2Timóteusz 2:1–26

2  Te azért, gyermekem+, továbbra is meríts erőt Krisztus Jézus ki nem érdemelt kedvességéből.  Amiket pedig tőlem hallottál, és amiket sok tanú alá is támasztott,+ bízd rá hű emberekre, akik így alkalmasak lesznek arra, hogy másokat tanítsanak.  Krisztus Jézus jó katonájaként+ szenvedd el te is a rosszat.+  Egyetlen katona sem folyik bele* a mindennapi élet üzleti ügyeibe*, mivel szeretné elnyerni a tetszését annak, aki katonának fogadta.  Ezenkívül a játékokon egyetlen versenyzőt sem koronáznak meg, csak ha a szabályok szerint küzd.+  A keményen dolgozó földművesnek kell elsőként kapnia a termésből.  Mindig tartsd észben, amit mondok. Az Úr majd segít, hogy mindent megérts*.  Emlékezz rá, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül,+ és Dávid utódja*+ volt a jó hír szerint, melyet hirdetek,+  és amelyért szenvedek és börtönben vagyok, mint valami bűnöző.+ Csakhogy Isten szava nincsen megkötözve.+ 10  Ezért továbbra is kitartással tűrök mindent a választottakért,+ hogy ők is megmenekülhessenek Krisztus Jézus által, és örök dicsőségben legyen részük. 11  Ez az állítás megbízható: ha vele együtt meghaltunk, biztos, hogy vele együtt élni is fogunk;+ 12  ha továbbra is kitartunk, vele együtt uralkodni is fogunk mint királyok;+ ha megtagadjuk, ő is meg fog tagadni minket;+ 13  de ha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert nem tagadhatja meg önmagát. 14  Folyton emlékeztesd őket ezekre, és utasítsd őket* Isten előtt, hogy ne lovagoljanak szavakon, aminek semmi, de semmi haszna, mivel kárt okoz azoknak*, akik hallgatják. 15  Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy elnyerd Isten tetszését, mint olyan munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, aki helyesen használja az igazság szavát.+ 16  Kerüld azonban az üres beszédet, mely sérti azt, ami szent,+ mert az ilyen beszéd egyre istentelenebb viselkedéshez vezet, 17  és úgy fog terjedni, akár az üszkösödés. Himéneusz és Filétusz is ilyen beszédet terjeszt.+ 18  Ezek az emberek azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént,+ amivel eltérnek az igazságtól, és feldúlják némelyek hitét. 19  Ennek ellenére Isten szilárd alapja megáll, melynek a pecsétjén ez olvasható: „Jehova* ismeri azokat, akik hozzá tartoznak”,+ és: „Fordítson hátat az igazságtalanságnak mindenki, aki Jehova* nevében bízik!”+ 20  Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüsteszközök* vannak, hanem fából meg cserépből készültek is, és némelyek tiszteletre méltó, mások alantas célra valók. 21  Ha tehát valaki távol tartja magát az utóbbiaktól, tiszteletre méltó célra készített eszköz* lesz, megszentelt, hasznos a tulajdonosának, minden jótettre felkészített. 22  Menekülj hát a fiatalkorral járó kívánságoktól, törekedj inkább az igazságosságra, a hitre, a szeretetre és a békére, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. 23  Továbbá, ne folyj bele ostoba és értelmetlen vitákba,+ hisz tudod, hogy harcokhoz vezetnek. 24  Az Úr rabszolgája pedig ne harcoljon, hanem legyen mindenkivel kedves*,+ alkalmas arra, hogy tanítson, olyan, aki visszafogja magát, amikor rosszul bánnak vele,+ 25  és szelíden oktatja azokat, akik ellenszegülnek.+ Isten talán megbánásra indítja őket*, ami ahhoz vezet, hogy pontosan megismerik az igazságot,+ 26  és talán észhez térnek, és kiszabadulnak az Ördög csapdájából, mivel élve elfogta őket, hogy az akaratát tegyék.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „keveredik bele”.
Esetleg: „hétköznapi tevékenységekbe”.
Vagy: „tisztán láss”.
Szó szerint: „magvából való”.
Vagy: „alaposan tanúskodva nekik”.
Vagy: „tönkreteszi azokat”; „romlásba juttatja azokat”.
Vagy: „arany- és ezüstedények”.
Vagy: „edény”.
Vagy: „gyengéd”; „tapintatos”.
Vagy: „arra indítja őket, hogy meggondolják magukat”.

Jegyzetek

Multimédia