1Korintusz 7:1–40

7  Ez a válaszom azzal kapcsolatban, amit levélben kérdeztetek: Jobb az embernek, ha nem érint asszonyt*,  de mivel elterjedt a szexuális erkölcstelenség*, minden férfinak legyen meg a maga felesége,+ és minden asszonynak legyen meg a maga férje.+  A férj adja meg a feleségének, ami megilleti őt, és a feleség is a férjének.+  A feleségnek nincs hatalma a saját teste fölött, hanem a férjének van, és a férjnek sincs hatalma a saját teste fölött, hanem a feleségének van.  Ne fosszátok meg a másikat attól, ami megilleti, csak ha közösen úgy döntötök, hogy egy ideig így tesztek, hogy időt szentelhessetek az imának. Aztán újra legyetek együtt, hogy Sátán ne kísértsen benneteket folyton az önfegyelmetek hiánya miatt.  Ezt azonban lehetőségként mondom, nem parancsként.  Bárcsak minden ember olyan lenne, mint én! De mindenkinek megvan a maga ajándéka+ Istentől: az egyiknek ez, a másiknak az.  Azoknak pedig, akiknek nincsen házastársuk, és az özvegyeknek azt mondom, hogy jobb nekik, ha olyanok maradnak, mint én.+  De ha nincs önuralmuk, kössenek házasságot, mert jobb házasságot kötni, mint szenvedélytől lángolni.+ 10  Azoknak, akiknek van házastársuk, azt az utasítást adom, de nem én, hanem az Úr, hogy a feleség ne hagyja el a férjét.+ 11  Ha mégis elhagyná, maradjon egyedül, vagy pedig béküljön ki a férjével. A férj se hagyja el a feleségét.+ 12  A többieknek pedig ezt mondom, igen, én, nem az Úr:+ Ha valamelyik testvérnek nem hívő felesége van, de az hajlandó vele lakni, ne hagyja el őt. 13  És ha egy asszonynak nem hívő férje van, de az hajlandó vele lakni, ne hagyja el a férjét. 14  Mert a nem hívő férj meg van szentelve a felesége miatt, és a nem hívő feleség meg van szentelve a testvér miatt. Máskülönben a gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. 15  Ha azonban a nem hívő fél úgy dönt, hogy elmegy*, hadd menjen. A testvért vagy a testvérnőt ilyen körülmények között nem terheli kötelezettség. Isten arra hívott el benneteket, hogy békében éljetek.+ 16  Mert honnan tudod, te feleség, hogy nem fogod-e megmenteni a férjedet?+ Vagy honnan tudod, te férj, hogy nem fogod-e megmenteni a feleségedet? 17  Mindenki úgy éljen, ahogy Jehova* megadta neki, vagyis úgy, mint amikor Isten elhívta.+ Ezt az útmutatást adom minden gyülekezetnek. 18  Valaki körül volt metélve, amikor elhívták?+ Maradjon körülmetélt. Nem volt körülmetélve, amikor elhívták? Ne metélkedjen körül.+ 19  Nem a körülmetéltség számít, és nem is a körülmetéletlenség,+ hanem az, hogy megtartsuk Isten parancsait.+ 20  Mindenki maradjon úgy, ahogy akkor volt, amikor elhívták.+ 21  Rabszolgaként hívtak el? Ne törődj vele.+ De ha szabaddá válhatsz, akkor ragadd meg az alkalmat. 22  Mert az Úr minden tanítványa, akit rabszolgaként hívtak el, az Úr felszabadítottja.+ Ehhez hasonlóan, akit szabad emberként hívtak el, az Krisztus rabszolgája. 23  Nagy árat fizettek értetek,+ ne legyetek hát többé emberek rabszolgái. 24  Testvérek, mindenki maradjon úgy Isten előtt, ahogy akkor volt, amikor elhívták. 25  A szüzek* felől nem kaptam parancsot az Úrtól, de elmondom a véleményemet,+ és mivel irgalmasan bánt velem az Úr, bízhattok abban, amit mondok. 26  A jelenlegi nehézségek miatt tehát úgy gondolom, hogy az a legjobb, ha az ember úgy marad, ahogy van. 27  Feleséged van? Ne próbáld meg elhagyni.+ Már nincs feleséged? Ne keress tovább feleséget. 28  De még ha házasságot kötsz is, nem követsz el bűnt. És ha egy szűz házasságot köt, nem követ el bűnt. Akik azonban így tesznek, azoknak nyomorúságuk lesz a testükben. Én csak próbállak kímélni benneteket. 29  Ezenfelül azt mondom, testvérek, hogy a hátralevő idő rövidre van szabva+. Mostantól fogva, akiknek van feleségük, olyanok legyenek, mint akiknek nincs, 30  akik sírnak, olyanok, mint akik nem sírnak, akik örülnek, mint akik nem örülnek, akik vesznek, mint akiknek nincs, 31  és akik hasznát veszik a világnak, mint akik nem teljesen veszik hasznát. Mert változik e világ színtere. 32  Igen, azt szeretném, hogy ne aggódjatok. A nőtlen embernek az Úr dolgaira van gondja: hogyan járjon az Úr kedvében. 33  A nős embernek viszont a világ dolgaira van gondja:+ hogyan járjon a felesége kedvében, 34  és meg van osztva. Továbbá, a nem férjes asszonynak meg a szűznek az Úr dolgaira van gondja,+ hogy a teste és az elméje* szent legyen. A férjes asszonynak azonban a világ dolgaira van gondja: hogyan járjon a férje kedvében. 35  Ezt pedig azért mondom, mert jót akarok nektek. Nem azért, hogy korlátozzalak titeket*, hanem hogy arra indítsalak benneteket, ami illő, és arra, hogy mindig odaadóan szolgáljátok az Urat, figyelemelterelődés nélkül. 36  De ha valaki úgy gondolja, hogy helytelenül fog viselkedni, ha nem köt házasságot,* és túl van már a fiatalkor virágzásán, akkor tegye meg, amit akar, nem vétkezik. Kössön házasságot.+ 37  Ám ha valaki biztosan áll a szívében, és úgy érzi, tud élni házasság nélkül, és uralni tudja a vágyait, továbbá elhatározta a szívében, hogy nem fog házasságot kötni*, az jól teszi.+ 38  Tehát, aki házasságot köt*, jól teszi, de aki nem, még jobban teszi.+ 39  A feleséget törvény köti a férjéhez, amíg az él.+ Ha azonban a férje meghal*, szabad arra, hogy házasságot kössön, akivel akar, de csak olyan valakivel, aki az Úr követője.+ 40  De a véleményem szerint boldogabb, ha nem megy újra férjhez. Márpedig úgy gondolom, hogy bennem is Isten szelleme van.

Lábjegyzetek

Vagyis nincs szexuális kapcsolata vele.
Az eredeti szövegben itt a görög por·neiʹa szó többes számú alakja szerepel. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „elhagyja”.
Vagy: „akik sosem kötöttek házasságot”.
Szó szerint: „szelleme”.
Szó szerint: „hurkot vessek nektek”.
Vagy: „helytelenül jár el a szüzességével szemben”.
Vagy: „megőrzi a maga szüzességét”.
Vagy: „házasságra adja szüzességét”.
Szó szerint: „(halál)alvásba merül”.

Jegyzetek

Multimédia