2Mózes 1:1–22

1  És név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal, mindegyikük a maga háznépével:+  Rúben, Simeon, Lévi, Júda+,  Issakár, Zebulon, Benjámin,  Dán, Naftali, Gád és Áser+.  Azok*, akik Jákobtól származtak*, összesen 70-en* voltak. József pedig már Egyiptomban volt.+  Majd meghalt József+ és az összes testvére, meg az az egész nemzedék.  Az izraeliták* pedig termékenyek voltak, és egyre többen lettek. Egyre csak sokasodtak, rendkívül megerősödtek, és ezért megtelt velük az ország.+  Idővel új király került Egyiptom élére, aki nem ismerte Józsefet.  Ezt mondta a népének: „Nézzétek csak! Izrael népe nagyobb és hatalmasabb nálunk!+ 10  Okosaknak kell lennünk, különben még többen lesznek, és ha háború tör ki, az ellenségeink oldalára állnak, ellenünk harcolnak, és elhagyják az országot.” 11  Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket.+ Ők pedig raktárvárosokat építettek a fáraónak, Pitomot és Ramszeszt+. 12  De minél inkább sanyargatták őket, az izraeliták annál jobban sokasodtak, és annál jobban terjeszkedtek, úgyhogy az egyiptomiak már betegesen rettegtek tőlük.+ 13  Az egyiptomiak ezért rabszolgákká tették az izraelitákat, és zsarnokoskodtak felettük.+ 14  Megkeserítették az életüket kemény munkával. Agyaghabarcsot és téglát készíttettek velük, és mindenféle rabszolgamunkát végeztettek velük a szántóföldeken. Igen, mindenféle keserves rabszolgamunkára kényszerítették őket.+ 15  Később az egyiptomi király beszélt a héber bábákkal, Sifrával és Puával, 16  és ezt mondta nekik: „Amikor a gyermekszülésnél+ segítetek a héber asszonyoknak, figyeljétek őket a szülőszéken. Ha fiú születik, öljétek azt meg, de ha lány, hadd éljen.” 17  Ám a bábák az igaz Istent imádták*, és nem tették meg, amit Egyiptom királya mondott nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.+ 18  Idővel az egyiptomi király hívatta a bábákat, és megkérdezte tőlük: „Miért hagytátok életben a fiúgyermekeket?” 19  A bábák erre így feleltek a fáraónak: „A héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomi asszonyok. Ők életrevalóak, és megszülik a gyermeküket, még mielőtt a bába odaérne hozzájuk.” 20  Isten ezért jól bánt a bábákkal, az izraeliták pedig egyre többen lettek, és nagyon megerősödtek. 21  Mivel a bábák az igaz Istent imádták*, ő később családdal ajándékozta meg őket. 22  A fáraó végül megparancsolta az egész népének: „Dobjatok a Nílusba minden héber újszülött fiút, de a lányokat hagyjátok életben!”+

Lábjegyzetek

Vagy: „azok a lelkek”.
Szó szerint: „akik Jákob ágyékából származtak”.
Vagy: „70 lélek”.
Szó szerint: „Izrael fiai”.
Szó szerint: „félték”.
Szó szerint: „félték”.

Jegyzetek

Multimédia