Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Az izraeliták egyre többen lesznek Egyiptomban (1–7.)

  • A fáraó sanyargatja az izraelitákat (8–14.)

  • Az istenfélő bábák életben hagyják a fiúgyermekeket (15–22.)

 • 2.

  • Mózes születése (1–4.)

  • A fáraó lánya a fiává fogadja Mózest (5–10.)

  • Mózes Midián földjére menekül, és feleségül veszi Cippórát (11–22.)

  • Isten meghallgatja az izraeliták sóhajtozását (23–25.)

 • 3.

  • Mózes és az égő tövisbokor (1–12.)

  • Jehova megmagyarázza a nevének a jelentését (13–15.)

  • Jehova utasításokat ad Mózesnek (16–22.)

 • 4.

  • Három jel, melyet Mózesnek végre kell hajtania (1–9.)

  • Mózes alkalmatlannak érzi magát (10–17.)

  • Mózes visszatér Egyiptomba (18–26.)

  • Mózes újra együtt van Áronnal (27–31.)

 • 5.

  • Mózes és Áron a fáraó előtt (1–5.)

  • A sanyargatás növekszik (6–18.)

  • Izrael Mózest és Áront hibáztatja (19–23.)

 • 6.

  • Jehova újra megígéri, hogy kiszabadítja Izraelt (1–13.)

   • Jehova még nem tárta fel teljesen a nevének a jelentését (2–3.)

  • Mózes és Áron családfája (14–27.)

  • Mózesnek ismét el kell mennie a fáraóhoz (28–30.)

 • 7.

  • Jehova megerősíti Mózest (1–7.)

  • Áron botja nagy kígyóvá változik (8–13.)

  • 1. csapás: a víz vérré válik (14–25.)

 • 8.

  • 2. csapás: békák (1–15.)

  • 3. csapás: szúnyogok (16–19.)

  • 4. csapás: böglyök (20–32.)

   • Gósen földjét nem érinti a csapás (22–23.)

 • 9.

  • 5. csapás: az állatok elpusztulnak (1–7.)

  • 6. csapás: kelés emberen és állaton (8–12.)

  • 7. csapás: jégeső (13–35.)

   • A fáraónak látnia kell Isten hatalmát (16.)

   • Jehova nevét hirdetni fogják (16.)

 • 10.

 • 11.

  • A 10. csapás bejelentése (1–10.)

   • Az izraelitáknak ajándékokat kell kérniük az egyiptomiaktól (2.)

 • 12.

  • A pászka bevezetése (1–28.)

   • Vért kell hinteni az ajtófélfákra (7.)

  • 10. csapás: az elsőszülöttek halála (29–32.)

  • Elkezdődik a kivonulás (33–42.)

  • Kik ünnepelhetik meg a pászkát? (43–51.)

 • 13.

  • Minden hím elsőszülött Jehováé (1–2.)

  • A kovásztalan kenyér ünnepe (3–10.)

  • Minden hím elsőszülöttet Istennek kell szentelni (11–16.)

  • Isten a Vörös-tenger felé vezeti Izraelt (17–20.)

  • A felhő- és tűzoszlop (21–22.)

 • 14.

  • Izrael a tengerhez ér (1–4.)

  • A fáraó üldözi Izraelt (5–14.)

  • Izrael átkel a Vörös-tengeren (15–25.)

  • Az egyiptomiak a tengerbe fulladnak (26–28.)

  • Izrael hisz Jehovában (29–31.)

 • 15.

  • Mózes és Izrael győzelmi éneke (1–19.)

  • Mirjam énekkel felel (20–21.)

  • A keserű víz édessé válik (22–27.)

 • 16.

  • A nép zúgolódik az étel miatt (1–3.)

  • Jehova meghallja, hogy a nép zúgolódik (4–12.)

  • Fürjek és manna (13–21.)

  • Sabbaton nincs manna (22–30.)

