2Királyok 18:1–37

18  Izrael királyának, Hóseának+, Elah fiának a 3. évében Ezékiás+, Júda királyának, Aháznak+ a fia lett a király.  Ezékiás 25 évesen kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Zakariás lánya volt, Abinak* hívták.+  Ezékiás azt tette, amit Jehova helyesnek tart,+ pontosan úgy, ahogy az ősapja, Dávid cselekedett.+  Ő távolította el a magaslatokat,+ törte össze a szent oszlopokat, és vágta ki a szent rudat*.+ Szétzúzta a rézkígyót is, amelyet Mózes készített.+ Ugyanis egészen addig Izrael népe áldozatokat mutatott be a rézkígyónak, hogy felszálljon az áldozatok füstje, és rézkígyóbálványnak* hívták.  Ezékiás Jehovában, Izrael Istenében bízott,+ és nem volt hozzá hasonló sem előtte, sem utána Júda összes királya között.  Ragaszkodott Jehovához,+ nem tért el a követésétől, hanem mindig megtartotta a parancsolatokat, amelyeket Jehova Mózesnek adott.  És Jehova vele volt. Bárhová ment is, bölcsen cselekedett. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgált neki.+  A filiszteusokra+ is vereséget mért egészen Gázáig és a hozzá tartozó területekig, az őrtoronytól a megerősített városig*.  Ezékiás király 4. évében, vagyis Izrael királyának, Hóseának+, Elah fiának 7. évében Salmanassár, Asszíria királya felvonult Szamária ellen, és ostrom alá vette.+ 10  Közel 3 év múltán el is foglalták.+ Ezékiás 6. évében, vagyis Izrael királyának, Hóseának a 9. évében foglalták el Szamáriát. 11  Asszíria királya azután száműzetésbe vitte+ Izraelt Asszíriába, és letelepítette őket Halában és Háborban a Gózán-folyónál, valamint a médek városaiban.+ 12  Ez azért történt, mert nem hallgattak Istenüknek, Jehovának a szavára, hanem folyton megszegték szövetségét, mindazt, amit Mózes, Jehova szolgája megparancsolt.+ Nem is hallgattak rá, és nem is engedelmeskedtek neki. 13  Ezékiás király 14. évében Asszíria+ királya, Szanhérib felvonult Júda minden megerősített városa ellen, és elfoglalta azokat.+ 14  Így hát Júda királya, Ezékiás üzenetet küldött Asszíria királyának Lákisba: „Hibáztam. Vonulj vissza tőlem, és bármit megadok neked, amit kivetsz rám.” Asszíria királya erre kivetett Júda királyára, Ezékiásra 300 ezüsttalentumot* és 30 aranytalentumot. 15  Ezékiás oda is adott minden ezüstöt, ami Jehova házában és a király házának* kincstáraiban volt.+ 16  Abban az időben távolította el* Ezékiás Jehova templomának ajtóit+, és az ajtófélfákat, amelyeket ő maga, Júda királya borított be*,+ aztán odaadta azokat Asszíria királyának. 17  Asszíria királya akkor elküldte a tartánt*, a rabszáriszt* és a rabsakét* Lákisból+ egy óriási hadsereggel Ezékiás királyhoz Jeruzsálembe.+ Felvonultak Jeruzsálembe, és elfoglalták helyüket a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhatisztító mezejének országútjánál van.+ 18  Amikor szólították a királyt, hogy jöjjön ki, Eljákim+, Hilkija fia, aki a háznép* fölé volt rendelve, meg Sébna+, a titkár, és Jóah, az emlékíró, Asáf fia jött ki hozzájuk. 19  A rabsaké ekkor így szólt hozzájuk: „Mondjátok csak meg Ezékiásnak: »Így szól a nagy király, Asszíria királya: ’Mitől vagy olyan magabiztos?+ 20  Azt mondod: „Megvan a stratégiám és a hatalmam ahhoz, hogy háborúzzak”, de ezek csak üres szavak. Kiben bízol, hogy fel mersz lázadni ellenem?+ 21  Lám! Egyiptomnak, e törött nádszálnak a támogatásában bízol,+ amely, ha rátámaszkodna az ember, belemenne a tenyerébe, és átszúrná. Ilyen a fáraó, Egyiptom királya mindazokhoz, akik benne bíznak. 