2Mózes 18:1–27

18  Jetró, Midián papja, Mózes apósa+ hallotta, hogy mit tett Isten Mózesért és a népéért, Izraelért, és hogy miként hozta ki Jehova Izraelt Egyiptomból.+  Jetró, Mózes apósa pedig maga mellé vette Cippórát, Mózes feleségét – akit Mózes korábban hazaküldött –,  és Cippóra két fiát is.+ Az egyiknek Gersom*+ volt a neve, mert Mózes ezt mondta: „Bevándorló lettem idegen földön.”  A másiknak a neve pedig Eliézer* volt, mert ezt mondta: „Ősapám Istene az én segítőm, aki megszabadított engem a fáraó kardjától.”+  Jetró, Mózes apósa elment az igaz Isten hegyéhez+ a pusztába, ahol Mózes táborozott. Magával vitte Mózes feleségét és két fiát.  Ekkor megüzente Mózesnek: „Én, Jetró, az apósod,+ úton vagyok hozzád a feleségeddel és a két fiaddal.”  Mózes azonnal az apósa elé ment, leborult előtte, és csókkal üdvözölte. Kérdezősködtek egymás hogyléte felől, utána pedig bementek a sátorba.  Mózes elmesélte az apósának, hogy mi mindent tett Jehova a fáraóval és Egyiptommal Izraelért,+ milyen nehézségekkel kerültek szembe az úton,+ és hogyan szabadította meg őket Jehova.  Jetró nagyon örült annak, hogy Jehova ilyen sok jót tett Izraelért, amikor kiszabadította őket Egyiptomból*. 10  És Jetró ezt mondta: „Legyen magasztalva Jehova, aki kiszabadított titeket Egyiptomból és a fáraó kezéből, és aki kiszabadította a népet az egyiptomi uralom alól. 11  Abból, amit azokkal tett, akik fölényesen bántak a népével, már tudom, hogy Jehova minden más istennél nagyobb.+ 12  Ekkor Jetró, Mózes apósa égőáldozatot és egyéb áldozatokat mutatott be Istennek. Áron és Izrael valamennyi véne eljött, hogy együtt egyen Mózes apósával az igaz Isten előtt. 13  Másnap Mózes a szokása szerint leült, hogy ítélkezzen a nép ügyeiben, és az emberek ott álltak Mózes előtt reggeltől estig. 14  Amikor Mózes apósa látta, mi mindent tesz Mózes a népért, ezt mondta: „Miért így csinálod? Miért ülsz itt és csinálod ezt az egészet egyedül, miközben az emberek itt állnak előtted reggeltől estig?” 15  Mózes így felelt az apósának: „Azért, mert az emberek egyre csak jönnek hozzám, hogy Istent kérdezzék. 16  Ha felmerül egy ügy, elém hozzák, én pedig ítéletet hozok a két fél között, és tudatom velük az igaz Isten döntéseit és törvényeit.+ 17  Mózes apósa erre ezt mondta: „Ez így nem jó. 18  Teljesen ki fogsz merülni te is, és a veled levő nép is, mert ez a feladat túl nagy teher neked. Nem vagy képes egyedül hordozni. 19  Most pedig hallgass rám. Tanácsot adok neked, és Isten veled lesz.+ Te fogod képviselni a népet az igaz Isten előtt,+ és te viszed majd az ügyeiket az igaz Isten elé.+ 20  Hívd fel a figyelmüket a rendelkezésekre és a törvényekre,+ és tudasd velük, milyen úton járjanak, és mit kell tenniük. 21  De válassz ki a népből rátermett,+ istenfélő, megbízható férfiakat, akik gyűlölik a tisztességtelen hasznot.+ Nevezd ki őket vezetőnek ezrek, százak, ötvenek és tízek fölé.+ 22  Ha felmerül valamilyen ügy,* ők hozzanak ítéletet. Minden nehéz esetet tárjanak eléd,+ de a kis ügyekben ők döntsenek. Könnyíts a helyzeteden, és hagyd, hogy veled együtt hordozzák a terhet.+ 23  Ha ezt megteszed – és ha Isten is ezt parancsolja neked –, akkor nem fogsz kimerülni, és mindenki elégedetten megy haza.” 24  Mózes hallgatott az apósára, és késedelem nélkül megtett mindent, amit mondott neki. 25  Mózes kiválasztott rátermett férfiakat egész Izraelből, és kinevezte őket a nép fölé vezetőnek ezrek, százak, ötvenek és tízek fölé. 26  Ha felmerült egy kérdés, ők hoztak ítéletet. A nehéz eseteket Mózes elé vitték,+ de minden kisebb ügyben ők bíráskodtak. 27  Mózes ezután elbúcsúzott az apósától,+ és az visszatért a saját földjére.

Lábjegyzetek

Jel.: ’bevándorló ott’.
Jel.: ’Istenem segítő’.
Szó szerint: „Egyiptom kezéből”.
Szó szerint: „minden alkalommal”.

Jegyzetek

Multimédia