1Mózes 10:1–32

10  Ez Noé fiainak, Sémnek,+ Hámnak és Jáfetnek a története. A vízözön után fiaik születtek.+  Jáfet fiai voltak: Gómer+, Magóg+, Madai, Jáván, Tubál+, Mések+ és Tirász.+  Gómer fiai voltak: Askenáz+, Rifát és Tógarma+.  Jáván fiai voltak: Elisah+, Társis+, Kittim+ és Dodánim.  Tőlük származtak azok, akik a szigeteken telepedtek le nyelvenként, családonként és nemzetenként.  Hám fiai voltak: Kús, Micraim+, Pút+ és Kánaán.+  Kús fiai voltak: Széba+, Havila, Szabta, Raáma+ és Szabtéka. Raáma fiai voltak: Sába és Dedán.  Kús fia volt Nimród. Ő volt az első, aki hatalmassá lett a földön.  Jehovának ellenszegülő, hatalmas vadász lett. Ezért van a mondás: „Éppen olyan, mint Nimród, Jehovának ellenszegülő, hatalmas vadász.” 10  A királyságának a kezdete* Bábel+, Erek+, Akkád és Kalné volt Sineár földjén+. 11  Erről a földről ment Asszíriába+, és építette fel Ninivét+, Rehobót-Írt, Kalahot, 12  valamint Reszent Ninive és Kalah között. Ez a nagy város.* 13  Micraim fiai voltak: Ludim+, Anámim, Lehábim, Naftuhim,+ 14  Patruszim+, Kaszlúhim (tőle származtak a filiszteusok+) és Kaftorim+. 15  Kánaán fiai voltak: Szidón+, az elsőszülöttje, és Hét+. 16  Továbbá tőle származtak a jebusziták+, az amoriták+, a girgasiták, 17  a hivviták+, az árkiták, a sziniták, 18  az arvadiak+, a cemáriak és a hamatiták+. Ezután a kánaániták családjai szétszéledtek. 19  A kánaániták határa Szidóntól a Gázához+ közeli Gérárig+ terjedt, valamint Szodomáig, Gomorráig,+ Admáig és Cebojimig,+ Lasához közel. 20  Ők voltak Hám fiai családonként, nyelvenként, országonként és nemzetenként. 21  Születtek gyermekei Sémnek is, aki Éber+ összes fiának az ősapja, és aki Jáfetnek, a legidősebbnek az öccse volt*. 22  Sém fiai voltak: Elám+, Assur+, Arpaksád+, Lud és Arám.+ 23  Arám fiai voltak: Úc, Hul, Geter és Mas. 24  Arpaksád fia volt Séla+, és Séla fia volt Éber. 25  Ébernek két fia született. Az egyiknek Péleg*+ volt a neve, mert az ő életében szóródtak szét az emberek a földön, a testvérének pedig Joktán+ volt a neve. 26  Joktán fiai voltak: Almodád, Sélef, Hacarmávet, Jerah,+ 27  Hadórám, Uzál, Dikla, 28  Obál, Abimáel, Sába, 29  Ofír+, Havila és Jobáb. Ezek mind Joktán fiai voltak. 30  Lakóhelyük Mésától Szefárig terjedt, a Kelet hegyvidékéig. 31  Ők voltak Sém fiai családonként, nyelvenként, országonként és nemzetenként.+ 32  Ezek voltak Noé fiainak a családjai családonként és nemzetenként. Ezektől a családoktól származtak a nemzetek, amelyek a földön éltek a vízözön után.+

Lábjegyzetek

Vagy: „a királyságának az első városai”.
Esetleg: „Ezek alkotják a nagy várost.”
Esetleg: „és aki Jáfet bátyja volt”.
Jel.: ’szétszóródás’.

Jegyzetek

Multimédia