2Mózes 2:1–25

2  Ez idő tájt egy Lévi családjából való férfi feleségül vette Lévi egyik lányát.+  Az asszony terhes lett, és fiút szült. Amikor látta, milyen szép a fiú, három hónapig rejtegette.+  Mikor már nem tudta tovább rejtegetni,+ szerzett egy papiruszkosarat*, bekente bitumennel és szurokkal, belehelyezte a gyermeket, és a nád közé tette a Nílus partján.  De a gyermek nővére+ a távolból figyelte, hogy mi történik vele.  Amikor a fáraó lánya lement fürödni a Nílushoz, a szolgálólányai pedig a Nílus partján sétáltak, meglátta a kosarat a nád között. Rögtön odaküldte a rabszolganőjét, hogy vegye ki.+  Amikor kinyitotta, meglátta a gyermeket. A kisfiú sírt, ő pedig megsajnálta, és ezt mondta: „Ez egy héber gyerek.”  Ekkor a gyermek nővére megkérdezte a fáraó lányától: „Elmenjek, és hívjak egy szoptatós asszonyt a héberek közül, hogy dajkálja neked a gyermeket?”  A fáraó lánya ezt mondta neki: „Menj!” A lány azon nyomban ment, és hívta a gyermek anyját.+  A fáraó lánya pedig ezt mondta neki: „Fogd a gyermeket, dajkáld őt nekem, és én megfizetlek érte.” Az asszony el is vitte a gyermeket, és dajkálta. 10  Amikor a gyermek nagyobb lett, visszavitte a fáraó lányához, aki aztán a fiává fogadta.+ A fáraó lánya Mózesnek* nevezte, és ezt mondta: „Elvégre a vízből húztam ki.”+ 11  Egyszer, amikor Mózes már felnőtt*, kiment a testvéreihez, és látta, milyen nehéz munkát kell végezniük.+ Meglátta, hogy az egyik héber testvérét egy egyiptomi ütlegeli. 12  Körülnézett, és amikor látta, hogy nincs ott senki, megölte az egyiptomit, és elrejtette a homokban.+ 13  De másnap újra kiment, és látta, hogy két héber férfi verekszik. Megkérdezte attól, aki a hibás volt: „Miért vered a társadat?”+ 14  Erre az így felelt: „Ki nevezett ki téged fejedelemnek és bírónak fölénk? Engem is meg akarsz ölni, mint ahogy megölted az egyiptomit?”+ Mózes ekkor megijedt, és ezt mondta: „Biztosan kitudódott a dolog!” 15  Később a fáraó hallott erről, és meg akarta öletni Mózest. Mózes azonban elfutott a fáraó elől, és elment Midián+ földjére, hogy ott lakjon. Amikor odaért, leült egy kútnál. 16  Midián papjának+ pedig volt hét lánya, akik eljöttek vizet meríteni, és megtölteni az itatókat, hogy megitassák apjuk nyáját. 17  A pásztorok is jöttek, mint máskor, és most is elzavarták őket. Mózes ekkor felkelt, a nők segítségére sietett,* és megitatta a nyájukat. 18  Amikor azok hazaérkeztek, az apjuk, Réuel*+ meglepetten ezt kérdezte: „Hogyhogy ma ilyen hamar megjöttetek?” 19  Erre ők így feleltek: „Egy egyiptomi férfi+ kiszabadított minket a pásztorok kezéből, és még vizet is húzott nekünk, aztán megitatta a nyájat.” 20  Akkor ezt mondta a lányainak: „De hol van ez az ember? Miért hagytátok ott? Hívjátok ide, hogy ő is egyen velünk!” 21  Mózes azután beleegyezett, hogy ott marad ennél a férfinál, az pedig Mózeshez adta a lányát, Cippórát+. 22  Cippóra később fiút szült, Mózes pedig Gersomnak*+ nevezte el, mert ahogy mondta: „Bevándorló lettem idegen földön.”+ 23  Hosszú idő* múltán az egyiptomi király meghalt,+ de az izraeliták továbbra is sóhajtoztak a rabszolgaság miatt, panaszosan kiáltottak, és a rabszolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott az igaz Istenhez.+ 24  Isten idővel meghallgatta a sóhajukat,+ és nem feledkezett meg az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről.+ 25  Isten tehát látta az izraeliták szenvedését, és rájuk fordította a figyelmét.

Lábjegyzetek

Vagy: „papiruszládát”.
Jel.: ’kihúzott’, vagyis vízből kimentett.
Vagy: „megerősödött”.
Vagy: „megvédte a nőket”.
Vagyis Jetró.
Jel.: ’bevándorló ott’.
Szó szerint: „sok nap”.

Jegyzetek

Multimédia