2Mózes 35:1–35

35  Mózes később egybehívta az izraeliták egész közösségét, és ezt mondta nekik: „A következőket parancsolta nektek Jehova:+  Hat napon lehet munkát végezni, de a hetedik nap legyen szent nektek. Ez sabbatnap, Jehovának szentelt pihenőnap.+ Aki dolgozik ezen a napon, annak meg kell halnia.+  Ne gyújtsatok tüzet sabbatnapon a lakóhelyeteken.”  Ezután Mózes ezt mondta az izraeliták egész közösségének: „A következőket parancsolta Jehova:  »Gyűjtsetek adományt Jehovának.+ Mindenki, akinek a szíve vágya,+ hozzon Jehovának adományt: aranyat, ezüstöt, rezet,  kék fonalat, bíborszínű gyapjút, skarlátvörös fonalat, finom lent, kecskeszőrt+,  pirosra festett kosbőrt, fókabőrt, akáciafát,  olajat a lámpákhoz, balzsamolajat felkenetési olajnak és illatos füstölőszernek+,  valamint ónixköveket és más köveket, hogy foglalatba legyenek téve az efódon+ és a melltáskán+. 10  Jöjjön el közületek minden hozzáértő ember*,+ és készítse el mindazt, amire Jehova parancsot adott: 11  a hajlékot a sátrával és a takarójával együtt, kapcsait és deszkakereteit, rúdjait, oszlopait és csaplyukas talpait; 12  a ládát+, a rúdjait+ és a fedelét+, az előtte levő függönyt+; 13  az asztalt+, a hozzá tartozó összes eszközt és a rúdjait, a jelenlét kenyerét+; 14  a világításhoz szükséges lámpatartót+ a hozzá tartozó eszközökkel együtt, a lámpáit meg a lámpaolajat;+ 15  a füstölőoltárt+ és a rúdjait; a felkenetési olajat és az illatos füstölőszert+; a kárpitot* a hajlék bejáratához; 16  az égőáldozati oltárt+, valamint a hozzá tartozó rézrácsozatot, rudakat és összes felszerelési tárgyat; a medencét és az állványát;+ 17  az udvarhoz való vásznakat,+ oszlopokat és csaplyukas talpakat; az udvar bejáratánál levő kárpitot*; 18  a hajlék és az udvar sátorcövekeit a hozzájuk tartozó kötelekkel együtt;+ 19  a finom szövésű ruhákat+ a szentélyben való szolgálathoz, Áron pap szent ruháit+ és fiainak a ruháit a papi szolgálathoz.«” 20  Ezután az izraeliták egész közössége elment Mózes elől. 21  Majd mindenki, akinek a szíve vágya volt,+ és arra érzett késztetést,* hogy adjon, eljött, és elhozta Jehovának az adományait, vagyis azokat a dolgokat, amelyek a találkozás sátrához, az ott végzett szolgálathoz és a szent ruhákhoz szükségesek. 22  A férfiak és az asszonyok egyre csak jöttek, mindenki, akit a szíve arra indított. Hoztak melltűket, fülbevalókat, gyűrűket és más ékszereket, továbbá mindenféle aranytárgyat. Mindegyikük felajánlotta* Jehovának az aranyat, amit hozott.+ 23  Akinek csak volt kék fonala, bíborszínű gyapjúja, skarlátvörös fonala, finom lenje, kecskeszőre, fókabőre vagy pirosra festett kosbőre, elhozta. 24  Mindazok, akik ezüstöt vagy rezet adtak, elhozták azt Jehovának adományként, akiknek pedig akáciafájuk volt, elhozták a munkákhoz. 25  Minden asszony, aki értett+ a fonáshoz, elhozta, amit font: kék fonalat, bíborszínű gyapjút, skarlátvörös fonalat és finom lent. 26  Azok az asszonyok pedig, akik értettek hozzá, és akiknek szívük vágya volt, fonalat fontak kecskeszőrből. 27  A fejedelmek hoztak ónixköveket és más köveket, hogy foglalatba legyenek téve az efódon és a melltáskán,+ 28  balzsamolajat, továbbá olajat a világításhoz, a felkenetési olajhoz+ és az illatos füstölőszerhez+. 29  Minden férfi és nő, akinek szíve vágya volt, hozott valamit ahhoz a munkához, amelynek az elvégzésére parancsot adott Jehova Mózes által. Az izraeliták önkéntes adományt hoztak Jehovának.+ 30  Mózes ekkor ezt mondta az izraelitáknak: „Nézzétek, Jehova kiválasztotta Bécalelt, Húr fiának, Urinak a fiát Júda törzséből.+ 31  És Isten bőségesen adott neki a szelleméből, hogy bölcs legyen, és értelmes, értsen mindenféle mesterséghez, 32  hogy terveket tudjon készíteni mindenféle művészi munkához, és meg tudja munkálni az aranyat, az ezüstöt meg a rezet, 33  köveket tudjon vágni, és foglalatba tudja tenni azokat, és hogy mindenféle művészi alkotást tudjon készíteni fából. 34  És Isten képessé tette őt és Oholiábot,+ Ahiszámáknak a fiát Dán törzséből, hogy tanítani tudjanak másokat. 35  Képessé* tette őket,+ hogy értsenek mindenféle kézműves mesterséghez, a ruhakészítéshez, hogy kék fonalat, bíborszínű gyapjút, skarlátvörös fonalat és finom lent használva tudjanak hímezni, és hogy tudjanak szőni. Ezek a férfiak mindenféle tervet és munkát el tudnak majd készíteni.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „bölcs szívű”.
Vagy: „függönyt”.
Vagy: „függönyt”.
Vagy: „és arra indította a szelleme”.
Vagy: „meglengetett áldozatként bemutatta”.
Szó szerint: „bölcs szívűvé”.

Jegyzetek

Multimédia