1Korintusz 3:1–23

3  Ezért, testvérek, nem tudtam úgy beszélni veletek, mint szellemi emberekkel+, csak mint testiekkel, mint akik keresztényként kisgyermekek+.  Tejjel tápláltalak benneteket, nem szilárd étellel, mert még nem voltatok elég erősek. Sőt, még most sem vagytok elég erősek,+  mivel még testiek+ vagytok. Ha irigység és viszálykodás van köztetek, vajon nem testiek+ vagytok, és nem úgy viselkedtek, mint az emberek a világban?  Mert amikor az egyik azt mondja: „Én Pálhoz tartozom!”, a másik meg: „Én Apollóshoz+!”, vajon nem azt teszitek, amit a többi ember?  Ki hát Apollós? Igen, kicsoda Pál? Szolgák+, akik végzik a munkát, amelyet az Úrtól kaptunk, és akik segítettek abban, hogy hívők legyetek.  Én ültettem,+ Apollós öntözött,+ de Isten adta folyamatosan a növekedést,  úgyhogy nem az számít, aki ültet, és nem is az, aki öntöz, hanem Isten, aki a növekedést adja.+  Aki ültet és aki öntöz, egyek*, de mindegyik a maga jutalmát fogja megkapni a munkája alapján.+  Mert Isten munkatársai vagyunk. Isten művelés alatt álló szántóföldje, Isten épülete+ vagytok. 10  Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően, melyet kimutatott irántam, lefektettem egy alapot+, mint egy hozzáértő építész*, ám másvalaki épít rá. De mindenki folyton ügyeljen arra, hogy miként épít rá. 11  Mert senki sem rakhat le más alapot, mint ami már le van fektetve, és ez Jézus Krisztus.+ 12  Valaki aranyból, ezüstből vagy értékes kőből épít az alapra, míg másvalaki fából, szénából vagy szalmából. 13  De a próba napján mindenkinek a munkájára fény fog derülni*, mivel a tűz feltárja azt,+ és kiderül, hogy kinek milyen a munkája. 14  Ha valakinek a munkája, amelyet az alapra épített, megmarad, jutalmat fog kapni. 15  Viszont ha valakinek a munkája elég, veszteség fogja érni, ám ő maga megmenekül, de olyan lesz, mintha tűzből menekült volna meg. 16  Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma+ vagytok, és hogy Isten szelleme lakik bennetek?+ 17  Ha valaki elpusztítja Isten templomát, azt Isten elpusztítja. Mert Isten temploma szent, és ti vagytok ez a templom.+ 18  Senki se áltassa magát: Ha valaki közületek azt gondolja, hogy bölcs ebben a világrendszerben*, váljon bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 19  Mert e világ bölcsességét bolondságnak tartja Isten, hiszen meg van írva: „Megfogja a bölcseket a saját ravaszságukban”.+ 20  És ez is: „Jehova* tudja, hogy a bölcsek okoskodásai hiábavalók.”+ 21  Ezért senki se dicsekedjen emberekkel, mert minden a tiétek. 22  Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás*+, akár a világ, akár élet, akár halál, akár a jelenlegi, akár a jövőben történő dolgok, minden a tiétek. 23  Ti pedig Krisztuséi vagytok,+ Krisztus pedig Istené.

Lábjegyzetek

Vagy: „egy a céljuk”.
Vagy: „bölcs munkairányító”.
Szó szerint: „nyilvánvalóvá fog válni”.
Vagy: „korban”. Lásd: Szójegyzék.
Péternek is hívják.

Jegyzetek

Multimédia