1Sámuel 4:1–22

4  Sámuel beszéde pedig eljutott egész Izraelhez. Izrael aztán hadba vonult a filiszteusok ellen. Eben-Ézer mellett táboroztak, míg a filiszteusok Aféknál ütöttek tábort.  Csatarendbe álltak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel, de a csata rosszul alakult. Izrael vereséget szenvedett a filiszteusoktól, és azok megöltek mintegy 4000 embert a csatasorból a mezőn.  Amikor a nép visszaért a táborba, Izrael vénei így szóltak: „Miért engedte Jehova, hogy ma vereséget szenvedjünk a filiszteusoktól?*+ Hozzuk el Silóból Jehova szövetségének ládáját+, hogy itt legyen velünk, és megmentsen bennünket az ellenségeinktől.”  A nép tehát férfiakat küldött Silóba, és ők elhozták onnan a seregek Jehovájának szövetségládáját, aki a trónján ül a kerubok felett*+. Éli két fia, Hofni és Fineás+ is ott volt az igaz Isten szövetségládájával.  Mihelyt a táborba ért Jehova szövetségládája, minden izraelita olyan hangos kiáltásban tört ki, hogy még a föld is beleremegett.  Amikor a filiszteusok meghallották a kiáltozást, ezt mondták: „Miért van ilyen hangos kiáltozás a héberek táborában?” Végül megtudták, hogy Jehova ládája érkezett meg a táborba.  Félelem szállt a filiszteusokra, ezért így szóltak: „Isten eljött a táborba!”+ Ezt mondták: „Jaj nekünk! Soha nem történt még ilyesmi!  Jaj nekünk! Ki ment meg bennünket ennek a fenséges Istennek a kezéből? Ez az az Isten, aki mindenféle módon pusztulással sújtotta Egyiptomot a pusztában.+  Legyetek bátrak, és viselkedjetek férfiasan, ti filiszteusok, hogy ne kelljen a hébereknek szolgálnotok, ahogy ők szolgáltak nektek+. Viselkedjetek férfiasan, és harcoljatok!” 10  A filiszteusok tehát harcoltak, Izrael pedig vereséget szenvedett,+ és ki-ki elmenekült a maga sátrába. Igen nagy öldöklés volt; 30 000 gyalogos esett el Izrael soraiból. 11  Isten ládáját is zsákmányul ejtették, és meghalt Éli két fia, Hofni és Fineás is.+ 12  Egy Benjámin törzséből való férfi pedig elfutott a harctérről, és még aznap odaért Silóba megszaggatott ruhában és porral hintett fejjel+. 13  Amikor odaért, Éli az út szélén ült a székén, és figyelt, mert nagyon aggódott* az igaz Isten ládája miatt+. A férfi pedig bement a városba, hogy hírt vigyen, és az egész város kiáltozni kezdett. 14  Amikor Éli meghallotta a kiáltozást, ezt kérdezte: „Mit jelentsen ez a felfordulás?” A férfi odasietett, és hírt vitt Élinek. 15  (Éli ekkor 98 éves volt. A szemei már csak előremeredtek, és nem látott.+) 16  A férfi akkor így szólt Élihez: „Én vagyok az, aki a harctérről jön. Ma menekültem el a harctérről.” Éli erre ezt kérdezte: „Mi történt, fiam?” 17  A hírvivő így válaszolt: „Izrael megfutamodott a filiszteusok elől, és a nép súlyos vereséget szenvedett.+ Meghalt a két fiad, Hofni és Fineás is,+ az igaz Isten ládáját pedig zsákmányul ejtették+.” 18  Abban a pillanatban, hogy a férfi az igaz Isten ládáját említette, Éli hátraesett a székéről a kapu mellé, és kitörte a nyakát. Meghalt, mert már öreg volt, és nehéz. 40 évig ítélte Izraelt. 19  A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, és közeledett már a szülése. Mikor meghallotta a hírét annak, hogy zsákmányul ejtették az igaz Isten ládáját, és hogy apósa is, férje is meghalt, akkor összegörnyedt, váratlanul rátörtek a fájások, és megindult a szülés. 20  Amint haldoklott, a mellette álló asszonyok így szóltak: „Ne félj, mert fiút szültél.” De ő nem válaszolt, és nem figyelt erre*. 21  A fiúnak pedig az Ikábód*+ nevet adta, és ezt mondta: „Száműzetésbe került a dicsőség Izraeltől.”+ Ezzel az igaz Isten ládájának zsákmányul ejtésére utalt, és arra, hogy mi történt az apósával, illetve a férjével.+ 22  Ezt mondta: „Száműzetésbe került a dicsőség Izraeltől, mert zsákmányul ejtették az igaz Isten ládáját.”+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „Miért vert meg ma minket Jehova a filiszteusok előtt?”
Esetleg: „között”.
Szó szerint: „szíve remegett”.
Vagy: „nem törődött vele a szíve”.
Jel.: ’Hol a dicsőség?’

Jegyzetek

Multimédia