2Mózes 23:1–33

23  Ne terjessz* valótlan hírt.+ Ne társulj a gonosszal azáltal, hogy rossz szándékkal tanúskodsz.+  Ne kövesd a sokaságot a rosszban, és amikor tanúskodsz, ne ferdítsd el az igazságot csak azért, mert a sokaság ezt teszi.  Legyél pártatlan, ha egy szegény ember ügye kerül eléd.+  Ha rátalálsz az ellenséged eltévedt bikájára vagy szamarára, vidd vissza neki.+  Ha látod, hogy annak a szamara, aki gyűlöl téged, összerogyott a teher alatt, ne menj tovább úgy, mintha semmit sem láttál volna. Segíts neki levenni az állatról a terhet.+  Ha egy szegény embernek peres ügye van, ne ítélj igazságtalanul.+  Ne keveredj bele hamis vádaskodásba. Ne öld meg az ártatlant és az igazságost, mert nem fogom igazságosnak nyilvánítani* azt, aki ilyen gonoszságot tesz.+  Ne engedd magad megvesztegetni, mert a megvesztegetés elvakítja a tisztán látó embert, és megváltoztatja az igazságos ember szavait.+  Ne nyomd el a bevándorlókat, mivel tudod, milyen bevándorlónak lenni,* hisz te is bevándorló voltál Egyiptom földjén.+ 10  Hat éven át vesd be a földedet, és gyűjtsd be a termését.+ 11  De a hetedik évben hagyd műveletlenül, hagyd parlagon. A terméséből egyenek a néped szegényei, amit pedig meghagynak, egyék meg a vadállatok. Ugyanez érvényes a szőlődre és az olajfaligetedre is. 12  Hat napon át végezd a munkádat, de a hetedik napon ne dolgozz, hogy pihenjen a bikád és a szamarad, és felüdüljön a rabszolganőd fia és a bevándorló.+ 13  Figyeljetek oda arra, hogy megtegyétek mindazt, amit mondtam nektek,+ és ne is említsétek más istenek nevét. Hallani se lehessen azt a szádból.+ 14  Évente háromszor tarts nekem ünnepet.+ 15  Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét.+ Ahogy parancsoltam neked, abib* hónapban hét napig egyél kovásztalan kenyeret a meghatározott időben,+ mert ekkor jöttél ki Egyiptomból. Senki se jelenjen meg előttem üres kézzel.+ 16  És tartsd meg az aratás ünnepét*, amikor learatod az első érett termést abból, amit elvetettél a szántóföldön, és amelyért fáradoztál.+ Valamint tartsd meg a betakarítás ünnepét* is az év végén, amikor begyűjtöd a munkád gyümölcsét a szántóföldről.+ 17  Évente háromszor jelenjen meg minden férfi közületek az igaz Úr, Jehova előtt.+ 18  A nekem felajánlott áldozat vérét ne mutasd be kovásszal készült étellel együtt. Ne hagyd meg reggelig a zsíros részt, amelyet a nekem tartott ünnepeken felajánlasz. 19  Földed első érett termésének a legjavát vidd el Jehovának, a te Istenednek a házába.+ Ne főzz kecskegidát az anyja tejében.+ 20  Elküldök egy angyalt előtted,+ hogy vigyázzon rád az úton, és elvigyen téged arra a helyre, amelyet előkészítettem.+ 21  Figyelj rá, és engedelmeskedj neki. Ne lázadj ellene, mert nem fogja megbocsátani a törvényszegéseidet,+ ugyanis ő az én nevemben cselekszik. 22  De ha mindenben engedelmeskedsz neki, és megteszel mindent, amit mondok, akkor az ellenségeid ellensége leszek, és szembeszállok azokkal, akik szembeszállnak veled. 23  Mert előtted megy az én angyalom, és el fog vinni az amoritákhoz, hettitákhoz, perizitákhoz, kánaánitákhoz, hivvitákhoz és jebuszitákhoz, és én kiirtom őket.+ 24  Ne hajolj meg az isteneik előtt, ne hagyd magad rávenni a szolgálatukra, és ne utánozd a szokásaikat.+ Inkább semmisítsd meg a bálványaikat, és zúzd össze a szent oszlopaikat.+ 25  Szolgáld Jehovát, a te Istenedet,+ és ő meg fogja áldani kenyeredet és vizedet.+ Nem lesz köztetek beteg.+ 26  Az asszonyok nem fognak elvetélni és nem lesznek meddők a földeden.+ Hosszú életet adok neked.* 27  Még mielőtt odaérnél, már félni fognak tőlem.+ Összezavarok minden népet, amellyel találkozol, és megfutamítom minden ellenségedet*.+ 28  Még mielőtt odaérnél, elcsüggesztem* őket,+ és emiatt majd menekülnek előled a hivviták, a kánaániták és a hettiták.+ 29  Nem egyetlen éven belül fogom elűzni őket előled, nehogy sivárrá váljon a föld, és elszaporodjanak a ragadozók.+ 30  Apránként űzöm el őket előletek, míg sokan nem lesztek, és birtokba nem veszitek a földet.+ 31  Neked adom a Vörös-tengertől a filiszteusok tengeréig és a pusztától a folyóig* terjedő területet.+ Segítek neked legyőzni annak a földnek a lakóit, és kiűzöd őket magad elől.+ 32  Ne köss szövetséget se velük, se az isteneikkel.+ 33  Ne lakjanak a földeden, nehogy rávegyenek arra, hogy bűnt kövess el ellenem. Ha az ő isteneiket szolgálnád, az biztosan csapda lenne neked.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „hordj”.
Vagy: „felmenteni”.
Vagy: „milyen egy bevándorló élete (lelke)”.
Más néven hetek ünnepe vagy pünkösd.
Más néven lombsátorünnep vagy sátoros ünnep.
Vagy: „Teljessé teszem napjaid számát.”
Vagy: „az ellenségeidnek a hátát fordítom feléd”.
Esetleg: „kétségbe ejtem”; „megrettentem”.
Vagyis az Eufráteszig.

Jegyzetek

Multimédia