1Mózes 23:1–20

23  Sára+ 127 évet élt.  És meghalt Sára Kirját-Arbában+, vagyis Hebronban+, Kánaán földjén+, Ábrahám pedig gyászolta és siratta őt.  Azután felkelt Ábrahám a halott felesége mellől, és ezt mondta Hét+ fiainak:  „Idegenként telepedtem le köztetek.+ Adjatok nekem egy területet, ahol eltemethetem a halottamat.”  Hét fiai erre így feleltek Ábrahámnak:  „Hallgass meg minket, uram! Istentől való fejedelem vagy közöttünk.*+ A legjobb sírhelyünkbe temesd a halottadat. Egyikünk sem tagadja meg tőled a sírhelyét, hogy emiatt ne tudd eltemetni a halottadat.”  Ekkor Ábrahám fölkelt, és meghajolt annak a földnek a népe előtt, Hét+ fiai előtt,  és ezt mondta nekik: „Ha egyetértetek* azzal, hogy eltemessem a halottamat, akkor figyeljetek rám: Mondjátok Efronnak, Cohár fiának,  hogy adja el nekem a tulajdonában lévő Makpela barlangját, amely a mezejének a szélén van. Adja el nekem előttetek, hogy legyen sírhelyem.+ A teljes árat megadom érte ezüstben+.” 10  Efron pedig Hét fiai között ült. A hettita Efron így válaszolt Ábrahámnak Hét fiai és mindazok füle hallatára, akik bementek Efron városának a kapuján+: 11  „Nem, uram! Hallgass meg! Neked adom a mezőt is, és a rajta lévő barlangot is. Neked adom népem fiai előtt. Temesd csak el a halottadat.” 12  Ábrahám ekkor meghajtotta magát annak a földnek a népe előtt, 13  és így szólt Efronhoz a nép füle hallatára: „Kérlek, hallgass meg! Odaadom neked a mező teljes árát ezüstben. Fogadd el tőlem, hogy odatemethessem a halottamat.” 14  Efron ekkor így felelt Ábrahámnak: 15  „Uram, hallgass meg! A mező értéke 400 ezüstsekel*, de ez nem annyira fontos. Temesd csak el a halottadat.” 16  Ábrahám hallgatott Efronra, és kimért neki annyi ezüstöt, amennyit az Hét fiainak a füle hallatára mondott: 400 ezüstsekelt*, a kereskedők körében használt súlynak megfelelően.+ 17  Ezzel tehát Efron mezeje, amely Makpelában, Mamréval szemben volt – a mező, a rajta lévő barlang és a határain belül lévő összes fa –, törvényesen is 18  Ábrahám tulajdona lett, hiszen megvásárolta azt Hét fiai és mindazok előtt, akik beléptek Efron városának a kapuján. 19  Ábrahám utána eltemette a feleségét, Sárát Makpela mezejének a barlangjába, Mamréval szemben, vagyis Hebronban, Kánaán földjén. 20  Ettől fogva a mező és a rajta levő barlang már nem Hét fiainak, hanem Ábrahámnak a birtoka volt, hogy odatemesse a halottját.+

Lábjegyzetek

Esetleg: „Nagy fejedelem vagy közöttünk.”
Vagy: „a lelketek egyetért”.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.

Jegyzetek

Multimédia