2Királyok 25:1–30

25  Sedékiás uralkodásának 9. évében, a 10. hónap 10. napján eljött Nabukodonozor+, Babilon királya egész haderejével Jeruzsálem ellen.+ Tábort ütött vele szemben, és ostromfalat épített körülötte,+  a város pedig ostrom alatt állt Sedékiás király 11. évéig.  A 4. hónap 9. napjára súlyossá vált az éhínség a városban,+ és az ország népének nem volt élelme.+  A város falát áttörték,+ és az összes katona elmenekült éjjel a kettős fal közötti kapun át, a király kertjének közelében, miközben a káldeusok körbevették a várost. A király pedig elment az Araba felé vezető úton.+  De a káldeus sereg üldözőbe vette a királyt, és utolérték őt Jerikó kietlen síkságán, a csapatai pedig mind elhagyták és szétszéledtek.  Aztán elfogták a királyt,+ elvitték őt Babilon királyához Riblába, és ítéletet hoztak felette.  Sedékiás fiait legyilkolták a szeme láttára, Nabukodonozor pedig megvakította Sedékiást, rézbilincsbe verte, és elvitte Babilonba.+  Az 5. hónap 7. napján, vagyis Nabukodonozor királynak, Babilon királyának a 19. évében, eljött Jeruzsálemhez Nebuzáradán+, az őrség parancsnoka, Babilon királyának szolgája.+  Felégette Jehova házát,+ a király házát*+ és Jeruzsálem összes házát.+ Az előkelő emberek házát is mind felégette.+ 10  A Jeruzsálemet körülvevő falakat pedig lerombolta a káldeusok egész serege, mely az őrség parancsnokával volt.+ 11  Nebuzáradán, az őrség parancsnoka száműzetésbe hurcolta a városban megmaradt népet, az átpártolókat, akik Babilon királya mellé álltak, valamint a lakosság maradékát.+ 12  De az ország legszegényebb emberei közül otthagyott némelyeket vincellérnek és kényszermunkásnak.+ 13  A káldeusok darabokra törték Jehova házának rézoszlopait+, valamint a réztengert+ és a szállítókocsikat+, amelyek Jehova házában voltak, a rezet pedig elvitték Babilonba.+ 14  Elvitték a templomi szolgálatban használt vödröket, lapátokat, koppantókat, poharakat, és az összes rézeszközt is. 15  Az őrség parancsnoka elvitte a tűztartókat és a tálakat, amelyek valódi aranyból,+ illetve ezüstből voltak.+ 16  Ami a két oszlopot, a tengert és a szállítókocsikat illeti, amelyeket Salamon készített Jehova háza számára, lehetetlen volt meghatározni mindezen eszközök rezének súlyát.+ 17  Egy-egy oszlop 18 könyök* magas volt,+ és a rajta levő oszlopfő rézből volt. Az oszlopfő 3 könyök magas volt, és az oszlopfőn körben elhelyezkedő hálóminta és a gránátalmák mind rézből voltak.+ A második oszlop és annak hálómintája is ilyen volt. 18  Az őrség parancsnoka elvitte Seráját+, a főpapot, Sofóniást+, a másodpapot, és a három kapuőrt is.+ 19  A városból elvitt egy udvari tisztviselőt, aki a katonák parancsnoka volt, a király 5 személyes tanácsadóját, akiket a városban találtak, ezenkívül a hadsereg vezérének titkárát, aki az ország népét sorozta, és 60 férfit a köznépből, akiket még a városban találtak. 20  Nebuzáradán+, az őrség parancsnoka tehát fogta, és elvitte őket Babilon királyához Riblába.+ 21  Babilon királya pedig lesújtott rájuk, és megölte őket Riblában, Hamát+ földjén. Így ment Júda száműzetésbe a földjéről.+ 22  Babilon királya, Nabukodonozor kinevezte Gedáliát+, Sáfán+ fiának, Ahikámnak+ a fiát a nép fölé, amelyet Júda földjén hátrahagyott.+ 23  Amikor a hadsereg vezérei és az embereik meghallották, hogy Babilon királya Gedáliát nevezte ki, azonnal elmentek Gedáliához Micpába. Ezek a következők voltak: Izmael, Netánia fia, Johanán, Kárea fia, Serája, a netófai Tánhumet fia, és Jaazánja, a maákátinak a fia, meg az embereik.+ 24  Gedália megesküdött nekik és az embereiknek, és így szólt hozzájuk: „Ne féljetek attól, hogy a káldeusok szolgái legyetek. Lakjatok az országban, és szolgáljátok Babilon királyát. Akkor jól lesz dolgotok.”+ 25  A 7. hónapban eljött Izmael+, Elisáma fiának, Netániának a fia, aki a királyi családból* való volt, és vele tartott 10 férfi is. Lesújtottak Gedáliára, és az meghalt, ugyanígy azokra a zsidókra és káldeusokra is, akik vele voltak Micpában.+ 26  Azután az egész nép, kicsitől fogva nagyig, beleértve a hadsereg vezéreit is, elmenekült Egyiptomba,+ mert félt a káldeusoktól.+ 27  Joákin+, Júda királya száműzetésének a 37. évében, a 12. hónap 27. napján Babilon királya, Evil-Merodák a királlyá válásának évében szabadon engedte* Joákint, Júda királyát a börtönből.+ 28  Kedvesen bánt vele, és magasabb rangra emelte, mint azokat a királyokat, akik ott voltak nála Babilonban. 29  Joákin le is vetette rabruháit, és rendszeresen a király asztalánál evett, élete minden napján. 30  A király gondoskodott a mindennapi élelmezéséről egész életén át.

Lábjegyzetek

Vagy: „palotáját”.
Egy könyök 44,5 cm. Lásd: B14-es függ.
Szó szerint: „a királyság magvából”.
Szó szerint: „felemelte a fejét”.

Jegyzetek

Multimédia