1Korintusz 1:1–31

1  Pál, akit Isten akaratából elhívtak, hogy Krisztus Jézus apostola+ legyen, és Szosztenész testvérünk  az Isten Korintuszban+ levő gyülekezetének. Nektek, akiket megszenteltek Krisztus Jézussal egységben,+ és akiket elhívtak, hogy szentek legyenek, továbbá mindenhol azoknak, akik elismerik az Urunkat, Jézus Krisztust,+ aki az ő Uruk is, és a miénk is:  Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!  Mindig hálát adok értetek Istennek a ki nem érdemelt kedvesség miatt, amelyet Krisztus Jézus által mutatott ki irántatok,  ugyanis egységben vagytok Krisztussal, és mindent bőségesen megkaptatok, például azt is, hogy jól ismeritek és képesek vagytok hirdetni Isten szavát,+  ahogy a Krisztusról szóló tanítás*+ is szilárd lett köztetek.  Így minden ajándékot megkaptatok, közben pedig lelkesen várjátok, hogy az Urunk, Jézus Krisztus megmutassa a hatalmát*.+  Ő meg is fog szilárdítani benneteket mindvégig, hogy semmilyen vád ne érhessen titeket Jézus Krisztus, a mi Urunk napján.+  Hű az Isten,+ aki elhívott benneteket, hogy a társai legyetek a Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak. 10  Buzdítalak pedig titeket, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk neve által, hogy mindnyájan egyetértésben beszéljetek, és ne legyen köztetek széthúzás,+ hanem legyetek teljesen egységesek, ugyanúgy gondolkodjatok, és ugyanazon a véleményen legyetek.+ 11  Mert Kloé házából néhányan elmondták nekem rólatok, testvéreim, hogy nézeteltérések vannak köztetek. 12  Ezt úgy értem, hogy mindegyikőtök ilyeneket mond: „Én Pálhoz tartozom!” „Én meg Apollóshoz!”+ „Én meg Kéfáshoz*!” „Én meg Krisztushoz!” 13  Hát meg van osztva a Krisztus? Csak nem Pált feszítették oszlopra értetek? Vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg? 14  Hálás vagyok Istennek, hogy senki mást nem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt+ és Gájuszt+, 15  nehogy bárki is azt mondhassa, hogy az én nevemben keresztelkedtetek meg. 16  Ó, igen, még Sztefanász háznépét+ is megkereszteltem. Ami a többieket illeti, nem tudok róla, hogy bárki mást megkereszteltem volna. 17  Mert nem azért küldött el engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy hirdessem a jó hírt,+ de ne tanult emberek szavaival*, hogy hasztalanná ne legyen Krisztus kínoszlopa*. 18  A kínoszlopról* szóló tanítás ugyanis bolondság azoknak, akikre pusztulás vár,+ de nekünk, akik megmenekülünk, Isten ereje.+ 19  Mert meg van írva: „Semmivé teszem a bölcsek bölcsességét, és elvetem* a műveltek intelligenciáját.”+ 20  Hol a bölcs? Hol az írástudó*? Hol van ebben a világrendszerben* az, aki vitázik? Hát nem tette Isten bolondsággá a világ bölcsességét? 21  Mivel a világ a saját bölcsességével+ nem tudta megismerni Istent,+ ő bölcsen úgy látta jónak, hogy a hívőket azzal a bolondsággal+ mentse meg, amelyet hirdetnek. 22  Mert a zsidók jeleket kérnek,+ a görögök meg bölcsességet keresnek, 23  mi viszont az oszlopra feszített Krisztust hirdetjük. Ez a zsidóknak ok a botránkozásra, a nemzeteknek pedig bolondság.+ 24  Az elhívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége+. 25  Mert Isten „bolondsága” bölcsebb az embereknél, és Isten „gyengesége” erősebb az embereknél+. 26  Hisz látjátok, testvérek, hogy amikor Isten elhívott titeket, nem sokan voltak olyanok közületek, akik emberi mércével* bölcsek,+ akik hatalmasok vagy előkelő származásúak*,+ 27  hanem a világ bolondjait választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ gyengéit, hogy megszégyenítse az erőseket.+ 28  És a lenézetteket meg a világban jelentékteleneket választotta ki Isten, a nem létezőket, hogy semmivé tegye a létezőket,+ 29  hogy senki* se dicsekedjen Isten színe előtt. 30  Neki köszönhető, hogy egységben vagytok Krisztus Jézussal, aki feltárja Isten bölcsességét és igazságosságát+, és aki által az emberek szentek+, a váltság által pedig szabadok lehetnek,+ 31  hogy úgy legyen, ahogy meg van írva: „Aki dicsekszik, Jehovával* dicsekedjen.”+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „tanúság”.
Szó szerint: „kinyilatkozzon”.
Péternek is hívják.
Vagy: „okos beszéddel”.
Vagy: „félretolom”.
Vagyis aki jártas a törvényben.
Vagy: „korban”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „test szerint”.
Vagy: „befolyásos családból valók”.
Szó szerint: „test”.

Jegyzetek

Multimédia