2Krónikák 28:1–27

28  Aház+ 20 évesen kezdett uralkodni, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Az ősapjával, Dáviddal ellentétben nem azt tette, amit Jehova helyesnek tart.+  Ehelyett Izrael királyaihoz hasonlóan cselekedett,+ sőt fém*+ Baál-szobrokat is készített.  Ezenkívül a Hinnom fiának völgyében* áldozott, hogy az áldozatok füstje felszálljon, és elégette a fiait+ azoknak a nemzeteknek az utálatos szokásai szerint,+ amelyeket Jehova korábban elűzött az izraeliták elől.  Továbbá áldozott a magaslatokon+, a dombokon és minden dús lombú fa alatt+, hogy az áldozatok füstje felszálljon.  Jehova, az ő Istene ezért kiszolgáltatta őt Szíria királyának,+ úgyhogy legyőzték őt, sok foglyot elhurcoltak, és Damaszkuszba+ vittek. Isten Izrael királyának is kiszolgáltatta őt, az pedig nagy öldöklést vitt véghez közöttük.  Péka+, Remália fia ugyanis egy nap alatt megölt Júdában 120 000 bátor férfit, mivel elhagyták Jehovát, ősapáik Istenét.+  Zikri, egy efraimita harcos pedig megölte Maáséját, a király fiát, és Azrikámot, aki a palota* ügyeit igazgatta, valamint Elkánát, aki második volt a király után.  Az izraeliták ezenkívül foglyul ejtettek testvéreik közül 200 000-et, asszonyokat, fiúkat és lányokat. Nagy zsákmányt is raboltak tőlük, amit aztán elvittek Szamáriába+.  Ám volt ott Jehovának egy prófétája, akit Odednek hívtak. Ez kiment a Szamáriába tartó sereg elé, és ezt mondta nekik: „Nézzétek! Jehova, ősapáitok Istene azért engedte, hogy legyőzzétek Júdát, mert megharagudott rájuk.+ Ti viszont olyan dühvel öldöstétek őket, hogy Istenhez is eljutott a híre. 10  Most pedig Júda és Jeruzsálem népét szolgáitokká és szolgálólányaitokká akarjátok tenni.+ De vajon nem vagytok ti is vétkesek Jehova Istenetek előtt? 11  Most azért hallgassatok rám, és küldjétek vissza a foglyokat, akiket a testvéreitek közül vittetek el, mert Jehova rendkívül haragszik rátok!” 12  Ekkor az efraimiták néhány főembere – Azária, Johanán fia, Berekia, Mesillémót fia, Jehizkija, Sallum fia, és Amasa, Hadlai fia – szembeszállt a hadjáratból érkezőkkel, 13  és ezt mondták nekik: „Ne hozzátok ide a foglyokat, mert ezzel bűnössé válnánk Jehova előtt. Amit tenni akartok, az csak súlyosbítaná a bűneinket és a vétkünket, pedig már így is nagy a vétkünk, és Isten rendkívül haragszik Izraelre.” 14  Erre a fegyveres katonák átadták a foglyokat és a zsákmányt+ a fejedelmeknek és azoknak, akik velük együtt összegyűltek. 15  Ekkor a név szerint kijelölt férfiak átvették a foglyokat, és a zsákmányból ruhát adtak mindazoknak, akiknek nem volt megfelelő ruhájuk. Felöltöztették hát őket, és adtak nekik sarut, ételt, italt, valamint olajat a bőrükre. Az erőtleneket pedig szamarakon szállították, és elvitték őket a testvéreikhez Jerikóba, a pálmafák városába. Ezután visszatértek Szamáriába. 16  Abban az időben Aház király segítséget kért Asszíria királyaitól.+ 17  Az edomiták újra behatoltak Júdába, megtámadták a népet, és foglyokat vittek magukkal. 18  A filiszteusok+ is fosztogattak a júdabeli Seféla+ és Negeb városaiban, és elfoglalták Bét-Semest+, Ajjalont+, Gederótot, Szokót és a környező városokat*, Timnát+ és a környező városokat, továbbá Gimzót és a környező városokat, aztán letelepedtek ott. 19  Jehova megalázta Júdát Aház, Izrael* királya miatt, mert az hagyta, hogy Júda züllötté váljon, aminek következtében súlyos bűnöket* követtek el Jehova ellen. 20  Aztán Tilgát-Pilnészer+, Asszíria királya, ahelyett hogy segített volna Aháznak, megtámadta őt, és nyomorúságot hozott rá.+ 21  Mert Aház kifosztotta ugyan Jehova házát, a király házát*+ és a fejedelmek házát, és ajándékot adott Asszíria királyának, de ez mit sem segített rajta. 22  A nyomorúsága idején Aház király még súlyosabb bűnöket követett el Jehova ellen. 23  Áldozni kezdett Damaszkusz isteneinek,+ akiknek az imádói legyőzték őt,*+ és ezt mondta: „Mivel Szíria királyait megsegítik isteneik, ezért nekik mutatok be áldozatot, hogy engem is megsegítsenek.”+ Ám azok a király és egész Izrael bukását okozták. 24  Aház ezenkívül összeszedte az igaz Isten házának eszközeit, majd darabokra vágta azokat.+ Bezárta Jehova házának ajtóit,+ és oltárokat készített magának minden sarkon Jeruzsálemben. 25  Júda minden városában magaslatokat készített, hogy más isteneknek áldozzanak azokon, és az áldozatok füstje felszálljon.+ Így bosszantotta Jehovát, ősapáinak Istenét. 26  Aház egyéb dolgai, minden tette elejétől a végéig, meg van írva Júda és Izrael királyainak könyvében.+ 27  Végül Aház meghalt, és eltemették a városban, Jeruzsálemben, mert nem vitték el őt Izrael királyainak sírhelyeire.+ A fia, Ezékiás lett a király utána.

Lábjegyzetek

Vagy: „öntött”.
Lásd a Szójegyzékben a „Gyehenna” címszót.
Szó szerint: „ház”.
Vagy: „és annak alárendelt városait”.
A Krónikák 2. könyvében több helyen is az általánosabb „Izrael” kifejezés szerepel a konkrétabb „Júda” kifejezés helyett.
Vagy: „nagy hűtlenséget”.
Vagy: „palotáját”.
Szó szerint: „Damaszkusz isteneinek, akik legyőzték őt”.

Jegyzetek

Multimédia