2Krónikák 35:1–27

35  Jósiás pászkát tartott+ Jeruzsálemben Jehovának, és levágták a pászkaáldozatot+ az első hónap 14. napján.+  Kijelölte a papok feladatait, és buzdította őket, hogy végezzék a szolgálatukat Jehova házánál.+  Majd ezt mondta a lévitáknak, akik egész Izraelt oktatták,+ és szentek voltak Jehova előtt: „Tegyétek a szent ládát abba a házba, amelyet Salamon, Dávid fia, Izrael királya épített.+ Nem kell azt többé a vállatokon vinnetek.+ Most azért szolgáljátok Jehovát, a ti Isteneteket, és az ő népét, Izraelt.  Tegyetek előkészületeket nemzetségeitek szerint, osztályaitoknak megfelelően, azzal összhangban, amit Dávid, Izrael királya és a fia, Salamon írt.+  Álljatok a szent helyen csoportokba rendeződve, úgy, hogy a nép többi részének*, testvéreitek nemzetségeinek szolgálni tudjon a léviták nemzetségeinek egy-egy csoportja.  Vágjátok le a pászkaáldozatot,+ szenteljétek meg magatokat, és tegyetek előkészületeket a testvéreitekért, összhangban azzal, amit Jehova Mózes által közölt.”  Jósiás akkor nyájakat, kosbárányokat és hím kecskegidákat adott adományként a népnek, pászkaáldozatul minden jelenlevőnek, összesen 30 000-et, valamint 3000 marhát. Ezek a király vagyonából voltak.+  A fejedelmei is adtak adományt önkéntes áldozatként a népnek, a papoknak és a lévitáknak. Hilkija+, Zakariás és Jéhiel, az igaz Isten házának vezetői 2600 pászkaáldozatot és 300 marhát adtak a papoknak.  Konánia meg a testvérei, Semája és Netánel, továbbá Hasábia, Jeiél és Jozabád, a léviták vezetői 5000 pászkaáldozatot és 500 marhát adtak adományként a lévitáknak. 10  Befejezték az előkészületeket, és a papok a helyükön álltak, meg a léviták is az osztályaik szerint,+ úgy, ahogy a király parancsolta. 11  Levágták a pászkaáldozatokat,+ a papok az oltárra hintették a lévitáktól átvett vért,+ a léviták pedig megnyúzták az állatokat.+ 12  Ezután elkészítették az égőáldozatokat, hogy szétosszák azokat a nép többi részének, akik nemzetségeik szerint voltak csoportokba rendeződve, hogy bemutassák Jehovának a Mózes könyvében megírtak szerint. Ugyanígy tettek a marhákkal is. 13  A pászkaáldozatot a szokásnak megfelelően megfőzték* tűz felett,+ a szent áldozatokat pedig megfőzték fazekakban, üstökben és serpenyőkben, majd gyorsan odavitték a nép többi részének. 14  Azután elkészítették a pászkaáldozatot maguknak és a papoknak, mert a papok, Áron leszármazottai az égőáldozatok és a zsíros részek felajánlásával voltak elfoglalva alkonyatig, ezért a léviták készítették el azt maguknak és a papoknak, Áron leszármazottainak. 15  Az énekesek, Asáf+ fiai a helyükön álltak Dávidnak+, Asáfnak+, Hémánnak és Jedutunnak,+ a király látnokának a parancsolata szerint; a kapuőrök pedig ott voltak az egyes kapuknál.+ Nem kellett eltávozniuk a szolgálatukból, mert nekik is a testvéreik, a léviták készítették el a pászkaáldozatot. 16  Azon a napon Jehova előírásának megfelelően előkészítettek mindent, hogy megtartsák a pászkát+, és bemutassák az égőáldozatokat Jehova oltárán Jósiás király utasítása szerint.+ 17  A jelen levő izraeliták akkor megtartották a pászkát, valamint a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át.+ 18  Soha nem tartottak ilyen pászkát Izraelben Sámuel próféta napjai óta, és Izrael egyetlen királya sem tartott olyan pászkát, mint amilyet Jósiás,+ a papok, a léviták, az ott jelen levő egész Júda meg Izrael, és Jeruzsálem lakói tartottak. 19  Ezt a pászkát Jósiás uralkodásának 18. évében tartották meg. 20  Mindezek után, amikor Jósiás már helyreállította a templomot*, Nékó+, Egyiptom királya fölvonult, hogy harcoljon az Eufrátesz melletti Karkemisnél. Jósiás ekkor kivonult ellene.+ 21  Erre Nékó követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel: „Miért jöttél ki ellenem, ó, Júda királya? Nem ellened megyek ma én, hanem egy másik nemzet ellen harcolok, és Isten mondja, hogy siessek. A saját érdeked, hogy ne szegülj szembe Istennel, aki velem van, különben pusztulást hoz rád!” 22  Jósiás azonban nem fordult vissza, hanem álruhába öltözött,+ hogy harcoljon ellene, és nem hallgatott Nékó szavaira, amelyek Istentől származtak. Elment tehát, hogy harcoljon Megiddó+ síkságán. 23  Az íjászok pedig meglőtték Jósiás királyt, ezért a király ezt mondta a szolgáinak: „Vegyetek le innen, mert súlyosan megsebesültem.” 24  A szolgái erre levették őt a szekérről, rátették a második harci szekerére, és elvitték Jeruzsálembe. Így halt meg, és eltemették ősapái sírjába.+ Egész Júda és Jeruzsálem gyászolta Jósiást. 25  Jeremiás+ énekkel siratta Jósiást, a férfi és női énekesek+ pedig mind a mai napig gyászdalokat* énekelnek Jósiásról. És elrendelték Izraelben, hogy énekeljék ezeket, és azok le vannak írva a gyászdalok között. 26  Jósiás egyéb dolgai, és odaadó szeretetből fakadó tettei, melyek által megtartotta, ami le van írva Jehova törvényében, 27  és minden cselekedete elejétől a végéig, le vannak írva Izrael és Júda királyainak a könyvében.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a nép fiainak”.
Esetleg: „megsütötték”.
Szó szerint: „házat”.
Vagy: „siratóénekeket”.

Jegyzetek

Multimédia