2Krónikák 17:1–19

17  A fia, Josafát+ lett a király utána, és megerősítette hatalmát Izrael felett.  Seregeket állomásoztatott Júda összes megerősített városában, és helyőrségeket állított Júda országába, valamint Efraim azon városaiba, melyeket apja, Asa elfoglalt.+  Jehova pedig Josafáttal volt, mert ő azon az úton járt, melyen korábban ősapja, Dávid,+ és nem a Baálokat szolgálta*.  Mert apjának Istenét szolgálta,+ és az ő parancsolatát követte*, nem pedig Izrael szokásait.+  Jehova szilárddá tette a királyságot a kezében,+ és egész Júda ajándékokat adott Josafátnak, ő pedig nagy gazdagsághoz és dicsőséghez jutott.+  Bátran azon az úton járt, melyet Jehova helyeselt, és még a magaslatokat+ meg a szent rudakat*+ is eltávolította Júdából.  Uralkodásának 3. évében elküldött a fejedelmeiért: Ben-Hailért, Abdiásért, Zakariásért, Netánelért és Mikájáért, hogy tanítsanak Júda városaiban.  Velük voltak a léviták közül: Semája, Netánia, Zebádia, Asáhel, Semirámót, Jonatán, Adónia, Tóbija és Tób-Adónia, valamint velük voltak a papok is, Elisáma és Jórám.+  Tanítani kezdtek hát Júdában, és magukkal vitték Jehova törvényének könyvét.+ Körös-körül bejárták Júda összes városát, és tanítottak a nép között. 10  És Jehova miatt rettegés szállt a Júda körüli területen fekvő minden királyságra, és nem harcoltak Josafát ellen. 11  A filiszteusok ajándékokat és pénzt hoztak Josafátnak sarcként. Az arabok pedig 7700 kost és 7700 kecskebakot hoztak neki a nyájaikból. 12  Josafátnak egyre nagyobb lett a hatalma,+ és megerősített helyeket+ meg raktárvárosokat+ épített Júdában. 13  Kiterjedt munkálatokat folytatott Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig katonái és kiemelkedő harcosai voltak. 14  Nemzetségeik szerint a következőképpen osztották fel őket: Júdából az ezredparancsnokok: Adnah vezér, akihez 300 000 erős harcos tartozott.+ 15  Az ő parancsnoksága alatt állt Johanán vezér, akihez 280 000-en tartoztak. 16  Az ő parancsnoksága alatt állt Amásija, Zikri fia is, aki önkéntes szolgája volt Jehovának, és akihez 200 000 erős harcos tartozott. 17  Benjáminból+ pedig Eljáda, egy kiemelkedő harcos, akihez 200 000, íjjal és pajzzsal fölszerelt ember tartozott.+ 18  Eljáda parancsnoksága alatt állt Jozabád, akihez 180 000, hadra fölkészített ember tartozott. 19  Ezek szolgáltak a királynak azokon kívül, akiket a király a megerősített városokba helyezett egész Júdában.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „kereste”.
Szó szerint: „szerint járt”.

Jegyzetek

Multimédia