2Krónikák 36:1–23

36  Az ország népe akkor fogta Jósiás fiát, Joakházt+, és királlyá tette apja helyett Jeruzsálemben.+  Joakház 23 évesen kezdett uralkodni, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben.  Egyiptom királya azonban megfosztotta őt a hatalmától Jeruzsálemben, és sarcot vetett ki az országra: 100 ezüsttalentumot* és egy aranytalentumot.+  Egyiptom királya aztán királlyá tette Joakház testvérét, Eljákimot Júda és Jeruzsálem felett, és a nevét Joákimra változtatta. Joakházt, a testvérét azonban fogta Nékó+, és elvitte Egyiptomba.+  Joákim+ 25 évesen kezdett uralkodni, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit Jehova, az ő Istene rossznak tart.+  Nabukodonozor+, Babilon királya felvonult ellene, hogy rátegyen két rézbilincset, és elhurcolja Babilonba.+  Nabukodonozor elvitte Jehova háza eszközeinek egy részét Babilonba, aztán elhelyezte azokat babiloni palotájában.+  Ami Joákim egyéb dolgait illeti, utálatos cselekedeteit, meg amit fel lehetett hozni ellene, ezek le vannak írva Izrael és Júda királyainak a könyvében. A fia, Joákin lett a király utána.+  Joákin+ 18 évesen kezdett uralkodni, és 3 hónapig és 10 napig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit Jehova rossznak tart.+ 10  Az év elején,* Nabukodonozor király odaküldött, hogy elhozassa őt Babilonba,+ és vele együtt értékes dolgokat is Jehova házából.+ Sedékiást, az apja testvérét tette királlyá Júda és Jeruzsálem fölött.+ 11  Sedékiás+ 21 évesen kezdett uralkodni, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben.+ 12  Azt tette, amit Jehova, az ő Istene rossznak tart. Nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt,+ aki Jehova parancsára szólt. 13  Nabukodonozor király ellen is föllázadt,+ aki arra kötelezte őt, hogy esküdjön meg Isten előtt. Makacs maradt*, és keményszívű, és nem akart Jehovához, Izrael Istenéhez fordulni. 14  A papok minden vezetője, és a nép is sok hűtlenséget követett el, mivel ugyanazokat az utálatosságokat tették, mint a nemzetek. Beszennyezték Jehova házát,+ amelyet megszentelt Jeruzsálemben. 15  Jehova, ősapáik Istene folyton figyelmeztette őket a követei által, újra meg újra, mert könyörületet érzett népe és lakhelye iránt. 16  Ők azonban folyamatosan csak gúnyt űztek az igaz Isten követeiből,+ megvetették szavait,+ és csúfolták prófétáit,+ egészen addig, hogy már nem volt remény a gyógyulásra. Jehova haragja aztán lesújtott rájuk.+ 17  Ezért Isten elküldte ellenük a káldeusok+ királyát, az pedig megölte a fiatal férfiakat karddal+ a szentélyük házában.+ És nem volt könyörületes sem fiatal férfival, sem szűzzel, sem időssel, sem az erőtlen öregemberrel.+ Isten mindent neki adott.+ 18  Az igaz Isten házának minden eszközét, nagyot és kicsit egyaránt, valamint Jehova házának kincseit, a királynak meg a fejedelmeinek a kincseit, mindent elvitt Babilonba.+ 19  Fölégette az igaz Isten házát,+ és lerombolta Jeruzsálem falát,+ fölégette az összes megerősített tornyát, továbbá minden értékes dolgot elpusztított.+ 20  Fogságba vitte Babilonba mindazokat, akiket nem öltek meg karddal,+ azok pedig a szolgái lettek neki+ és a fiainak, amíg Perzsia királysága uralkodni nem kezdett.+ 21  Hogy beteljesedjen, amit Jehova Jeremiás által mondott,+ míg a föld le nem rója a sabbatjait.+ Mindaddig, amíg elhagyatott volt, a föld pihent*, hogy beteljen a 70 év.+ 22  Círusznak+, Perzsia királyának első évében – hogy beteljesedjen, amit Jehova Jeremiás által mondott+ – Jehova arra indította Círuszt, Perzsia királyát*, hogy adjon ki egy rendeletet egész királyságában, szóban és írásban is,+ amely így szólt: 23  „Ezt mondja Círusz, Perzsia királya: »Jehova, az ég Istene nekem adta a föld összes királyságát,+ és megbízott azzal, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van.+ Bárki van is köztetek az ő egész népéből, legyen vele Jehova, az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe!«”+

Lábjegyzetek

Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Valószínűleg tavasszal.
Szó szerint: „megkeményítette a nyakát”.
Vagy: „sabbatot tartott”.
Szó szerint: „királyának szellemét”.

Jegyzetek

Multimédia