3Mózes 13:1–59

13  Jehova még így szólt Mózeshez és Áronhoz:  „Ha egy ember bőrén* duzzanat, seb vagy folt lesz, és lepra*+ lehet belőle, akkor vigyék őt Áron paphoz vagy a fiai közül valamelyik paphoz.+  A pap vizsgálja meg a fertőzést. Ha a fertőzésben a szőr kifehéredett, és a fertőzés láthatóan mélyebben van, mint a bőr, akkor az lepra. A pap vizsgálja meg, és nyilvánítsa őt tisztátalannak.  De ha a bőrön a folt fehér, és láthatóan nincs mélyebben a bőrnél, és a szőr sem vált fehérré, a pap különítse el hét napra azt, akin a fertőzés van.+  A pap ezután vizsgálja meg a hetedik napon, és ha úgy tűnik, hogy a fertőzés megállt, és nem terjedt tovább a bőrön, akkor különítse el őt még hét napra.  A pap a hetedik napon újra vizsgálja meg, és ha a fertőzés halványult, és nem terjedt tovább a bőrön, nyilvánítsa őt tisztának.+ Csak seb volt az. Mossa ki a ruháit ez az ember, és tiszta lesz.  De ha a seb* nyilvánvalóan továbbterjedt a bőrön, miután az az ember megjelent a pap előtt, hogy az megállapítsa róla, hogy tiszta-e, akkor jelenjen meg ismét* a pap előtt.  A pap vizsgálja meg, és ha a seb továbbterjedt a bőrön, a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Lepra az.+  Ha lepra keletkezik egy emberen, akkor vigyék őt a paphoz, 10  és a pap vizsgálja meg.+ Ha fehér duzzanat van a bőrön, kifehéredett rajta a szőr, és nyílt seb+ van a duzzanaton, 11  akkor krónikus lepra van a bőrén, és a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Nem kell további megfigyelés miatt elkülönítenie,+ mivel tisztátalan. 12  Ha azonban a lepra a bőrön mindenhol elterjedt, és a pap azt látja, hogy tetőtől talpig leprás ez az ember, 13  és ha a pap megvizsgálja, és látja, hogy a lepra az egész testét beborítja, akkor nyilvánítsa a fertőzött személyt tisztának*. Mivel az egész fehérré változott, az az ember tiszta. 14  De ha nyílt seb jelenik meg rajta, tisztátalan lesz. 15  Ha a pap nyílt sebet lát, nyilvánítsa őt tisztátalannak.+ A nyílt seb tisztátalan. Lepra az.+ 16  De ha a nyílt seb ismét fehérré válik, akkor az ember menjen a paphoz. 17  A pap vizsgálja meg,+ és ha a fertőzés fehérré vált, akkor nyilvánítsa a fertőzött embert tisztának. Tiszta az az ember. 18  Ha valakinek a bőrén kelés lesz, és meggyógyul, 19  de a kelés helyén fehér duzzanat vagy vörösesfehér folt keletkezik, akkor mutassa meg magát a papnak. 20  A pap vizsgálja meg,+ és ha az láthatóan mélyebben van, mint a bőr, és a szőr kifehéredett, akkor a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Lepra az, amely a kelésben alakult ki. 21  De ha a pap megvizsgálja, és látja, hogy nincs fehér szőr benne, nincs mélyebben a bőrnél, és halványnak látszik, akkor különítse el őt hét napra.+ 22  És ha a folt nyilvánvalóan továbbterjedt a bőrön, a pap nyilvánítsa azt az embert tisztátalannak. Lepra az. 23  De ha a folt akkora maradt, mint volt, nem terjedt tovább, akkor az csak gyulladás. A pap nyilvánítsa őt tisztának.+ 24  Vagy ha valakinek a bőrén égési seb van, és a sebben az eleven hús vörösesfehér vagy fehér folttá lesz, 25  a pap vizsgálja meg. Ha a szőr fehérré vált a foltban, és a folt láthatóan mélyebben van, mint a bőr, akkor az lepra, amely a sebben keletkezett, és a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Lepra az. 26  De ha a pap megvizsgálja, és látja, hogy nincs a foltban fehér szőr, a folt nincs mélyebben, mint a bőr, és halvány, akkor különítse el őt hét napra.+ 27  Majd a pap vizsgálja meg a hetedik napon. Ha a fertőzés nyilvánvalóan továbbterjedt a bőrön, a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Lepra az. 28  De ha a folt akkora maradt, mint volt, nem terjedt tovább a bőrön, és halvány, akkor az csak egy duzzadt seb. A pap nyilvánítsa őt tisztának, mert az egy gyulladt seb. 29  Ha egy férfinak vagy egy nőnek a fején vagy az állán keletkezik fertőzés, 30  a pap vizsgálja meg a fertőzést.+ Ha láthatóan mélyebben van, mint a bőr, és a szőrzet benne sárgás és vékony, akkor a pap nyilvánítsa az ilyen embert tisztátalannak. Ez a fejbőrnek vagy a szakállnak a fertőzése. Lepra az a fejen vagy az állon. 31  De ha a pap látja, hogy a fertőzés nincs mélyebben a bőrnél, és nincs benne fekete szőr, akkor különítse el a fertőzött embert hét napra.