2Sámuel 7:1–29

7  Amikor a király a saját házában* lakott,+ és Jehova mindenfelől nyugalmat adott neki az összes ellenségétől,  akkor a király így szólt Nátán+ prófétához: „Én itt cédrusból készült házban+ lakom, míg az igaz Isten ládája sátorlapok között van+.”  Nátán erre ezt mondta a királynak: „Menj csak, és tedd meg mindazt, ami a szívedben van, mert Jehova veled van.”+  Még azon az éjszakán Jehova így szólt Nátánhoz:  „Menj, és mondd meg a szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja Jehova: ’Te építenél nekem házat, hogy ott lakjam?+  Hiszen nem laktam én házban attól a naptól fogva, hogy kihoztam Izrael népét Egyiptomból, mind a mai napig,+ hanem sátorban és hajlékban+ vándoroltam*.  Mindaz idő alatt, amíg az izraelitákkal* mentem, vajon mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik törzsfőjének, akit népem, Izrael terelgetésére jelöltem ki: „Miért nem építettetek nekem házat cédrusból?”’«  Most tehát így szólj az én szolgámhoz, Dávidhoz: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ’Én hoztalak el a legelőről, a nyáj mögül,+ hogy vezetője légy népemnek, Izraelnek.+  Veled leszek, bármerre mész is,+ és kiirtom előled összes ellenségedet+. Naggyá teszlek, és olyan hírneved lesz a földön,+ mint a nagy embereknek. 10  Helyet jelölök ki népemnek, Izraelnek. Letelepítem őket, és ott fognak lakni, és nem háborgatják őket többé. Nem fogják megint nyomorgatni őket a gonoszok, mint ahogy a múltban tették,+ 11  attól a naptól fogva, hogy bírákat+ jelöltem ki népem, Izrael fölé. És nyugalmat adok neked minden ellenségedtől.+ Jehova azt is megmondta neked, hogy házat* készít számodra Jehova.+ 12  Amikor letelnek napjaid,+ és meghalsz*, akkor utódodat*, a saját fiadat* teszem királlyá utánad, és megszilárdítom a királyságát.+ 13  Ő fog házat építeni nevem tiszteletére,+ én pedig örökre megszilárdítom királysága trónját+. 14  Atyjává leszek, ő pedig fiammá lesz.+ Ha valami helytelenséget követ el, megfeddem őt az emberek vesszejével és az emberek* fiainak csapásaival+. 15  Nem fogom megvonni tőle odaadó szeretetemet, mint ahogy megvontam azt Saultól+, akit eltávolítottam az utadból. 16  A házad és a királyságod örökre rendíthetetlen marad. A trónod örökre szilárd lesz.+’«” 17  Nátán elmondta Dávidnak mindezeket a szavakat és az egész látomást.+ 18  Dávid király akkor bement Jehova elé, leült, és így szólt: „Ki vagyok én, ó, legfőbb Úr, Jehova? És mi az én családom, hogy eljuttattál idáig?+ 19  És mintha ez nem lenne elég, ó, legfőbb Úr, Jehova, még a távoli jövőre nézve is szólsz a te szolgád házáról, és ez rendelkezés* minden embernek, ó, legfőbb Úr, Jehova! 20  Mit is mondhatna még neked a szolgád, Dávid, amikor olyan jól ismersz engem,+ ó, legfőbb Úr, Jehova! 21  Szavaddal és akaratoddal összhangban* tetted mindezeket a nagy dolgokat, és feltártad őket szolgádnak+. 22  Ezért vagy te oly nagy,+ ó, legfőbb Úr, Jehova! Nincs hozzád hasonló,+ és nincs Isten rajtad kívül+. Mindaz, amit hallottunk, csak megerősíti ezt. 23  Melyik nemzet olyan a földön, mint a te néped, Izrael?+ Isten elment, és megváltotta őket mint népét,+ nevet szerzett magának+ azáltal, hogy nagy és csodálatot keltő dolgokat tett értük+. Elűzted a nemzeteket és isteneiket a népedért, amelyet megváltottál magadnak Egyiptomból. 24  Megszilárdítottad népedet, Izraelt, hogy örökké a néped legyen+. És te, ó, Jehova, te lettél Istenük!+ 25  Most pedig, ó, Jehova Isten, teljesítsd be azt az örök érvényű ígéretet, amelyet szolgádról és a házáról mondtál, és cselekedj az ígéreteddel összhangban.+ 26  Legyen felmagasztalva a neved örökre,+ hogy az emberek ezt mondják: »A seregek Jehovája az Isten Izrael fölött«, és szilárduljon meg előtted szolgádnak, Dávidnak a háza+. 27  Mert te, a seregek Jehovája, Izrael Istene, kinyilatkoztattad a szolgádnak: »Házat* építek neked.«+ Ezért vette a bátorságot a te szolgád, hogy ezzel az imával forduljon hozzád. 28  Most azért, ó, legfőbb Úr, Jehova, te vagy az igaz Isten, és a szavaid igazak,+ és te ígérted ezeket a jó dolgokat szolgádnak. 29  Ezért ha jónak látod, áldd meg a te szolgád házát, hogy örökre fennmaradjon előtted,+ hiszen te, ó, legfőbb Úr, Jehova, megígérted ezt, és a te áldásoddal legyen örökké áldott a te szolgád háza!+

Lábjegyzetek

Vagy: „palotájában”.
Szó szerint: „jártam”.
Szó szerint: „Izrael fiaival”.
Vagy: „dinasztiát”.
Szó szerint: „apáiddal nyugszol”.
Szó szerint: „magodat”.
Szó szerint: „aki belőled fog származni”.
Esetleg: „Ádám”.
Vagy: „törvény”.
Vagy: „szíved szerint”.
Vagy: „dinasztiát”.

Jegyzetek

Multimédia