2Krónikák 14:1–15

14  Abija aztán meghalt, és eltemették Dávid városában+. A fia, Asa lett a király utána. Az ő napjaiban béke volt az országban 10 évig.  Asa azt tette, amit Jehova, az ő Istene jónak és helyesnek tart.  Eltávolította az idegen oltárokat+ és a magaslatokat, összetörte a szent oszlopokat,+ és kivágta a szent rudakat*.+  Ezenkívül elrendelte, hogy Júda Jehovát, ősapái Istenét imádja*, és tartsa meg a törvényt és a parancsolatot.  Így hát eltávolította Júda minden városából a magaslatokat meg a füstölőszertartókat,+ és uralkodása alatt nyugalom volt a királyságban.  Megerősített városokat épített Júdában,+ mert háborítatlan volt az ország, és nem hadakoztak ellene ezekben az években, ugyanis nyugalmat adott neki Jehova.+  Ezért ezt mondta Júdának: „Építsük meg e városokat, vegyük körül őket fallal, lássuk el tornyokkal,+ kapukkal* és reteszekkel. Az ország még mindig a miénk, mert szolgáltuk* Jehovát, a mi Istenünket. Szolgáltuk, és ő mindenfelől nyugalmat adott nekünk.” Az építkezéseik tehát sikerrel jártak.+  Asának 300 000 fős hadserege volt Júdából, nagy pajzzsal és lándzsával fölszerelkezve. Benjáminból pedig 280 000 erős harcos volt, akik kis pajzsot* viseltek, és íjjal voltak felszerelve*.+  Később az etióp Zerah kivonult ellenük egy 1 000 000 fős hadsereggel és 300 szekérrel.+ Amikor eljutott Marésahig+, 10  Asa kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefáta-völgyben, Marésahnál. 11  Asa ekkor Istenéhez, Jehovához kiáltott,+ és ezt mondta: „Ó, Jehova, neked nem számít, hogy akiknek segítesz, sokan vannak-e, vagy erőtlenek-e.+ Segíts meg minket, ó, Jehova Istenünk, mert rád támaszkodunk,+ és a te nevedben jöttünk e sokaság ellen.+ Ó, Jehova, te vagy a mi Istenünk! Ne engedd, hogy a halandó ember győzedelmeskedjen veled szemben!+ 12  Jehova erre vereséget mért az etiópokra Asa előtt és Júda előtt, és az etiópok elmenekültek.+ 13  Asa pedig a vele levő néppel együtt egészen Gérárig+ üldözte őket, és hullottak az etiópok, mígnem senki sem maradt életben közülük, mert Jehova és a serege szétzúzta őket. Ezek után igen nagy zsákmányt vittek magukkal. 14  És vereséget mértek minden városra Gérár körül, mert rettegés fogta el azokat Jehova miatt. Az összes várost kifosztották, mivel sok minden volt, amit el lehetett onnan rabolni. 15  Az állattartók sátrait is megtámadták, és sok-sok nyájat és tevét zsákmányoltak, majd visszatértek Jeruzsálembe.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „keresse”.
Szó szerint: „kétszárnyú ajtókkal”.
Szó szerint: „kerestük”.
Ezt gyakran íjászok viselték.
Szó szerint: „rátapostak az íjra”.

Jegyzetek

Multimédia