1Krónikák 8:1–40

8  Benjámin+ fia volt Bela+, az elsőszülöttje; Asbél+ volt a második, Ahára a harmadik,  Nóhah a negyedik, és Ráfa az ötödik.  Belának ezek voltak a fiai: Addár, Gera+, Abihud,  Abisua, Naámán, Ahóah,  Gera, Sefufán és Húrám.  Ezek voltak Ehud fiai, a nemzetségfők Géba+ lakói között, akiket száműzetésbe vittek Manahátba:  Naámán, Ahija és Gera. Gera vezette őket, amikor száműzetésbe mentek, és az ő fia volt Uzza és Ahihud.  Saharaimnak pedig gyermekei születtek Moáb területén* azután, hogy elküldte őket. Húsim és Baára voltak a feleségei.*  És Hódes nevű feleségétől született neki Jobáb, Cibja, Mésa, Malkám, 10  Jeuc, Sakia és Mirma. Ezek voltak a fiai, a nemzetségfők. 11  Húsimtól született neki Abitub és Elpaál. 12  Elpaál fiai voltak: Éber, Misám, Semed (ő építette meg Onót+ és Lódot+ és a környező városokat*), 13  továbbá Beria és Sema. Ők nemzetségfők voltak Ajjalon+ lakói között. Ezek űzték el Gát lakóit. 14  Ezenkívül: Ahió, Sasák, Jeremót, 15  Zebádia, Arád, Éder, 16  Mikáel, Ispa, Jóha, Beria fiai; 17  továbbá Zebádia, Mesullám, Hizki, Héver, 18  Ismérai, Izlia, Jobáb, Elpaál fiai; 19  továbbá Jákim, Zikri, Zabdi, 20  Eliénai, Cilletai, Eliel, 21  Adája, Berája, Simrát, Simei fiai; 22  továbbá Jispán, Éber, Eliel, 23  Abdon, Zikri, Hanán, 24  Hanánia, Elám, Antótija, 25  Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai; 26  továbbá Samsérai, Sehárja, Atália, 27  Jaárésia, Illés, Zikri, Jerohám fiai. 28  Ők a leszármazásukat tekintve nemzetségfők voltak. Ezek a főemberek Jeruzsálemben laktak. 29  Gibeon apja, Jeiél Gibeonban+ lakott. A feleségét Maákának hívták.+ 30  Elsőszülött fia Abdon volt, aztán Cúr, Kís, Baál, Nádáb, 31  Gedor, Ahió és Zéker. 32  Miklót fia volt Simeah. Ők mind ott laktak a testvéreik közelében Jeruzsálemben, együtt a többi testvérükkel. 33  Nér+ fia volt Kís, Kís fia volt Saul,+ Saul fia volt Jonatán+, Málki-Sua+, Abinádáb+ és Esbaál*.+ 34  Jonatán fia volt Mérib-Baál*,+ és Mérib-Baál fia volt Mika.+ 35  Mika fiai voltak: Piton, Mélek, Tárea és Aház. 36  Aház fia volt Jehoadda, Jehoadda fia volt Alémet, Azmávet és Zimri. Zimri fia volt Móca. 37  Móca fia volt Binea, az ő fia Ráfah, az ő fia Eleása, és az ő fia Ácel. 38  Ácelnek hat fia volt, és így hívták őket: Azrikám, Bókeru, Izmael, Seárja, Abdiás és Hanán. Mindezek Ácel fiai voltak. 39  Testvérének, Éseknek a fiai voltak: Ulám, az elsőszülöttje, Jeus, a második, és Elifélet, a harmadik. 40  Ulám fiai pedig erős harcosok voltak, akik jól bántak az íjjal*. Sok fiuk és unokájuk született, szám szerint 150. Mindezek Benjámin leszármazottai voltak.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „mezején”.
Esetleg: „azután, hogy elküldte a feleségeit, Húsimot és Baárát”.
Vagy: „és annak alárendelt városait”.
Is-Bósetnek is nevezik.
Mefibósetnek is nevezik.
Szó szerint: „akik rátapostak az íjra”.

Jegyzetek

Multimédia