2Krónikák 9:1–31

9  Sába királynője+ pedig hallotta Salamon hírét, és eljött Jeruzsálembe, hogy próbára tegye Salamont találós kérdésekkel*. Lenyűgöző kísérettel jött, és balzsamolajat, rengeteg aranyat+ meg drágaköveket szállító tevékkel. Elment Salamonhoz, és kérdezgette őt mindenről, amit tudni szeretett volna.+  Salamon pedig minden kérdésére válaszolt. Semmi sem volt, amire ne tudott volna válaszolni*.  Amikor Sába királynője látta, hogy Salamon mennyire bölcs,+ és látta a házat, amelyet épített,+  továbbá az asztalánál felszolgált ételeket,+ szolgáinak ülésrendjét, felszolgálóit, amint az asztalok körül szolgálnak, a ruházatukat, a pohárnokait és azok ruházatát, valamint az égőáldozatait, amelyeket rendszeresen felajánlott Jehova házában,+ akkor a lélegzete is elállt.  Így szólt a királyhoz: „Igaz volt a hír, amelyet országomban hallottam a tetteidről* és a bölcsességedről.  De nem hittem el, míg el nem jöttem, hogy a saját szememmel lássam.+ Még a felét sem mondták el nekem annak, hogy milyen bölcs vagy!+ Messze felülmúltad mindazt, amit rólad hallottam.+  Boldogok az embereid, és boldogok a szolgáid, akik mindig előtted állnak, és hallhatják bölcsességedet!  Dicsőség Jehovának, a te Istenednek, aki örömét lelte benned, és trónjára ültetett, hogy Jehova, a te Istened által kinevezett királyként uralkodj. Mivel a te Istened szereti Izraelt,+ és örökké fenn akarja tartani, kinevezett téged a királyuknak, hogy jogot és igazságot szolgáltass.”  Akkor adott a királynak 120 talentum* aranyat,+ rengeteg balzsamolajat és drágaköveket. Soha többé nem került oda annyi balzsamolaj, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak.+ 10  Ezenkívül Hírám szolgái és Salamon szolgái, akik aranyat hoztak Ofírból,+ almuggimfát* is hoztak, meg értékes köveket.+ 11  Az almuggimfából a király lépcsőket készített Jehova házába+ és a király házába*+, ezenkívül hárfákat és más húros hangszereket az énekeseknek.+ Azelőtt sohasem láttak ezekhez hasonlót Júda földjén. 12  Salamon király is megadott Sába királynőjének mindent, amit az kívánt, amit csak kért. Ez több volt, mint amit ő hozott a királynak.* Ezután visszatért a saját országába a szolgáival együtt.+ 13  Egy év alatt 666 talentum súlyú arany folyt be Salamonhoz,+ 14  nem számítva azt, ami a kereskedőktől és az árusoktól, valamint az arabok összes királyától és az ország kormányzóitól folyt be, akik aranyat és ezüstöt hoztak Salamonnak.+ 15  Salamon király készített 200 nagy pajzsot ötvözött aranyból+ (600 sekel* ötvözött arannyal vonta be mindegyik pajzsot),+ 16  és 300 kis pajzsot* is ötvözött aranyból (3 mina* arannyal vonta be mindegyik kis pajzsot). Ezután elhelyezte ezeket a Libanon-erdő házban.+ 17  A király készített egy nagy elefántcsont trónt is, és bevonta színarannyal.+ 18  Hat lépcső vitt fel a trónhoz, és egy arany lábzsámoly volt a trónhoz erősítve. Kartámaszok voltak az ülőhely mindkét oldalán, és a kartámaszok mellett 2 oroszlán+ állt. 19  Ezenkívül 12 oroszlán+ állt a 6 lépcsőn kétoldalt. Nem készítettek ilyet egyetlen másik királyságban sem. 20  Salamon király valamennyi ivóedénye aranyból volt, és a Libanon-erdő ház minden eszköze színaranyból volt. Semmi sem készült ezüstből, mert Salamon napjaiban semmire sem becsülték az ezüstöt.+ 21  A király hajói ugyanis Társisba+ jártak Hírám szolgáival,+ és a társisi hajók háromévente aranyat, ezüstöt, elefántcsontot+, majmokat meg pávákat hoztak. 22  Salamon király tehát gazdagabb és bölcsebb volt a föld minden királyánál.+ 23  A föld összes királya igyekezett Salamon elé járulni*, hogy hallja a bölcsességét, melyet az igaz Isten adott neki.+ 24  Mindenki hozott ajándékot: ezüsttárgyakat, aranytárgyakat, ruhákat+, fegyverzetet, balzsamolajat, lovakat és öszvéreket. Így ment ez évről évre. 25  Volt Salamonnak 4000 istállóállása a lovai és szekerei számára, továbbá 12 000 lova*.+ Ezeket a szekerek városaiban és magához közel, Jeruzsálemben tartotta.+ 26  Ő uralkodott az összes király felett a folyótól* a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig.+ 27  A királynak köszönhetően olyan sok lett az ezüst Jeruzsálemben, mint a kő, a cédrus pedig, mint a szikomorfa a Sefélán.+ 28  És Salamonnak lovakat hoztak Egyiptomból+ meg az összes többi országból. 29  Ami Salamon egyéb dolgait illeti,+ elejétől a végéig, le vannak írva Nátán+ próféta írásaiban, a silói Ahija+ próféciájában, és azokban a látomásokban, amelyeket Iddó+, a látnok jegyzett föl Jeroboámról+, Nébát fiáról. 30  Salamon 40 évig uralkodott Jeruzsálemben egész Izrael felett. 31  Ezután meghalt*, és eltemették apjának, Dávidnak a városában.+ A fia, Roboám lett a király utána.+

Lábjegyzetek

Vagy: „feladványokkal”.
Szó szerint: „ami rejtve lett volna előtte”.
Vagy: „szavaidról”.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Ez egy értékes fa, melyből jó minőségű termékeket készítettek.
Vagy: „palotájába”.
Esetleg: „Ezt azokon az ajándékokon kívül kapta, amelyeknek az értéke megfelelt annak, amit ő hozott a királynak.”
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.
Ezt gyakran íjászok viselték.
A Héber iratokban említett mina 570 g súlyú volt. Lásd: B14-es függ.
Szó szerint: „kereste az arcát”.
Vagy: „lovasa”.
Vagyis az Eufrátesztől.
Szó szerint: „nyugodni tért apáihoz”.

Jegyzetek

Multimédia