3Mózes 10:1–20

10  Később Nádáb és Abihu,+ Áron fiai, fogták a tűztartójukat, parazsat tettek bele, és füstölőszert+ raktak rá. Olyan áldozatot* mutattak be Jehova előtt, amilyet nem volt szabad,+ és amelyre Isten nem adott nekik parancsot.  Ekkor tűz jött le Jehovától, és megemésztette őket,+ úgyhogy meghaltak Jehova előtt.+  Mózes ekkor ezt mondta Áronnak: „Így szólt Jehova: »Tartsanak szentnek azok, akik közel vannak hozzám,+ és az egész nép dicsőítsen engem.«” Áron pedig csendben maradt.  Mózes szólította Misáelt és Elcáfánt, Uzzielnek+, Áron nagybátyjának a fiait, és ezt mondta nekik: „Gyertek ide, vigyétek ki testvéreiteket a szent sátor udvarából a táboron kívülre.”  Ők pedig odamentek, és kivitték őket úgy, ahogy voltak, a köntöseikben, a táboron kívülre, ahogy Mózes mondta.  Mózes azután ezt mondta Áronnak és a két másik fiának, Eleázárnak és Itamárnak: „Ne hagyjátok ápolatlanul a fejeteket, és ne szaggassátok meg a ruháitokat,+ hogy meg ne haljatok, és hogy Isten meg ne haragudjon az egész közösségre. A testvéreitek, Izrael egész népe majd megsiratja azokat, akiket Jehova megölt a tűzzel.  Ne menjetek el a találkozás sátrának a bejáratától, különben meghaltok, ugyanis Jehova felkenetési olaja van rajtatok.+” Ők pedig azt tették, amit Mózes mondott.  Ezután Jehova ezt mondta Áronnak:  „Se te, se a fiaid ne igyatok bort vagy másmilyen alkoholt, amikor a találkozás sátrába jöttök,+ hogy meg ne haljatok. Állandó érvényű rendelet ez nektek nemzedékeken át. 10  Azért van ez, hogy különbséget tegyetek a szent és a szentségtelen között, valamint a tiszta és a tisztátalan között,+ 11  és hogy megtanítsátok az izraelitáknak mindazokat a rendelkezéseket, melyeket Jehova mondott nekik Mózes által.+ 12  Mózes ezután beszélt Áronnal és a megmaradt fiaival, Eleázárral és Itamárral: „Vegyétek a gabonaáldozatot, ami megmaradt a Jehovának bemutatott tűzáldozatokból, és az oltár közelében egyétek meg a kovásztalan kenyérnek elkészített gabonaáldozatot,+ mert egészen szent az.+ 13  Szent helyen egyétek meg,+ mert ez a te részed és a fiaid része a Jehovának bemutatott tűzáldozatokból, ugyanis ezt a parancsot kaptam. 14  A meglengetett áldozat szegyét és a szent járandóság combját+ is tiszta helyen egyétek meg a fiaiddal és a lányaiddal együtt,+ mert az izraeliták közösségi áldozataiból neked és a fiaidnak járnak ezek a részek. 15  Hozzák el a szent járandóság combját és a meglengetett áldozat szegyét a tűzáldozatnak szánt zsíros résszel együtt, hogy meglengessék mint meglengetett áldozatot Jehova előtt. Ezek a részek – a szegy és a comb – mindig neked és a fiaidnak járnak,+ ahogy Jehova parancsolta.” 16  Mózes pedig mindenhol kereste a bűnért való áldozat kecskéjét+, aztán észrevette, hogy elégették. Ekkor megharagudott Eleázárra és Itamárra, Áron megmaradt fiaira, és ezt mondta: 17  „Miért nem ettétek meg a szent helyen a bűnért való áldozatot?!+ Hisz ez az áldozat egészen szent, és ő azért adta azt nektek, hogy ti viseljétek a felelősséget a közösség vétkéért, és engesztelést végezzetek értük Jehova előtt. 18  Senki sem vitte be a vérét a szent helyre.+ A bűnért való áldozatot meg kellett volna ennetek a szent helyen, ahogyan parancsot kaptam rá.” 19  Áron ekkor így felelt Mózesnek: „A nép ma mutatta be a bűnért való áldozatát és az égőáldozatát Jehova előtt,+ de én nem tudtam megenni ezeket az áldozatokat. Jól tudod te is, mi történt ma velem. Vajon tetszett volna Jehovának, ha megettem volna a bűnért való áldozatot?” 20  Amikor Mózes ezt meghallotta, egyetértett vele.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „tüzet”.

Jegyzetek

Multimédia