2Péter 2:1–22

2  Ám hamis próféták is voltak a nép között, mint ahogy közöttetek is lesznek hamis tanítók.+ Ezek titokban romboló szektákat fognak létrehozni, és még a tulajdonosukat is megtagadják, aki megvette őket,+ gyors pusztulást hozva magukra.  Mi több, sokan fogják utánozni gátlástalan viselkedésüket*+, és miattuk becsmérlően beszélnek majd az igazság útjáról+.  Továbbá mohón ki fognak zsákmányolni benneteket elferdített szavakkal. De az ítéletük, amit már régen meghoztak felettük,+ nem halad lassan, és pusztulásuk nem szunnyad.+  Isten nem vonakodott megbüntetni az angyalokat, akik vétkeztek,+ hanem a tartaroszba* vetette,+ és a sűrű sötétség láncaira verte* őket, hogy ítéletre legyenek fenntartva+.  És nem vonakodott megbüntetni egy hajdani világot,+ de Noét, az igazságosság prédikálóját+ nyolcadmagával+ megmentette, amikor özönvizet hozott az istentelen emberek világára+.  Szodoma és Gomorra városát is elítélte, azáltal hogy elhamvasztotta azokat,+ és így intő példát állított az istentelen embereknek a jövőt illetően+.  És megszabadította az igazságos Lótot,+ akit nagyon gyötört a törvényszegő emberek gátlástalan viselkedése*,  mert nap mint nap kínozták igazságos lelkét* a törvénytelen tetteik, amelyeket ez az igazságos ember közöttük lakva látott és hallott.  Ezért hát Jehova* tudja, hogyan szabadítsa meg a próbából azokat, akik odaadóan szolgálják őt,+ de azt is, hogyan tartsa fenn az igazságtalanokat arra, hogy az ítélet napján el legyenek pusztítva*,+ 10  kiváltképp azokat, akik be akarják szennyezni mások testét,+ és akik megvetik a hatalmon levőket*+. Ezek vakmerők, önfejűek, és nem félnek becsmérlően beszélni a dicsőségesekről, 11  míg az angyalok, bár erőben és hatalomban nagyobbak, nem vádolják őket becsmérlő kifejezésekkel, mégpedig a Jehova* iránti tiszteletből*+. 12  De ezek az emberek olyanok, mint az ösztönösen cselekvő oktalan állatok, melyek megfogásra és elpusztításra születtek*. Becsmérlően beszélnek olyasmikről, amik felől tudatlanok.+ Romboló viselkedésük miatt pusztulás jön rájuk, 13  és ártalmas viselkedésük következményeként büntetést szenvednek el. Örömüket lelik abban, hogy az élvezeteknek éljenek+ még nappal is. Szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik kedvüket lelik* megtévesztő tanításaikban, miközben veletek együtt lakmároznak.+ 14  Erős vágyat éreznek arra, hogy házasságtörést kövessenek el,*+ képtelenek felhagyni a bűnnel, és ingatag személyeket* csábítanak el. Szívük edzett a mohóságban. Átkozott gyermekek ők. 15  Miután otthagyták az egyenes ösvényt, félre lettek vezetve. Bálámnak, Beór fiának ösvényét követték,+ aki a helytelenségért járó jutalomra vágyott,+ 16  de feddésben részesült, amiért megsértette azt, ami helyes+. Egy néma málhás állat, emberi hangon megszólalva, akadályozta a próféta esztelen tettét.+ 17  Víztelen források és heves vihartól hajtott ködfellegek ezek, és a legsűrűbb sötétség van fenntartva számukra.+ 18  Fellengzős kijelentéseket hangoztatnak, amelyek semmitmondóak. A test kívánságaira+ hatva és gátlástalanul viselkedve* csábítják el azokat, akik épphogy kiszabadultak azok közül, akik bűnben élnek.+ 19  Miközben szabadságot ígérnek nekik, ők maguk a romlottság rabszolgái.+ Mert akit legyőz valaki*, az rabszolgája lesz annak.+ 20  Ha azután, hogy pontos ismeretet szereztek Jézus Krisztusról, az Úrról és megmentőről, és kimenekültek a világ erkölcsi romlottságából,+ megint belekeverednek abba, és a hatalma alá kerülnek, akkor az utolsó állapotuk kétségkívül rosszabb lesz az elsőnél.+ 21  Jobb lett volna, ha nem ismerik meg pontosan az igazságosság ösvényét, mint hogy, miután megismerték, elforduljanak a szent parancsolattól, melyet kaptak.+ 22  Ami velük történt, az igazolja, hogy igaz ez a példabeszéd: „A kutya visszatért a hányásához, és a megfürdetett disznó, hogy a sárban hemperegjen.”+

Lábjegyzetek

Vagy: „szégyentelen viselkedésüket”. Az eredeti szövegben itt a görög a·szelʹgei·a szó többes számú alakja szerepel. Lásd: Szójegyzék.
Esetleg: „vermeibe vetette”.
Vagy: „szégyentelen viselkedése”. Gör.: a·szelʹgei·a. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „le legyenek vágva”.
Vagy: „akik lenézik a felsőbbséget”.
Vagy: „Jehova előtt”.
Vagy: „születtek természettől fogva”.
Vagy: „határtalan gyönyörűséggel engedik át magukat”.
Vagy: „szemük telve házasságtöréssel”.
Vagy: „lelkeket”.
Vagy: „szégyentelenül viselkedve”. Az eredeti szövegben itt a görög a·szelʹgei·a szó többes számú alakja szerepel. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „valami”.

Jegyzetek

Multimédia