1Korintusz 12:1–31

12  Szeretném pedig, testvérek, ha tudnátok a szellem ajándékairól+.  Tudjátok, hogy amikor nemzetekből valók* voltatok, befolyásoltak titeket, hogy a néma bálványokhoz forduljatok,+ ti pedig követtétek őket, bárhova vezettek is benneteket.  Szeretném tehát, ha tudnátok, hogy aki Isten szelleme által szól, nem mondja, hogy „Jézus átkozott!”, és senki sem mondhatja, hogy „Jézus Úr!”, csakis, ha a szent szellem által szól.+  Különböző ajándékok vannak, de ugyanaz a szellem,+  különböző feladatok+ vannak Isten szolgálatában, mégis ugyanaz az Úr,  és különböző tevékenységek, mégis ugyanaz az Isten tesz képessé mindenkit arra, hogy elvégezze azokat.+  Nyilvánvaló, hogy mire teszi képessé őket a szent szellem, és Isten hasznos célra adja nekik.+  Valaki például a szellem által bölcsen tud beszélni*, másvalaki ugyanennek a szellemnek a segítségével úgy beszél, mint akinek ismerete van,  másvalakit ugyanez a szellem képessé tesz arra, hogy legyen hite,+ másvalaki ugyanezzel a szellemmel képes gyógyítani,+ 10  megint más hatalmas tetteket képes végrehajtani,+ másvalaki prófétálni tud, másvalaki képes felismerni az ihletett kijelentéseket,+ másvalaki különböző nyelveken tud szólni,+ másvalaki pedig képes arra, hogy nyelveket tolmácsoljon.+ 11  De mindezeket ugyanaz a szellem viszi véghez, és mindenkinek azt adja, amelyiket a szellem akarja. 12  Mert mint ahogy a test egy, de sok része van, és ahogy ennek a testnek minden része, noha sok van, egy testet alkot,+ úgy a Krisztus is. 13  Mert ugyanaz által a szellem által mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk is, és ugyanazt a szellemet isszuk. 14  Mert a test valójában nem egy részből áll, hanem sokból.+ 15  Ha a láb azt mondaná: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, ettől még nem lesz nem része a testnek. 16  És ha a fül azt mondaná: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, ettől még nem lesz nem része a testnek. 17  Ha az egész test szem lenne, hol lenne a hallás? Ha csak hallás lenne, hol lenne a szaglás? 18  Isten pedig úgy helyezte el a test minden egyes részét, ahogy jónak látta. 19  Ha mind egyforma testrész lennének, hol lenne a test? 20  De ők sokféle testrész, mégis egy test. 21  Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej sem mondhatja a lábnak: „Nincs rád szükségem.” 22  Épp ellenkezőleg, szükség van azokra a testrészekre, amelyek gyengének tűnnek, 23  és azokat a testrészeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy kevés tiszteletet érdemelnek, nagyobb tisztelettel vesszük körül.+ Így a kevésbé vonzó testrészeinkkel nagyobb megbecsüléssel bánunk, 24  míg a vonzó testrészeinknek nincs ilyesmire szükségük. Isten pedig úgy alkotta meg a testet, hogy nagyobb tiszteletet adott annak a résznek, amely nem annyira vonzó, mint a többi, 25  hogy ne legyen a testben megosztottság, hanem a test részei törődjenek egymással.+ 26  És ha szenved az egyik testrész, vele együtt szenved az összes többi is,+ vagy ha dicsőséget kap egy testrész, vele együtt örül az összes többi is.+ 27  Ti pedig Krisztus teste vagytok,+ és egyénenként annak részei.+ 28  És Isten mindenkinek a helyét meghatározta a gyülekezetben: először is, hogy kik legyenek apostolok+, másodszor próféták+, harmadszor tanítók,+ aztán hogy kik legyenek, akik hatalmas tetteket visznek véghez,+ akik a gyógyítás ajándékát kapják,+ segítenek másoknak, irányítani tudnak,+ vagy különböző nyelveken szólnak+. 29  Talán mindenki apostol? Talán mindenki próféta? Talán mindenki tanító? Talán mindenki hatalmas tetteket visz véghez? 30  Talán mindenki megkapta a gyógyítás ajándékát? Talán mindenki nyelveken szól?+ Talán mindenki tolmács*?+ 31  Törekedjetek* pedig arra, hogy megkapjátok a nagyobb ajándékokat.+ De mutatok nektek egy kimagasló utat.+

Lábjegyzetek

Vagyis nem hívők.
Vagy: „bölcs üzenetet kapott”.
Vagy: „fordító”.
Vagy: „buzgón keressétek”.

Jegyzetek

Multimédia