22  Ha pedig azt mondjátok nekem: „Jehova Istenünkben bízunk”,+ vajon nem az ő magaslatait és oltárait távolította el Ezékiás,+ miközben azt mondja Júdának és Jeruzsálemnek: „Ez előtt az oltár előtt hajoljatok meg Jeruzsálemben.+”’« 23  Most tehát köss fogadást urammal, Asszíria királyával: adok neked 2000 lovat, ha tudsz elég lovast ültetni rájuk.+ 24  Már hogy tudnál visszavonulásra kényszeríteni egyetlen kormányzót is uram legkisebb szolgái közül, mikor te Egyiptomban bízol, hogy szekereket és lovasokat kapj? 25  Talán Jehova felhatalmazása nélkül jöttem fel ez ellen a hely ellen, hogy elpusztítsam? Maga Jehova mondta nekem: »Menj fel ez ellen az ország ellen, és pusztítsd el.«” 26  Akkor Eljákim, Hilkija fia, és Sébna+ meg Jóah így szólt a rabsakéhoz+: „Kérünk, arámi* nyelven+ beszélj a te szolgáiddal, mert értjük, és ne beszélj velünk a zsidók nyelvén a fal tetején levő nép füle hallatára.”+ 27  De a rabsaké ezt mondta nekik: „Vajon csak uradhoz és tehozzád küldött engem az én uram, hogy elmondjam e szavakat? Nemde a fal tetején ülő emberekhez is, akik a saját ürüléküket fogják enni, és a saját vizeletüket fogják inni veletek együtt?” 28  A rabsaké tehát ott állt, és hangosan ezt kiáltotta a zsidók nyelvén: „Halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának szavát!+ 29  Ezt mondja a király: »Ne hagyjátok, hogy Ezékiás rászedjen titeket, mert nem tud kiszabadítani benneteket a kezemből.+ 30  Ne hagyjátok, hogy Ezékiás rávegyen titeket arra, hogy Jehovában bízzatok, ezt mondva: ’Jehova biztosan megment minket, és ez a város nem kerül Asszíria királyának a kezébe.’+ 31  Ne hallgassatok Ezékiásra, mert Asszíria királya ezt mondja: ’Kössetek békét velem, és adjátok meg magatokat! Akkor mindegyikőtök a saját szőlőtőjéről és a saját fügefájáról fog enni, és a maga víztárolójából fog inni, 32  amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket egy olyan földre, amilyen a ti földetek,+ gabonának és újbornak földjére, kenyérnek és szőlőskerteknek földjére, olajfáknak és méznek földjére. Akkor életben maradtok, és nem haltok meg. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ő csak félrevezet titeket, ezt mondva: „Jehova megment minket!” 33  Hát kiszabadította-e a nemzetek bármelyik istene is a maga országát Asszíria királyának kezéből? 34  Hol vannak Hamát+ és Arpád istenei? Hol vannak Szefárvaim+, Héna és Ivva istenei? Kiszabadították-e Szamáriát a kezemből?+ 35  Az országok összes istene közül kik azok, akik kiszabadították országukat a kezemből, hogy Jehova ki tudná szabadítani Jeruzsálemet a kezemből?+’«” 36  A nép viszont hallgatott, és egy szót sem felelt neki, mert a király parancsa így szólt: „Ne válaszoljatok neki.”+ 37  Eljákim, Hilkija fia pedig, aki a háznép* fölé volt rendelve, és Sébna, a titkár, meg Jóah, az emlékíró, Asáf fia elmentek Ezékiáshoz megszaggatott ruhában, és jelentették neki, hogy mit mondott a rabsaké.

Lábjegyzetek

Az Abija rövidített formája.
Vagy: „Nechustánnak”.
Vagyis minden helyen, legyen az ritkán vagy sűrűn lakott terület.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „palotájának”.
Mármint arannyal.
Szó szerint: „vágta le”.
Vagy: „parancsnokot”.
Vagy: „udvari főtisztviselőt”.
Vagy: „főpohárnokot”.
Vagy: „palota”.
Vagy: „szír”.
Vagy: „palota”.

Jegyzetek

Multimédia