1Mózes 26:1–35

26  Ekkor éhínség tört ki az országban, mint ahogy Ábrahám napjaiban is.+ Izsák tehát Abimélekhez, a filiszteusok királyához ment Gérárba.  Ekkor megjelent neki Jehova, és ezt mondta: „Ne menj le Egyiptomba! Lakjál azon a földön, amelyet kijelölök neked.  Lakjál bevándorlóként ezen a földön,+ és én veled leszek továbbra is, és megáldalak, mert neked és az utódodnak* adom ezeket a földeket mind,+ és teljesítem az esküt, amelyet az apádnak, Ábrahámnak tettem:+  »Sok utódot* adok neked, annyian lesznek, mint az ég csillagai,+ és az utódodnak* adom ezeket a földeket mind.+ És az utódod* által nyer áldást a föld minden nemzete+«,  mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és mindig eleget tett a követelményeimnek, parancsaimnak, rendeleteimnek és törvényeimnek.+  Izsák tehát továbbra is Gérárban+ lakott.  Amikor az ott lakó emberek a felesége felől kérdezősködtek, ezt mondta: „Ő a húgom.”+ Félt azt mondani, hogy „a feleségem”, mert ahogy mondta: „az itt lakó emberek megölnek engem Rebeka miatt”, mivel Rebeka gyönyörű volt.+  Egy idő múlva Abimélek, a filiszteusok királya kinézett az ablakon, és látta, amint Izsák ölelgeti* a feleségét, Rebekát.+  Abimélek azon nyomban hívatta Izsákot, és ezt mondta: „Hiszen ő a feleséged! Miért mondtad akkor: »Ő a húgom.«” Izsák erre így felelt: „Azért mondtam, mert féltem, hogy meg kell halnom miatta.”+ 10  Abimélek azonban így folytatta: „Mit tettél velünk?+ Valaki a népből könnyen lefeküdhetett volna a feleségeddel, és így vétket hoztál volna ránk!+ 11  Abimélek ekkor megparancsolta az egész népnek: „Aki ehhez a férfihoz vagy a feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia!” 12  Izsák ezután magot vetett azon a földön, és abban az évben a 100-szorosát aratta annak, amit vetett, mivel Jehova megáldotta őt.+ 13  Gazdag lett, és addig gyarapodott, mígnem nagyon gazdag lett. 14  Lettek juhnyájai, marhacsordái és sok szolgája,+ úgyhogy a filiszteusok kezdtek irigykedni rá. 15  Ezért a filiszteusok betemették földdel az összes kutat, melyet apja szolgái ástak Ábrahám napjaiban.+ 16  Majd Abimélek ezt mondta Izsáknak: „Menj el a szomszédságunkból, mert sokkal erősebb lettél, mint mi vagyunk.” 17  Izsák ezért elment onnan. Gérár+ völgyében ütött tábort, és ott telepedett le. 18  És Izsák újra kiásta a kutakat, amelyeket még apja, Ábrahám napjaiban ástak, de a filiszteusok betemettek Ábrahám halála után.+ Ugyanúgy nevezte azokat, mint ahogyan az apja.+ 19  Amikor Izsák szolgái a völgyben ástak, találtak egy friss vizű kutat. 20  Gérár pásztorai pedig veszekedni kezdtek Izsák pásztoraival, ezt mondva: „A víz a mienk!” Ezért Izsák Éseknek* nevezte el a kutat, mert perlekedtek vele. 21  Azután ástak egy másik kutat, de amiatt is veszekedtek, ezért Szitnának* nevezte el. 22  Később elment onnan, és egy másik kutat ásott, de amiatt már nem veszekedtek. Így hát Rehobótnak* nevezte el, és ezt mondta: „Ez azért van, mert Jehova most már tágas helyet adott nekünk, és termékennyé tett minket a földön.”+ 23  Onnan aztán fölment Beér-Sebába+. 24  Jehova pedig megjelent neki azon az éjjelen, és ezt mondta: „Én vagyok apádnak, Ábrahámnak az Istene.+ Ne félj,+ mert veled vagyok, s megáldalak, és sok utódot* adok neked a szolgámra, Ábrahámra való tekintettel.”+ 25  Izsák ezért oltárt épített ott, és dicsőítette Jehova nevét.+ Felverte azon a helyen a sátrát+, a szolgái pedig kutat ástak ott. 26  Később Abimélek elment hozzá Gérárból Ahuzzáttal, a tanácsadójával, valamint Pikollal, seregének a vezérével.+ 27  Izsák ezt kérdezte tőlük: „Miért jöttetek hozzám, hiszen gyűlöltetek engem, és elküldtetek a szomszédságotokból?” 28  Erre ők így feleltek: „Most már világosan látjuk, hogy Jehova veled van.+ Ezért ezt mondtuk: »Esküdjünk meg egymásnak, és kössünk egymással szövetséget,+ 29  hogy semmi rosszat nem teszel velünk, mint ahogy mi sem bántottunk téged, és akkor is csak jót tettünk veled, amikor elküldtünk békével. Te most Jehova áldott embere vagy.«” 30  Akkor megvendégelte őket, ők pedig ettek és ittak. 31  Kora reggel fölkeltek, és megesküdtek egymásnak.+ Izsák ezután útnak indította őket, és azok békével mentek el tőle. 32  Aznap Izsák szolgái hírt vittek neki a kútról, melyet ástak,+ és ezt mondták: „Vizet találtunk!” 33  El is nevezte Sibának. Ezért hívják a várost Beér-Sebának+ mind a mai napig. 34  Ézsau pedig 40 éves volt, amikor feleségül vette Juditot, a hettita Beéri lányát, valamint Boszmátot, a hettita Elon lányát.+ 35  Ezek nagy szomorúságot okoztak Izsáknak és Rebekának.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „magodnak”.
Szó szerint: „magot”.
Szó szerint: „magodnak”.
Szó szerint: „magod”.
Vagy: „kimutatja a vonzalmát a felesége, Rebeka iránt”.
Jel.: ’perlekedés’.
Jel.: ’vád’.
Jel.: ’tágas helyek’.
Szó szerint: „magot”.

Jegyzetek

Multimédia