+ 32  Majd a pap vizsgálja meg a fertőzést a hetedik napon. Ha a fertőzés nem terjedt tovább, nem keletkezett benne sárgás szőr, és a fertőzés láthatóan nincs mélyebben a bőrnél, 33  akkor az az ember borotváltassa meg magát, de a fertőzött területet ne borotváltassa le. A pap ezután újra különítse el hét napra a fertőzött személyt. 34  A pap ismét vizsgálja meg a fertőzést a hetedik napon. Ha a fejbőr és a szakáll fertőzése nem terjedt tovább, és láthatóan nincs mélyebben a bőrnél, akkor a pap nyilvánítsa őt tisztának, az pedig mossa ki a ruháit, és tiszta lesz. 35  De ha a fertőzés nyilvánvalóan továbbterjedt a bőrön a tisztulása után, 36  a pap vizsgálja meg. Ha a fertőzés továbbterjedt a bőrön, ne kutasson sárgás szőr után, tisztátalan az az ember. 37  De ha a pap megvizsgálja, és látja, hogy a fertőzés nem terjedt tovább, és fekete szőr nőtt ki ott, akkor az az ember meggyógyult. Tiszta ő, és a pap nyilvánítsa tisztának.+ 38  Ha egy férfi vagy egy nő bőrén* foltok keletkeznek, és ezek a foltok fehérek, 39  a pap vizsgálja meg.+ Ha a bőrükön levő foltok halványfehérek, akkor az ártalmatlan kiütés a bőrön. Tiszta az az ember. 40  Ha egy férfinak hullik a haja, és kopaszodik, akkor tiszta ő. 41  Ha elöl hullik a haja, és ott kopaszodik, akkor tiszta ő. 42  De ha vörösesfehér seb keletkezik a kopaszodó fejtetőn vagy a homlokon, akkor az lepra a fejbőrön vagy a homlokon. 43  A pap vizsgálja meg. Ha a feje tetején vagy a homlokán levő kopasz területen vörösesfehér duzzanat lett a fertőzésből, és úgy néz ki, mint amikor lepra van a bőrön, 44  akkor az az ember leprás, tisztátalan. A fején levő fertőzés miatt nyilvánítsa a pap tisztátalannak. 45  Ami pedig a leprást illeti, akinek ez a betegsége van, szaggassa meg a ruháit, hagyja a fejét ápolatlanul, takarja el a bajuszát, és kiáltsa: »Tisztátalan, tisztátalan!« 46  Mindaddig tisztátalan, amíg beteg. Mivel tisztátalan, lakjon elkülönülve. Lakjon a táboron kívül.+ 47  Ha lepra* jelenik meg ruhán, gyapjúruhán, vászonruhán, 48  a szőtt anyag fonalain*, bőrön vagy bármi máson, ami bőrből készült, 49  és sárgászöld vagy vöröses folt keletkezik a ruhán, a bőrön, a szőtt anyag fonalain vagy bármin, ami bőrből készült, akkor az lepra, és mutassák meg a papnak. 50  A pap vizsgálja meg a fertőzést, és különítse el a fertőzött tárgyat hét napra.+ 51  Ha a hetedik napon megvizsgálja, és látja, hogy a fertőzés továbbterjedt a ruhán, a szőtt anyag fonalain vagy a bőrön (bármire használják is azt, ami a bőrből készült), akkor a fertőzés ártalmas lepra. Tisztátalan az.+ 52  El kell égetnie a gyapjú- vagy lenvászon ruhát és anyagot, illetve minden olyan bőrholmit, amelyen fertőzés keletkezett, mert ártalmas lepra az. El kell égetni. 53  De ha a pap megvizsgálja, és látja, hogy a fertőzés nem terjedt tovább a ruhán, a szőtt anyag fonalain vagy bármin, ami bőrből készült, 54  akkor a pap parancsolja meg, hogy mossák ki azt, amin a fertőzés van, és a pap különítse el másodszor is hét napra. 55  Majd vizsgálja meg a fertőzött tárgyat. Ha a fertőzés láthatóan még alapos mosás után sem változott, tisztátalan az a tárgy, még akkor is, ha nem terjedt tovább a fertőzés. Égesd el, mert tönkrement ennek a tárgynak a külseje vagy a belseje. 56  De ha a pap megvizsgálja, és látja, hogy az alapos mosás után a fertőzés elhalványult, akkor szakítsa ki a fertőzött részt a ruhából, a bőrből vagy a szőtt anyag fonalaiból. 57  Ha viszont a fertőzés megjelenik valahol máshol a ruhán, a szőtt anyag fonalain vagy bármin, ami bőrből készült, akkor a fertőzés terjed. Égesd el a fertőzött tárgyat, bármi legyen is az.+ 58  De ha a fertőzés eltűnik a ruháról, a szőtt anyag fonalairól vagy a bőrholmiról, amit kimostál, mosd ki másodszor is, és tiszta lesz. 59  Ez a törvény vonatkozik a leprával fertőzött gyapjú- vagy lenvászon ruhára, szőtt anyag fonalaira vagy bármilyen bőrholmira, hogy tisztának vagy tisztátalannak nyilváníthassák.”

Lábjegyzetek

A „leprának” fordított héber szó tág jelentésű, és különféle fertőző bőrbetegségekre utalhat. Olyan fertőzéseket is magában foglalhat, amelyek ruhán vagy házon keletkeznek.
Szó szerint: „testének a bőrén”.
Vagy: „fertőzés”.
Vagy: „másodszor is”.
Vagy: „nem fertőzőnek”.
Szó szerint: „testének a bőrén”.
Ez a lepra a penész vagy az üszög valamelyik fajtája lehetett, de ez nem biztos. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „a lenvászon és a gyapjú láncfonalán vagy vetülékén”.

Jegyzetek

Multimédia