1Mózes 39:1–23

39  Józsefet pedig levitték Egyiptomba,+ és egy egyiptomi férfi, Potifár,+ a fáraó udvari tisztviselője, az őrök parancsnoka vette meg az izmaelitáktól+, akik odavitték.  Jehova azonban Józseffel volt,+ ezért sikeres lett, és egyiptomi ura házának az élére került.  Az ura látta, hogy Jehova Józseffel van, és hogy amihez csak hozzáfog, azt Jehova sikeressé teszi.  Józsefet megkedvelte az ura, és a személyes szolgálatába állította. Kinevezte hát a házának az élére, és mindenét rábízta.  Attól fogva, hogy kinevezte a házának az élére, és mindenét rábízta, Jehova megáldotta az egyiptomi férfi házát József miatt. És Jehova áldása volt mindenen, ami a házában és a szántóföldjén volt.+  Potifár végül mindenét Józsefre bízta, és nem foglalkozott semmivel, csak az étellel, amit megevett. József pedig izmos és jóképű lett.  Ezek után Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: „Feküdj le velem!”  De ő erre nem volt hajlandó, és ezt mondta az ura feleségének: „Nézd, az én uram nem foglalkozik azzal, hogy mit teszek a házában, és rám bízta mindenét.  Senki sem nagyobb a házban nálam, és ő semmit sem tagadott meg tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen?+ 10  Az asszony pedig nap mint nap mondogatta ezt Józsefnek, de ő sosem hallgatott rá, hogy lefeküdjön vele, vagy hogy kettesben maradjon vele. 11  De egy nap, amikor bement a házba, hogy a teendőit végezze, a háziszolgák közül senki sem volt a házban. 12  Az asszony ekkor a ruhájánál fogva megragadta, és ezt mondta: „Feküdj le velem!” De ő ott hagyta a ruháját az asszony kezében, és kiszaladt. 13  Amikor az asszony látta, hogy a kezében hagyta a ruháját, és kiszaladt, 14  kiabálni kezdett háznépe embereinek, és ezt mondta: „Nézzétek, ez a héber férfi, akit a férjem idehozott, nevetségessé akar tenni minket! Bejött hozzám, és le akart feküdni velem, de én kiabálni kezdtem torkom szakadtából. 15  És amint felemeltem a hangom, és kiabálni kezdtem, itt hagyta nálam a ruháját, és kiszaladt.” 16  Utána magánál tartotta József ruháját, míg haza nem ért József ura. 17  Neki is elmondta: „A héber szolga, akit idehoztál, bejött hozzám, hogy nevetségessé tegyen. 18  De amikor felemeltem a hangom, és kiabálni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kiszaladt.” 19  Amikor József ura meghallotta a felesége szavait, aki ezt mondta: „Ezt tette velem a szolgád”, nagyon dühös lett. 20  Ezért Józsefet az ura abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait őrizték, és József ott maradt a börtönben.+ 21  Jehova azonban továbbra is Józseffel volt, szeretettel* bánt vele, és neki köszönhetően a börtönparancsnok megkedvelte Józsefet.+ 22  A börtönparancsnok ezért Józsefre bízta a börtönben az összes rabot, és ő végeztetett el velük minden munkát.+ 23  A börtönparancsnok semminek, de semminek nem nézett utána, ami Józsefre volt bízva, mivel Jehova Józseffel volt, és amihez csak hozzáfogott, azt Jehova sikeressé tette.+

Lábjegyzetek

Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.

Jegyzetek

Multimédia