  • Félretesznek a mannából emlékeztetőül (31–36.)

 • 17.

  • A nép a Hórebnél zúgolódik, hogy nincsen vize (1–4.)

  • Víz fakad a sziklából (5–7.)

  • Az amálekiták támadása és veresége (8–16.)

 • 18.

  • Jetró megérkezik Cippórával (1–12.)

  • Jetró azt tanácsolja Mózesnek, hogy nevezzen ki bírókat (13–27.)

 • 19.

  • A Sínai-hegynél (1–25.)

   • Izrael papok királysága lesz (5–6.)

   • A nép megszentelése, mielőtt Isten elé járul (14–15.)

 • 20.

  • A tízparancsolat (1–17.)

  • A természeti jelenségek miatt Izrael fél (18–21.)

  • Imádatra vonatkozó útmutatások (22–26.)

 • 21.

  • Bírói döntések Izraelben (1–36.)

   • A héber rabszolgákról (2–11.)

   • Arról, ha valaki erőszakosan bánik az embertársával (12–27.)

   • Az állatokról (28–36.)

 • 22.

  • Bírói döntések Izraelben (1–31.)

   • A lopásról (1–4.)

   • A gabonában tett kárról (5–6.)

   • A kártérítésről és a tulajdonjogról (7–15.)

   • A csábításról (16–17.)

   • Az imádatról és az emberségről (18–31.)

 • 23.

  • Bírói döntések Izraelben (1–19.)

   • A becsületességről és az igazságosságról (1–9.)

   • A sabbatról és az ünnepekről (10–19.)

  • Izraelt egy angyal vezeti (20–26.)

  • A föld megszerzése és a területhatárok (27–33.)

 • 24.

  • A nép egyetért azzal, hogy megtartja a szövetséget (1–11.)

  • Mózes a Sínai-hegyen (12–18.)

 • 25.

 • 26.

 • 27.

 • 28.

 • 29.

 • 30.

  • A füstölőoltár (1–10.)

  • Népszámlálás; pénz az engesztelésre (11–16.)

  • A rézmedence a mosakodáshoz (17–21.)

  • A különleges összetételű felkenetési olaj (22–33.)

  • A szent füstölőszer összetétele (34–38.)

 • 31.

  • Isten bőségesen ad a szelleméből a mesterembereknek (1–11.)

  • A sabbat jel Isten és Izrael között (12–17.)

  • A két kőtábla (18.)

 • 32.

  • Az izraeliták az aranyborjút imádják (1–35.)

   • Mózes furcsa ének hangját hallja (17–18.)

   • Mózes összetöri a kőtáblákat (19.)

   • A léviták hűségesek Jehovához (26–29.)

 • 33.

  • Isten kemény szavai (1–6.)

  • A találkozás sátra a táboron kívül (7–11.)

  • Mózes azt kéri Jehovától, hogy hadd lássa a dicsőségét (12–23.)

 • 34.

  • Elkészülnek az új kőtáblák (1–4.)

  • Mózes látja Jehova dicsőségét (5–9.)

  • A szövetség részleteinek elismétlése (10–28.)

  • Mózes arcbőre sugárzik (29–35.)

 • 35.

  • Sabbattal kapcsolatos utasítások (1–3.)

  • Adományok a hajlék építésére (4–29.)

  • Isten bőségesen ad a szelleméből Bécalelnek és Oholiábnak (30–35.)

 • 36.

  • Többet adományoznak, mint amire szükség van (1–7.)

  • A hajlék készítése (8–38.)

 • 37.

 • 38.

  • Az égőáldozati oltár (1–7.)

  • A rézmedence (8.)

  • Az udvar (9–20.)

  • Leltár a hajlékhoz használt anyagokról (21–31.)

 • 39.

 • 40.

  • A hajlék felállítása (1–33.)

  • Jehova dicsősége betölti a hajlékot (34–38.)