Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Illés megjövendöli Aházia halálát (1–18.)

 • 2.

  • Illés felemelkedik egy szélviharban az égbe (1–18.)

   • Elizeus megkapja Illés prófétai ruháját (13–14.)

  • Elizeus egészségessé teszi Jerikó vizét (19–22.)

  • Medvék ölnek meg Bételből való kisfiúkat (23–25.)

 • 3.

  • Jórám, Izrael királya (1–3.)

  • Moáb fellázad Izrael ellen (4–25.)

  • Moáb vereséget szenved (26–27.)

 • 4.

  • Elizeus megsokszorozza egy özvegyasszony olaját (1–7.)

  • Egy sunemi asszony vendégszeretete (8–16.)

  • Az asszonynak fia lesz, de az később meghal (17–31.)

  • Elizeus feltámasztja a halott fiút (32–37.)

  • Elizeus ehetővé teszi a főzeléket (38–41.)

  • Elizeus megsokszorozza a kenyeret (42–44.)

 • 5.

  • Elizeus kigyógyítja Naámánt a leprából (1–19.)

  • A kapzsi Géházit lepra sújtja (20–27.)

 • 6.

  • Elizeus csodát tesz: a fejsze feje úszik a vízen (1–7.)

  • Elizeus a szírekkel szemben (8–23.)

   • Elizeus szolgájának a szeme megnyílik (16–17.)

   • A szíreket mentális vakság sújtja (18–19.)

  • Éhínség az ostrom alatt álló Szamáriában (24–33.)

 • 7.

  • Elizeus megjövendöli az éhínség végét (1–2.)

  • Ennivalót találnak a szírek elhagyott táborában (3–15.)

  • Elizeus próféciája beteljesedik (16–20.)

 • 8.

  • A sunemi asszony visszakapja a földjét (1–6.)

  • Elizeus, Ben-Hadád és Hazáel (7–15.)

  • Jórám, Júda királya (16–24.)

  • Aházia, Júda királya (25–29.)

 • 9.

  • Jéhut felkenik Izrael királyává (1–13.)

  • Jéhu megöli Jórámot és Aháziát (14–29.)

  • Jezabelt megölik; kutyák eszik meg a testét (30–37.)

 • 10.

  • Jéhu kiirtja Aháb házát (1–17.)

   • Jonadáb csatlakozik Jéhuhoz (15–17.)

  • Jéhu megöli Baál imádóit (18–27.)

  • Jéhu uralkodásának összegzése (28–36.)

 • 11.

  • Atália elbitorolja a trónt (1–3.)

  • Joást titokban királlyá teszik (4–12.)

  • Atáliát megölik (13–16.)

  • Jójada intézkedései (17–21.)

 • 12.

  • Joás, Júda királya (1–3.)

  • Joás javítási munkálatai a templomon (4–16.)

  • A szírek megtámadják Júdát (17–18.)

  • Joást megölik (19–21.)

 • 13.

  • Joakház, Izrael királya (1–9.)

  • Joás, Izrael királya (10–13.)

  • Elizeus próbára teszi Joás buzgalmát (14–19.)

  • Elizeus halála; a csontjaitól feltámad egy férfi (20–21.)

  • Elizeus utolsó próféciája beteljesedik (22–25.)

 • 14.

  • Amácija, Júda királya (1–6.)

  • Háború Edom és Izrael ellen (7–14.)

  • Joásnak, Izrael királyának halála (15–16.)

  • Amácija halála (17–22.)

  • II. Jeroboám, Izrael királya (23–29.)

 • 15.

 • 16.

  • Aház, Júda királya (1–6.)

  • Aház megvesztegeti az asszírokat (7–9.)

  • Aház oltárt épít egy pogány oltár mintájára (10–18.)

  • Aház halála (19–20.)

 • 17.

  • Hósea, Izrael királya (1–4.)

  • Izrael bukása (5–6.)

  • Izraelt száműzetésbe hurcolják a hitehagyása miatt (7–23.)

  • Más nemzetből valókat telepítenek be Szamária városaiba (24–26.)

  • A szamáriaiak vallási szokásai keverednek (27–41.)

 • 18.

  • Ezékiás, Júda királya (1–8.)

  • Izrael bukásának áttekintése (9–12.)

  • Szanhérib betör Júdába (13–18.)

  • A rabsaké gúnyolja Jehovát (19–37.)

 • 19.

  • Ezékiás Ézsaiás által Isten segítségét kéri (1–7.)

  • Szanhérib megfenyegeti Jeruzsálem lakóit (8–13.)

  • Ezékiás imája (14–19.)

  • Ézsaiás közli Isten válaszát (20–34.)

  • Egy angyal megöl 185 000 asszírt (35–37.)

 • 20.

  • Ezékiás betegsége és felépülése (1–11.)

  • Követek érkeznek Babilonból (12–19.)

  • Ezékiás halála (20–21.)

 • 21.

  • Manassé, Júda királya; a vérontása (1–18.)

   • Jeruzsálem el fog pusztulni (12–15.)

  • Ámon, Júda királya (19–26.)

 • 22.

  • Jósiás, Júda királya (1–2.)

  • Utasítások a templom kijavításához (3–7.)

  • Megtalálják a törvény könyvét (8–13.)

  • Hulda prófétanő csapásról jövendöl (14–20.)

 • 23.

 • 24.

  • Joákim lázadása és halála (1–7.)

  • Joákin, Júda királya (8–9.)

  • Az első száműzetés Babilonba (10–17.)

  • Sedékiás, Júda királya; Sedékiás lázadása (18–20.)

 • 25.

  • Nabukodonozor megostromolja Jeruzsálemet (1–7.)

  • Jeruzsálem és annak temploma elpusztul; második száműzetés (8–21.)

  • Gedáliát kinevezik kormányzónak (22–24.)

  • Gedáliát meggyilkolják; a nép Egyiptomba menekül (25–26.)

  • Joákint szabadon engedik Babilonban (27–30.)