2Tesszalonika 2:1–17

2  Mindamellett, testvérek, ami Jézus Krisztus, a mi Urunk jelenlétének az idejét illeti,+ és azt, hogy mikor leszünk hozzá egybegyűjtve,+ arra kérünk titeket,  ne veszítsétek el egykönnyen a józan ítélőképességeteket, és ne zaklasson fel titeket az az állítás, hogy Jehova* napja+ itt van, akár ihletett kijelentés*+, szóbeli üzenet vagy egy levél által jut el hozzátok, amelyet állítólag mi írtunk.  Senki, semmilyen módon ne vezessen titeket tévútra*, mert az a nap csak akkor fog eljönni, ha előbb eljön a hitehagyás,+ és nyilvánvalóvá válik a törvénytelenség embere+, a pusztulás fia.+  Ő ellenséges, és minden fölé emeli magát, amit istennek neveznek, vagy amit imádnak*, úgyhogy beül Isten templomába, és mindenki előtt istennek mutatja magát.  Nem emlékeztek, hogy amikor még nálatok voltam, többször is beszéltem nektek ezekről?  Most tehát tudjátok, mi az, ami visszatartó erőként hat, hogy aztán a törvénytelenség embere nyilvánvalóvá váljon a megfelelő időben.  Igaz, a törvénytelenség, ami rejtély, már tevékenykedik,+ de csak addig marad rejtély, amíg az, aki jelenleg visszatartja, nem lesz többé.  Akkor aztán nyilvánvalóvá válik majd a törvénytelenség embere, akivel az Úr Jézus végezni fog szájának szellemével,+ és akit semmivé tesz jelenlétének a nyilvánvalóvá válásakor+.  Sátán műve+ az, hogy a törvénytelenség embere megjelenik, mindenféle hatalmas tettet, hazug jeleket meg csodákat* tesz,+ 10  és mindenféle igazságtalan módszerrel megtéveszti azokat,+ akik elvesznek. A haláluk az ára annak, hogy nem fogadták el és nem szerették meg az igazságot, ami által megmenekülhetnének. 11  Ezért engedi meg Isten, hogy egy megtévesztő befolyás félrevezesse őket, és elhiggyék a hazugságot,+ 12  és így mindannyiukat megítéljék, amiért nem hittek az igazságban, hanem az igazságtalanságban lelték a kedvüket. 13  Mi azonban úgy érezzük, hogy mindig hálát kell adnunk értetek Istennek, testvérek, akiket szeret Jehova*, mert Isten kezdettől fogva kiválasztott+ benneteket a megmentésre, mivel megszentelt+ titeket a szellemével, és mivel hittetek az igazságban. 14  Erre hívott el benneteket a jó hírrel, melyet hirdetünk, hogy ti is olyan dicsőségben részesüljetek, mint Jézus Krisztus, a mi Urunk.+ 15  Így tehát, testvérek, álljatok szilárdan,+ és ragaszkodjatok ezután is mindahhoz, amire tanítottak benneteket,+ akár szóbeli üzenet, akár tőlünk jött levél által. 16  Ezenfelül maga Jézus Krisztus, a mi Urunk, és Isten, az Atyánk, aki szeretett minket,+ és ki nem érdemelt kedvesség által örök vigaszt és csodálatos reménységet adott,+ 17  vigasztalja meg a szíveteket, és szilárdítson meg* titeket, hogy mindig azt tegyétek és mondjátok, ami jó.

Lábjegyzetek

Vagy: „egy szellem”. Lásd a Szójegyzékben a „Szellem” címszót.
Vagy: „ne szedjen rá titeket”.
Vagy: „mélységesen tisztelnek”.
Vagy: „előjeleket”.
Vagy: „erősítsen meg”.

Jegyzetek

Multimédia