2Királyok 15:1–38

15  Izrael királyának, Jeroboámnak* a 27. évében Azária*+, Júda királyának, Amácijának+ a fia lett a király.+  Azária 16 évesen kezdett uralkodni, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Jeruzsálemből való volt, Jekóliának hívták.  Azária azt tette, amit Jehova helyesnek tart, pontosan úgy, ahogy az apja, Amácija.+  De a magaslatokat nem távolították el,+ a nép pedig még mindig áldozott azokon, hogy az áldozatok füstje felszálljon.+  Jehova betegséggel sújtotta a királyt, és az a halála napjáig leprás+ maradt. Egy külön házban élt,+ és eközben Jótám+, a fia felügyelte a ház* ügyeit, ő ítélte az ország népét*.+  Ami Azária egyéb dolgait illeti,+ minden cselekedetét, le vannak írva a júdabeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében.  Végül Azária meghalt,+ és eltemették ősapái mellé Dávid városában. A fia, Jótám lett a király utána.  Júda királyának, Azáriának+ a 38. évében Zakariás+, Jeroboám fia lett Izrael királya Szamáriában, és 6 hónapig uralkodott.  Ősapáihoz hasonlóan ő is azt tette, amit Jehova rossznak tart. Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel, amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 10  Akkor Sallum, Jábes fia összeesküvést szőtt ellene, és lesújtott rá+ Jibleámnál+. Miután megölte, ő lett a király. 11  Ami Zakariás egyéb dolgait illeti, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 12  Ezzel beteljesedett, amit Jehova Jéhunak mondott: „A fiaid négy nemzedéken át+ fognak ülni Izrael trónján.”+ Így is lett. 13  Sallum, Jábes fia Júda királyának, Uzziásnak+ a 39. évében lett király, és egy hónapig uralkodott Szamáriában. 14  Akkor feljött Menáhem, Gádi fia Tircából+ Szamáriába, és lesújtott Sallumra+, Jábes fiára Szamáriában. Miután megölte, ő lett a király. 15  Ami Sallum egyéb dolgait illeti, és az összeesküvést, amelyet szőtt, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 16  Akkoriban Menáhem eljött Tircából, és elpusztította Tifszahot, és mindenkit, aki benne volt, valamint a hozzá tartozó területet, mert az nem nyitotta meg a kapuit előtte. Elpusztította, és terhes asszonyait mind felhasította. 17  Júda királyának, Azáriának a 39. évében Menáhem, Gádi fia lett Izrael királya, és 10 évig uralkodott Szamáriában. 18  Azt tette, amit Jehova rossznak tart. Élete végéig nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel, amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 19  Asszíria királya, Púl+ bejött az országba, és Menáhem 1000 talentum* ezüstöt adott Púlnak, hogy támogassa őt királyi hatalmának a megszilárdításában.+ 20  Menáhem az ezüstöt az előkelő, gazdag izraelitáktól szedte be.+ Mindegyiküktől 50 ezüstsekelt* szedett be, és adott Asszíria királyának. Asszíria királya ekkor visszafordult, és nem maradt az országban. 21  Ami Menáhem+ egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 22  Végül Menáhem meghalt, és a fia, Pekája lett a király utána. 23  Júda királyának, Azáriának az 50. évében Pekája, Menáhem fia lett Izrael királya Szamáriában, és 2 évig uralkodott. 24  Azt tette, amit Jehova rossznak tart. Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel, amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 25  Akkor a segédtisztje, Péka+, Remália fia összeesküvést szőtt ellene, és lesújtott rá Argóbbal és Arjéval Szamáriában, a király házának* megerősített tornyában. 50 férfi volt vele Gileádból. Miután megölte, ő lett a király. 26  Ami Pekája egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 27  Júda királyának, Azáriának az 52. évében Péka+, Remália fia lett Izrael királya Szamáriában, és 20 évig uralkodott. 28  Azt tette, amit Jehova rossznak tart, és nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel, amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 29  Izrael királyának, Pékának a napjaiban betört az országba Asszíria királya, Tiglát-Pilészer+, és elfoglalta Ijont, Ábel-Bét-Maákát+, Jánoát, Kedest+, Hácort, Gileádot+, valamint Galileát, Naftali egész földjét,+ és száműzetésbe vitte a lakosait Asszíriába.+ 30  Később Hósea+, Elah fia összeesküvést szőtt Péka, Remália fia ellen, és lesújtott rá. Megölte, és ő lett a király utána Jótámnak+, Uzziás fiának a 20. évében. 31  Ami Péka egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 32  Izrael királyának, Pékának, Remália fiának a 2. évében Jótám+, Uzziásnak+, Júda királyának a fia lett a király. 33  Jótám 25 évesen kezdett uralkodni, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Cádók lánya volt, Jerusának hívták.+ 34  Jótám azt tette, amit Jehova helyesnek tart, pontosan úgy, ahogy az apja, Uzziás.+ 35  De a magaslatokat nem távolították el, a nép pedig még mindig áldozott azokon, hogy az áldozatok füstje felszálljon.+ Ő építette meg Jehova házának felső kapuját.+ 36  Ami Jótám egyéb dolgait illeti, a cselekedeteit, le vannak írva a júdabeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 37  Azokban a napokban kezdte Jehova arra indítani Recint, Szíria királyát, és Pékát+, Remália fiát, hogy vonuljanak fel Júda ellen.+ 38  Végül Jótám meghalt, és eltemették ősapái mellé Dávidnak, ősapjának a városában. A fia, Aház lett a király utána.

Lábjegyzetek

Jel.: ’Jehova segített’. A 2Ki 15:13-ban, a 2Kr 26:1–23-ban, az Ézs 6:1-ben és a Za 14:5-ben Uzziásnak nevezik.
Vagyis II. Jeroboámnak.
Vagy: „palota”.
Vagy: „ő uralkodott az ország népe felett”.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „palotájának”.

Jegyzetek

Multimédia