2Péter 3:1–18

3  Szeretteim, ez immár a második levél, amelyet írok nektek, és amelyben, miként az elsőben is, emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkodóképességeteket,+  hogy emlékezzetek a szent próféták korábbi kijelentéseire*, és az Úrnak és megmentőnek az apostolaitok által közölt parancsolatára.  Először is ne kerülje el a figyelmeteket, hogy az utolsó napokban lesznek olyanok, akik gúnyolódni fognak, a saját kívánságaik szerint élnek,+  és ezt mondják: „Hol van az ő megígért jelenléte?+ Hiszen azóta, hogy ősapáink meghaltak*, minden pontosan úgy megy, mint a teremtés kezdetétől fogva.”+  Mert szándékosan figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az ég régtől fogva volt, és a föld is, amely szilárd tömegként emelkedett ki a vízből és a vizek között Isten szavára;+  és hogy ezek által az akkori világ elpusztult, amikor elárasztották vízzel+.  A mostani ég és föld pedig ugyanazon szó által vannak fenntartva, hogy tűz által elpusztuljanak az istentelen emberek ítéletének és elpusztításának napján.+  Ám az ne kerülje el a figyelmeteket, szeretteim, hogy Jehovánál* egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap+.  Jehova* nem késlekedik, hogy beteljesítse az ígéretét,+ mint ahogy azt némelyek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem szeretné, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt szeretné, hogy mindenki megbánásra jusson+. 10  Ámde Jehova* napja+ úgy fog eljönni, mint egy tolvaj,+ és azon a napon az ég nagy robajjal* elmúlik,+ az elemek pedig, mivel izzanak a forróságtól, felbomlanak, és a föld meg a benne levő munkák feltárulnak.+ 11  Mivel mindezek így fel fognak bomlani, ügyeljetek arra, hogy olyan emberek legyetek, akiknek szent a viselkedésük, és odaadóan szolgálják Istent, 12  mialatt várjátok és élénken elmétekben tartjátok* Jehova* napjának jelenlétét+! Ez által a nap által az ég tűzben elpusztul,+ és az elemek az izzó forróságtól megolvadnak. 13  De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint,+ és ezekben igazságosság fog uralkodni*+. 14  Ezért, szeretteim, mivel ezeket várjátok, tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy végül szennyfolt nélkülinek, makulátlannak és békében találjon titeket.+ 15  Tekintsétek továbbá megmentésnek a mi Urunk türelmét, mint ahogy szeretett testvérünk, Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint,+ 16  szólva ezekről minden levelében. Ezekben azonban van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tudatlanok* és ingatagok kiforgatnak, miként az Írások többi részét is, a saját pusztulásukat okozva ezzel. 17  Így tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, legyetek résen, nehogy velük együtt tévútra vigyen benneteket a törvényszegők tévelygése, és elveszítsétek rendíthetetlenségeteket*.+ 18  Ehelyett továbbra is egyre nagyobb mértékben részesüljetek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és megmentőnknek ki nem érdemelt kedvességében, és növekedjetek az ő ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind az örökkévalóság napjáig! Ámen.

Lábjegyzetek

Vagy: „jövendöléseire”.
Szó szerint: „(halál)alvásba merültek”.
Vagyis olyan hanggal, melyet egy gyorsan elhaladó tárgy kelt.
Vagy: „és nagyon vágytok”. Szó szerint: „és siettetitek”.
Szó szerint: „lakni”.
Vagy: „tanulatlanok”.
Vagy: „megingathatatlanságotokat”.

Jegyzetek

Multimédia