2Sámuel 4:1–12

4  Amikor Saul fia, Is-Bóset*+ meghallotta, hogy Ábner meghalt Hebronban,+ inába szállt a bátorsága,* és az izraeliták is mind megrémültek.  Saul fiának volt két embere, akik rablócsapatok vezérei voltak: az egyiket Baánahnak, a másikat Rékábnak hívták. A Benjámin törzséből való beéróti Rimmon fiai voltak. (Beérót+ ugyanis szintén Benjámin része volt.  A beérótiak elfutottak Gittaimba+, és mint bevándorlók élnek ott mind a mai napig.)  Jonatánnak,+ Saul fiának pedig volt egy sánta+ fia. Ez ötéves volt akkor, amikor Jezréelből+ megjött a hír Saulról és Jonatánról. A dajkája felkapta őt, de amikor hanyatt-homlok menekült, a kisfiú leesett, és megsántult. Mefibóset+ volt a neve.  A beéróti Rimmon fiai, Rékáb és Baánah pedig elmentek Is-Bóset házához a nap forró időszakában, amikor a déli pihenőjét tartotta.  Bementek a házba, mintha búzáért mennének, és hasba döfték őt. Majd Rékáb és a testvére, Baánah+ elmenekült.  Amikor beléptek a házba, Is-Bóset épp az ágyán feküdt a hálószobájában. Ekkor lesújtottak rá, és megölték, majd levágták a fejét. Aztán fogták a fejét, és egész éjszaka mentek az Arabához vezető úton.  Is-Bóset+ fejét elvitték Dávidhoz Hebronba, és így szóltak a királyhoz: „Itt van Is-Bósetnek, Saul fiának, ellenségednek+ a feje, aki az életedre* tört+. Jehova e mai napon bosszút áll Saulon és a leszármazottain urunkért, a királyért.”  Dávid azonban így válaszolt Rékábnak és a testvérének, Baánahnak, a beéróti Rimmon fiainak: „Olyan biztos az, mint hogy él Jehova, aki megszabadított* minden nyomorúságból,+ 10  hogy amikor azt a hírt hozta nekem valaki, hogy »Saul halott«,+ és azt hitte, hogy jó hírt hoz nekem, én megragadtam, és megöltem őt+ Ciklágban. Ezt kapta tőlem jutalmul a követ! 11  Mennyivel inkább így van ez, amikor gonosz emberek egy igazságos embert a saját házában, az ágyán ölnek meg! Most tehát ne kérjem számon tőletek a vérét,+ és ne irtsalak ki titeket a földről?” 12  Azután Dávid parancsot adott az embereinek, hogy öljék meg őket.+ Levágták a kezüket, lábukat, és felakasztották őket+ a hebroni tónál. Is-Bóset fejét pedig fogták, és eltemették Hebronban, Ábner sírjába.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „Saul fia”.
Szó szerint: „elernyedtek a kezei”.
Vagy: „a lelkedre”.
Vagy: „megváltotta lelkemet”.

Jegyzetek

Multimédia