1Korintusz 14:1–40

14  Törekedjetek a szeretetre, ugyanakkor igyekezzetek elnyerni* a szellem ajándékait, lehetőleg azt, hogy prófétáljatok.+  Mert aki más nyelven szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez, mert senki sem figyel,+ pedig szent titkokat+ mond a szellem által.  Aki azonban prófétál, az embereket épít, bátorít és vigasztal a szavaival.  Aki más nyelven szól, önmagát építi, aki ellenben prófétál, a gyülekezetet építi.  Szeretném, ha mindnyájan tudnátok nyelveken szólni,+ de jobbnak tartom, ha prófétáltok+. Igen, nagyobb az, aki prófétál, mint aki nyelveken szól, hacsak nem tolmácsol* is, hogy a gyülekezet épüljön.  Ha pedig most, testvérek, elmennék, és nyelveken szólnék hozzátok, mi jót tennék veletek? Csak úgy tudok jót tenni veletek, ha kinyilatkoztatással+, ismerettel+, próféciával vagy tanítással szólok hozzátok.  Ugyanígy van az élettelen hangszerekkel is, legyen szó akár fuvoláról, akár hárfáról. Honnan fogják tudni, mit játszanak a fuvolán vagy a hárfán, ha nem adnak ki különböző magasságú hangokat?  Mert ha a trombita bizonytalan hívójelet hallat, ki fog csatára készülődni?  Ugyanígy ti is, ha nem beszéltek könnyen érthetően, honnan fogják tudni, mi hangzik el? Hiszen a levegőbe fogtok beszélni. 10  Bár sokfajta nyelven beszélnek a világon, még sincs egy sem, amelynek ne lenne jelentése. 11  Ha tehát nem értem a beszéd értelmét, idegen leszek annak, aki beszél, és a beszélő is idegen lesz nekem. 12  Ugyanez a helyzet veletek is. Mivel nagyon vágytok arra, hogy megkapjátok a szellem ajándékait, törekedjetek arra, hogy olyan nagy mértékben kapjátok meg ezeket, hogy építhessétek a gyülekezetet.+ 13  Aki tehát más nyelven szól, imádkozzon, hogy tolmácsolni* is tudjon.+ 14  Mert ha más nyelven imádkozom, nem az értelmemmel teszem, hanem a szellem ajándékával, melyet kaptam. 15  Mi tehát a teendő? Imádkozni fogok a szellem ajándékával, de imádkozom az értelmemmel is. Dicséretet fogok énekelni a szellem ajándékával, de dicséretet énekelek az értelmemmel is. 16  Különben, ha a szellem ajándékával Istent dicsőíted, hogyan fog a köztetek levő átlagember „áment” mondani a hálaadásodra, mikor nem is tudja, mit mondasz? 17  Igaz, te jól adsz hálát, de a másik nem épül. 18  Hálát adok Istennek, hogy több nyelven szólok, mint ti mindnyájan. 19  Ám a gyülekezetben inkább szólnék öt szót az értelmemmel, hogy oktathassak* is másokat, semmint tízezer szót más nyelven.+ 20  Testvérek, ne gondolkodjatok úgy, mint a kisgyermekek,+ hanem abban legyetek kisgyermekek, ami rossz.+ Úgy gondolkodjatok, mint a felnőttek.+ 21  A törvényben meg van írva: „»Idegenek nyelvével és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és még akkor sem fognak hallgatni rám« – ezt mondja Jehova*.”+ 22  A nyelvek tehát nem a hívőknek jel, hanem a nem hívőknek,+ míg a prófétálás nem a nem hívők, hanem a hívők számára van. 23  Ha tehát az egész gyülekezet összegyűlik egy helyre, és mindnyájan nyelveken szólnak, és bejönnek átlagemberek vagy nem hívők, vajon nem azt fogják mondani, hogy elment az eszetek? 24  De ha mindannyian prófétáltok, és bejön egy nem hívő vagy egy átlagember, akkor amit mondotok, olyan lesz, mintha megfeddnétek, és arra indítja, hogy gondosan megvizsgálja magát. 25  Szívének a titkai nyilvánvalóvá lesznek előtte, úgyhogy arcra borul, imádja Istent, és kijelenti: „Valóban köztetek van Isten.”+ 26  Mi tehát a teendő, testvérek? Amikor összegyűltök, az egyik elmond egy zsoltárt, a másik tanít, másvalaki elmondja, milyen kinyilatkoztatást kapott, másvalaki idegen nyelven beszél, megint más pedig tolmácsol.+ Mindent egymás építésére tegyetek. 27  Ha pedig vannak, akik más nyelven szólnak, ketten vagy legfeljebb hárman beszéljenek, és felváltva. Valaki pedig tolmácsoljon*.+ 28  Ha azonban nincs tolmács*, akkor hallgassanak a gyülekezetben, és csak a szívükben szóljanak Istenhez. 29  Kettő vagy három próféta+ beszéljen, a többiek pedig derítsék ki a jelentést. 30  De ha valaki kinyilatkoztatást kap, mialatt ott ül, az, aki beszél, maradjon csendben. 31  Mert mindnyájan prófétálhattok egyenként, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon.+ 32  És a prófétáknak ellenőrzés alatt kell tartaniuk a szellem ajándékait, amelyeket a próféták kapnak. 33  Isten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békéé.+ Ahogy a szentek összes gyülekezetében is van, 34  az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy szóljanak.+ Inkább rendeljék alá magukat a férfiaknak,+ ahogy a törvény is mondja. 35  Ha tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket, mert szégyenteljes dolog asszonynak szólnia a gyülekezetben. 36  Talán tőletek származik Isten szava, vagy csak hozzátok jutott el? 37  Ha valaki azt gondolja, hogy próféta, vagy hogy megajándékozták a szellemmel, ismerje el, hogy amit írok nektek, az az Úr parancsa. 38  Ha pedig valaki figyelmen kívül hagyja ezt, őt is figyelmen kívül fogják hagyni.* 39  Így hát, testvéreim, törekedjetek arra, hogy prófétáljatok,+ de a nyelveken szólást se tiltsátok+. 40  De minden illendően és rendezetten történjen.+

Lábjegyzetek

Vagy: „buzgón keressétek”.
Vagy: „fordít”.
Vagy: „fordítani”.
Vagy: „oktathassak szóban”.
Vagy: „fordítson”.
Vagy: „fordító”.
Esetleg: „Ha pedig valaki tudatlan, tudatlan is marad.”

Jegyzetek

Multimédia