2Sámuel 23:1–39

23  Ezek Dávid utolsó szavai:+ „Így szól Dávid, Isai fia,+így szól az a férfi, aki magasra emeltetett,+Jákob Istenének felkentje+,Izrael énekeinek+ kedvelt énekese*.   Jehova szelleme beszélt általam,+az ő szava volt nyelvemen.+   Izrael Istene szólt,Izrael kősziklája+ beszélt hozzám: »Amikor igazságos az, aki az emberek fölött uralkodik,+és istenfélelemmel uralkodik,+   olyan az, mint a reggeli fény, mikor felragyog a nap,+mint egy felhőtlen reggel. Olyan, mint a ragyogás az eső után,mely füvet sarjaszt a földből.«+   Hát nem ilyen az én házam Isten előtt? Hiszen örökké tartó szövetséget kötött velem,+melyet minden részletre kiterjedően elrendezett és biztossá tett. Mivel ez jelenti a megmentésem, és ebben van minden gyönyörűségem,nemde ezért fog virulni?+   De a semmirekellőktől mind megszabadulnak,+ mint a tövisbokroktól,mert kézzel nem lehet megfogni őket.   Ha hozzájuk nyúl az ember,állig föl kell fegyverkeznie vassal és lándzsanyéllel,és ott helyben teljesen föl kell égetnie őket.”  Ezek Dávid kiemelkedő harcosai+ név szerint: a tahkemonita Joséb-Bassebet; ő volt a feje a háromnak.+ Egyszer 800 embert ölt meg a lándzsájával.  Utána következett Eleázár+, Ahóhi fiának, Dodónak+ a fia. Ő egyike volt annak a három kiemelkedő harcosnak, akik Dáviddal voltak, amikor gúnyt űztek a filiszteusokból. Azok odagyűltek a csatára, és amikor Izrael emberei meghátráltak, 10  ő volt az, aki hősiesen helytállt, és öldöste a filiszteusokat, míg a karja el nem fáradt, és a keze meg nem merevedett a kard szorításától.+ Jehova így nagy győzelmet* szerzett azon a napon.+ A katonák pedig újból csatlakoztak hozzá, hogy kifosszák a leölteket. 11  Utána következett a harári Agé fia: Sammah. A filiszteusok összegyűltek Lehinél, ahol volt egy földterület tele lencsével; a katonák pedig megfutamodtak a filiszteusok elől. 12  Ő azonban odaállt a földterület közepére, védte azt, és öldöste a filiszteusokat, úgyhogy Jehova nagy győzelmet* szerzett.+ 13  Aratáskor a 30 főember közül hárman lementek Dávidhoz Adullám barlangjába+. A filiszteusok egyik csapata* pedig Refaim völgyében+ táborozott. 14  Dávid ekkor a rejtekhelyén+ tartózkodott, míg a filiszteusok egyik előőrse Betlehemben volt. 15  Dávid aztán sóvárogva ezt mondta: „Bárcsak ihatnék a Betlehem kapujánál lévő víztároló vizéből!” 16  Erre a három kiemelkedő harcos behatolt a filiszteusok táborába, és vizet húzott a Betlehem kapujánál lévő víztárolóból. Odavitték Dávidnak, de ő nem akart inni belőle, hanem kiöntötte Jehova elé.+ 17  Így szólt: „Ó, Jehova, elképzelhetetlennek tartom, hogy megtegyem ezt! Azoknak a férfiaknak a vérét igyam,+ akik az életük* kockáztatásával mentek el?” Ezért hát nem akart inni belőle. Ezeket tette a három kiemelkedő harcos. 18  Abisai+, Céruja+ fiának, Joábnak a testvére pedig feje volt másik háromnak, és 300 embert ölt meg a lándzsájával. Ugyanolyan hírneve volt, mint az első háromnak.+ 19  Noha őt övezte a legnagyobb tisztelet a másik három közül, és ő volt a vezetőjük, azért az első hárommal nem ért fel. 20  Benája+, Jójada fia bátor ember* volt, aki sok hőstettet vitt véghez Kabcéelben+. Ő ölte meg a moábi Áriel két fiát, és ő volt az, aki egy havas napon leereszkedett egy vizesverembe, és megölt egy oroszlánt.+ 21  Megölt egy rendkívül termetes egyiptomi férfit is. Bár az egyiptominak lándzsa volt a kezében, ő megtámadta egy bottal, kiragadta a lándzsát az egyiptomi kezéből, és tulajdon lándzsájával ölte meg. 22  Ezeket tette Benája, Jójada fia. Ugyanolyan hírneve volt, mint a három kiemelkedő harcosnak. 23  Noha őt még nagyobb tisztelet övezte, mint a 30-at, azért az első hárommal nem ért fel. Ennek ellenére Dávid kinevezte őt a testőrsége élére. 24  Asáhel+, Joáb testvére a 30 közé tartozott: Elhanán, a betlehemi Dodó fia,+ 25  a haródi Sammah, a haródi Elika, 26  a peleti Hélec+, Ira+, aki a tékoai Ikkés fia, 27  az anatóti+ Abiézer+, a husatita Mebunnai, 28  az ahóhita Calmón, a netófai Maharai+, 29  Héleb, aki a netófai Baánah fia, Ittai, a benjáminiták Gibeájából való Ribai fia, 30  a piratoni Benája+, a Gaás+ völgyeiből való Hiddai, 31  az arbáti Abi-Álbon, a barhumi Azmávet, 32  a saálbóni Eljahba, Jásen fiai, Jonatán, 33  a harári Sammah, Ahiám, aki a harári Sarár fia, 34  Elifélet, aki a maákáti fiának, Ahásbainak a fia, Eliám, aki a gilói Ahitófel+ fia, 35  a kármeli Hecró, az Arabból való Paárai, 36  Igál, aki a cóbai Nátán fia, a gádita Báni, 37  az ammonita Célek, a beéróti Naharai, aki Céruja fiának, Joábnak a fegyverhordozója, 38  a jitrita Ira, a jitrita+ Gáreb, 39  és a hettita Uriás+ – összesen 37-en.

Lábjegyzetek

Vagy: „kedveltje”.
Vagy: „megmentést”.
Vagy: „megmentést”.
Vagy: „sátorfaluja”.
Vagy: „lelkük”.
Szó szerint: „egy bátor ember fia”.

Jegyzetek

Multimédia