőlőszüretig fog tartani, a szőlőszüret pedig a vetés idejéig. Jóllaktok majd a kenyeretekkel, és biztonságban éltek a földeteken.+  Békét hozok arra a földre,+ és amikor lefekszetek, senki sem rettent meg titeket.+ Kipusztítom a veszedelmes vadállatokat arról a földről, és senki sem támad rátok karddal.  Üldözni fogjátok az ellenségeiteket, és megölitek őket karddal.  Közületek öten 100-at fognak üldözni, 100-an pedig 10 000-et, és megölitek az ellenségeiteket karddal.+  Én pedig kedvesen bánok veletek*, termékennyé teszlek titeket, sok utódot adok nektek,+ és megtartom a veletek kötött szövetségemet.+ 10  Még az előző évi, régi termést eszitek, de már el kell takarítanotok azt, hogy helyet készítsetek az újnak. 11  Közétek helyezem a hajlékomat,+ és nem vetlek el* titeket. 12  Veletek leszek, és az Istenetek leszek,+ ti pedig a népem lesztek.+ 13  Én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről, hogy többé ne legyetek a rabszolgáik. Összetörtem igátokat, és nekem köszönhetően emelt fővel* járhattok. 14  De ha nem hallgattok rám, és nem tartjátok meg ezeket a parancsokat,+ 15  ha elvetitek a rendeleteimet,+ megutáljátok* a bírói döntéseimet, és nem tartjátok meg a parancsaimat, hanem megszegitek a szövetségemet,+ 16  akkor a következőket teszem veletek: Megbüntetlek titeket, és gyötrődni fogtok. Tüdővésszel és magas lázzal sújtalak benneteket, melyek tönkreteszik a szemet, és legyengítenek titeket*. Hiába fogtok magot vetni, mert az ellenségeitek eszik meg a termést.+ 17  Elfordulok tőletek, és az ellenségeitek legyőznek titeket.+ A gyűlölőitek eltaposnak benneteket,+ és menekülni fogtok, pedig senki sem üldöz titeket.+ 18  Ha mindezek ellenére sem hallgattok rám, akkor a bűneitek miatt hétszeresen kell hogy megfenyítselek titeket. 19  Letöröm makacs büszkeségeteket, és olyanná teszem az egeteket, mint a vas,+ a földeteket pedig, mint a réz. 20  Megfeszített erővel dolgoztok, de hiába, mert a földetek nem adja meg a termését,+ és a fák sem termik meg a gyümölcsüket. 21  És ha továbbra is ellenkeztek velem, és nem hallgattok rám, akkor a bűneitek miatt hétszeres csapást kell rátok mérnem. 22  Vadállatokat küldök közétek,+ és azok megölik a gyermekeiteket+ és kipusztítják a háziállataitokat. Csak kevesen maradtok, és az útjaitok elhagyatottá válnak.+ 23  De ha még ezek után sem engeditek, hogy fegyelmezzelek titeket,+ és csak azért is ellenkeztek velem, 24  akkor én is ellenetek fordulok, és a bűneitek miatt hétszeres csapást mérek rátok. 25  Elküldöm az ellenségeiteket, hogy álljanak rajtatok bosszút karddal, amiért megszegtétek a szövetségemet.+ Ha a városaitokba menekültök, járványos betegséggel sújtalak benneteket,+ és kiszolgáltatlak titeket az ellenségnek.+ 26  Amikor megsemmisítem az összes kenyereteket*,+ egyetlen sütőkemence is elég lesz tíz asszonynak, hogy kenyeret süssön nektek. Súlyra adják majd a kenyeret,+ ti pedig esztek, de nem fogtok jóllakni.+ 27  De ha még ennek ellenére sem fogtok rám hallgatni, és csak azért is ellenkeztek velem, 28  akkor én még inkább ellenetek fordulok,+ és a bűneitek miatt hétszeresen kell hogy megfenyítselek titeket. 29  A fiaitok és a lányaitok húsát fogjátok enni.