1Sámuel 13:1–23

13  Saul. . .* éves volt, amikor király lett,+ és két évig uralkodott Izrael felett.  Saul kiválasztott 3000 embert Izraelből: 2000-en Saullal voltak Mikmásban és Bétel hegyvidékén, 1000-en pedig Jonatánnal+ Gibeában+, Benjámin területén. A nép többi részét elküldte, mindenkit a maga sátrába.  Jonatán akkor vereséget mért a filiszteusok+ helyőrségére, amely Gébában+ volt, és a filiszteusok megtudták ezt. Saul erre kürtöt fúvatott+ országszerte, és ezt mondta: „Hallják meg a héberek!”  Egész Izrael meghallotta a hírt: „Saul vereséget mért a filiszteusok egyik helyőrségére, és így Izraelt meggyűlölték a filiszteusok.” Ezért összehívták a népet, hogy csatlakozzon Saulhoz Gilgálban+.  A filiszteusok is összegyűltek, hogy harcoljanak Izrael ellen 30 000 harci szekérrel, 6000 lovassal és olyan sok katonával, mint a homokszemek a tengerparton.+ Felvonultak, és letáboroztak Mikmásban, Bét-Aventől+ keletre.  Izrael emberei látták, hogy bajban vannak, mert szorongatják őket. Ezért elrejtőzött a nép a barlangokban, az üregekben,+ a sziklákban, a pincékben* és a víztárolókban.  Sőt, voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileád földjére+. Saul azonban még Gilgálban volt, és a vele levő egész nép nagyon félt.  Saul várakozott hét napig, a Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel csak nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig kezdett szétszéledni.  Saul végül így szólt: „Hozzátok ide nekem az égőáldozatot és a közösségi áldozatokat.” Aztán felajánlotta az égőáldozatot.+ 10  De épphogy befejezte az égőáldozat felajánlását, megjött Sámuel. Saul erre kiment elé, hogy fogadja és üdvözölje őt. 11  Sámuel ekkor megszólalt: „Mit tettél?” Saul így válaszolt: „Láttam, hogy a nép magamra hagy,+ és te sem értél ide a meghatározott időben, a filiszteusok pedig már gyülekeztek Mikmásban+. 12  Ezért azt mondtam magamban: »Most majd a filiszteusok lejönnek ellenem Gilgálba, én pedig még nem kerestem Jehova kegyét*.« Így hát kötelességemnek éreztem, hogy felajánljam az égőáldozatot.” 13  Sámuel erre ezt mondta Saulnak: „Ostobán cselekedtél. Nem engedelmeskedtél Jehova Istened parancsának, amelyet adott neked.+ Ha engedelmeskedtél volna, Jehova örökre megszilárdította volna Izrael feletti királyságodat. 14  Így azonban nem lesz tartós a királyságod.+ Jehova talál majd egy szíve szerint való férfit,+ és Jehova őt jelöli ki vezetőnek a népe fölé,+ mert te nem engedelmeskedtél annak, amit Jehova parancsolt neked+.” 15  Sámuel ezután útnak indult, és Gilgálból fölment Gibeába, Benjámin területére. Saul pedig megszámlálta a népet: mintegy 600-an voltak, akik vele maradtak.+ 16  Saul meg a fia, Jonatán, és a még velük levő nép Gébában+, Benjámin területén tartózkodott. A filiszteusok pedig Mikmásban+ táboroztak. 17  Akkoriban három fosztogató csapat járt ki a filiszteusok táborából. Az egyik csapat az Ofrába, Suál földje felé vivő úton ment, 18  a másik csapat a bét-horoni+ úton, a harmadik csapat pedig a puszta felé, azon az úton, mely ahhoz a határhoz vezet, ahonnan a Ceboim völgyét lehet látni. 19  Fémművest pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok ezt mondták: „Ne készíthessenek a héberek se kardot, se lándzsát.” 20  Minden izraelitának a filiszteusokhoz kellett mennie, hogy megélesíttesse az ekevasát, ásókapáját, fejszéjét vagy sarlóját. 21  Egy pimbe* került az ekevasak, az ásókapák, a háromágú szerszámok meg a fejszék élesítése és az ösztöke megerősítése. 22  A csata napján a Saullal és Jonatánnal tartó nép közül senkinél sem volt kard vagy lándzsa.+ Csak Saulnak és a fiának, Jonatánnak volt fegyvere. 23  A filiszteusok egyik előőrse* pedig kiment Mikmás+ szorosához.

Lábjegyzetek

A szám nincs benne a héber szövegben.
Vagy: „boltíves rejtekhelyeken”.
Vagy: „még nem enyhítettem meg Jehova arcát”.
Ókori súlymérték, kb. kétharmad sekel.
Vagy: „helyőrsége”.

Jegyzetek

Multimédia