2Krónikák 15:1–19

15  Azáriára, Oded fiára pedig leszállt Isten szelleme.  Ezért kiment Asa elé, és így szólt hozzá: „Hallgassatok meg, ó, Asa és egész Júda és Benjámin! Jehova veletek van, amíg vele vagytok.+ Ha keresitek őt, engedni fogja, hogy megtaláljátok,+ de ha elhagyjátok, elhagy titeket.+  Izrael hosszú időn* át az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és törvény nélkül volt.+  De amikor nyomorúságukban visszatértek Jehovához, Izrael Istenéhez, és keresték őt, akkor engedte, hogy megtalálják.+  Azokban az időkben senki sem utazhatott biztonságosan*, mert nagy zűrzavar volt az országok lakói között.  Egyik nemzet elpusztította a másikat, és egyik város a másikat, mert Isten okozott zűrzavart közöttük mindenféle nyomorúsággal.+  Ti azonban legyetek erősek, és ne csüggedjetek el,*+ mert tetteitek jutalommal járnak!”  Amint Asa meghallotta ezeket a szavakat és Oded próféta próféciáját, felbátorodott, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda+ és Benjámin egész földjéről, és a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. És felújította Jehova oltárát, amely Jehova előcsarnoka előtt állt.+  Egybegyűjtötte egész Júdát és Benjámint, továbbá azokat, akik Efraimból, Manasséból és Simeonból közöttük laktak,+ ugyanis sokan átpártoltak hozzá Izraelből, amikor látták, hogy vele van Jehova, az ő Istene. 10  Összegyűltek tehát Jeruzsálemben a 3. hónapban, Asa uralkodásának 15. évében. 11  Azon a napon áldozatot mutattak be Jehovának a zsákmányból, melyet hoztak: 700 marhát és 7000 juhot. 12  Emellett szövetségre léptek, hogy teljes szívükből és teljes lelkükből* szolgálni* fogják Jehovát, ősapáik Istenét.+ 13  Aki viszont nem szolgálja Jehovát, Izrael Istenét, annak meg kell halnia, kicsinek és nagynak, férfinak és nőnek egyaránt.+ 14  Megesküdtek tehát Jehovának fennhangon, örömkiáltás közepette, trombitaszó és kürtzengés mellett. 15  Egész Júda boldog volt az eskü miatt, mert teljes szívükből esküdtek, és buzgón keresték őt, ezért engedte, hogy megtalálják.+ Jehova pedig továbbra is nyugalmat adott nekik mindenfelől.+ 16  Asa király még nagyanyját, Maákát+ is megfosztotta anyakirálynéi* méltóságától, mert az egy szemérmetlen bálványt készített, hogy a szent rudat* imádják.+ Asa kivágta Maáka szemérmetlen bálványát, porrá zúzta, és elégette a Kidron völgyében.+ 17  Ám a magaslatokat nem távolították el+ Izraelből.+ Mindazonáltal Asa teljes szívvel szolgálta Istent egész életében*.+ 18  Bevitte az igaz Isten házába az általa és az apja által megszentelt dolgokat: ezüstöt, aranyat és különféle eszközöket.+ 19  És nem volt háború Asa uralkodásának 35. évéig.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „sok napon”.
Szó szerint: „nem volt békéje sem az elmenőnek, sem a megérkezőnek”.
Szó szerint: „ne hagyjátok hanyatlani kezeteket”.
Szó szerint: „keresni”.
Vagy: „úrnői”.
Szó szerint: „minden napján”.

Jegyzetek

Multimédia