+ 30  Meg fogom semmisíteni a szent magaslataitokat,+ kivágom a füstölőszertartóitokat, és a tetemeiteket az undorító bálványaitok* tetemeire vetem.+ Undorodva elfordulok* tőletek.+ 31  Városaitokat elpusztítom,+ a szentélyeiteket elhagyatottá teszem, és az áldozataitok többé nem lesznek kellemes* illatúak nekem. 32  Elhagyatottá teszem azt a földet,+ és az ellenségeitek, akik ott fognak lakni, ámulnak majd.+ 33  Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé,+ és elküldöm az ellenségeiteket, hogy kardot rántsanak, és rátok támadjanak.+ Földetek pusztává lesz,+ a városaitok pedig rommá. 34  Míg ellenségeitek földjén vagytok, a földetek puszta lesz, és lerója a sabbatjait. Akkor majd pihenni fog* a föld, és lerója a sabbatjait.+ 35  A föld pihenni fog, amíg pusztán hever, mert amikor ott laktatok, nem tartottátok meg a sabbatot, és nem pihentettétek. 36  Úgy lesz, hogy akik életben maradnak,+ azokon kétségbeesés lesz úrrá az ellenségeik földjén. Még a sodródó falevél hangjától is megijednek, és menekülni kezdenek, mintha csatából menekülnének, aztán elesnek, pedig senki sem üldözi őket.+ 37  Elbotlik egyik a másikban, mint azok, akik csatából menekülnek, pedig senki sem üldözi őket. És nem tudjátok majd megvédeni magatokat az ellenséggel szemben.+ 38  Más nemzetek földjén haltok majd meg,+ és ellenségeitek földje felemészt titeket. 39  Akik pedig megmaradnak közületek, elrothadnak a vétkük miatt az ellenségeitek földjén.+ Igen, el fognak rothadni az apáik vétkei miatt.+ 40  Akkor majd megvallják a saját vétküket,+ és az apáik vétkét is. Elismerik majd, hogy hűtlenek voltak hozzám ők is, és az apáik is, mert ellenkeztek velem.+ 41  Én is ellenük fordulok,+ és ellenségeik földjére viszem őket.+ Akkor talán nem lesz többé makacs* a szívük,+ megalázzák magukat, és leróják majd a büntetést a vétkükért. 42  Én pedig nem feledkezem meg a Jákobbal+, az Izsákkal+ és az Ábrahámmal+ kötött szövetségemről, és erről a földről sem feledkezem meg. 43  Amíg nincsenek* ott, a föld pusztán hever, és pihenni fog.+ Megfizetnek a vétkükért, amiért elvetették a bírói döntéseimet, és megutálták* a rendeleteimet.+ 44  Mindennek ellenére, míg ellenségeik földjén lesznek, nem tagadom meg őket végleg,+ és nem is utálom meg őket annyira, hogy kiirtsam őket, mert ezzel megszegném a velük kötött szövetségemet.+ Én vagyok Jehova, az ő Istenük. 45  Az ő érdekükben nem feledkezem meg a szövetségről, amelyet az elődeikkel kötöttem,+ akiket a nemzetek szeme láttára kihoztam Egyiptom földjéről,+ hogy Istenük legyek. Én vagyok Jehova.«” 46  Jehova ezeket a rendelkezéseket, bírói döntéseket és törvényeket adta az izraelitáknak Mózes által a Sínai-hegyen.+

Lábjegyzetek

Vagy: „tiszteletteljes félelemmel álljatok a szentélyem előtt”. Szó szerint: „féljétek”.
Szó szerint: „felétek fordulok”.
Vagy: „nem vet el a lelkem”.
Szó szerint: „felegyenesedve”.
Vagy: „lelketek megutálja”.
Vagy: „a lelketeket”.
Vagy: „ételeteket”. Szó szerint: „kenyeretek botját”. Feltehetően olyan botról van szó, amelyen a kenyeret tartották.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Vagy: „elfordul a lelkem”.
Vagy: „békítő”. Szó szerint: „megnyugtató”.
Vagy: „sabbatot tart”.
Vagy: „körülmetéletlen”.
Mármint Izrael nemzete.
Vagy: „lelkük megutálta”.

Jegyzetek

Multimédia