1Krónikák 27:1–34

27  Ezek az izraeliták szám szerint, mármint a nemzetségfők, az ezred- és a századparancsnokok,+ és a tisztviselőik, akik a királyt szolgálták+ az osztályokat érintő ügyekben. Az osztályok hónapról hónapra váltották egymást* az év minden hónapjában; 24 000-en voltak egy-egy osztályban.  Az 1. hónapban az 1. osztály élén Jásobeám+, Zabdiel fia állt, és 24 000-en voltak az osztályában.  Pérec+ fiai közül ő volt a feje az 1. hónapra kijelölt csoportok összes vezetőjének.  A 2. hónap osztályának élén az ahóhita+ Dódai+ állt az osztályával, és Miklót volt a vezető; 24 000-en voltak az osztályában.  Benája+, Jójadának+, a magas rangú papnak a fia volt a vezetője a 3. csoportnak, mely a 3. hónapban szolgált; 24 000-en voltak az osztályában.  Ez a Benája a harminchoz tartozó kiemelkedő harcos volt, és a harminc vezetője volt; osztályának élén a fia, Ammizabád állt.  A 4. vezető a 4. hónapra Asáhel+, Joáb testvére+ volt, utána pedig a fia, Zebádia; 24 000-en voltak az osztályában.  Az 5. vezető az 5. hónapra az izráhita Samhut volt; 24 000-en voltak az osztályában.  A 6. vezető a 6. hónapra Ira+, a tékoai+ Ikkés fia volt; 24 000-en voltak az osztályában. 10  A 7. vezető a 7. hónapra a pelóni Hélec+ volt az efraimiták közül; 24 000-en voltak az osztályában. 11  A 8. vezető a 8. hónapra a husatita Szibbekai+ volt a zerahiták+ közül; 24 000-en voltak az osztályában. 12  A 9. vezető a 9. hónapra az anatóti+ Abiézer+ volt a benjáminiták közül; 24 000-en voltak az osztályában. 13  A 10. vezető a 10. hónapra a netófai Maharai+ volt a zerahiták+ közül; 24 000-en voltak az osztályában. 14  A 11. vezető a 11. hónapra a piratoni Benája+ volt Efraim fiai közül; 24 000-en voltak az osztályában. 15  A 12. vezető a 12. hónapra a netófai Heldai volt Otnieltől; 24 000-en voltak az osztályában. 16  Ezek voltak Izrael törzseinek vezetői: a rúbenitáké Eliézer, Zikri fia; a simeonitáké Sefátia, Maáka fia; 17  Lévié Hasábia, Kemuel fia; Ároné Cádók; 18  Júdáé Elihu+, Dávid egyik testvére; Issakáré Omri, Mikáel fia; 19  Zebuloné Ismája, Abdiás fia; Naftalié Jerimót, Azriel fia; 20  az efraimitáké Hósea, Azaziás fia; Manassé fél törzséé Jóel, Pedája fia; 21  Manassé gileádi fél törzséé Iddó, Zakariás fia; Benjáminé Jaásiel, Ábner+ fia; 22  Dáné Azarel, Jerohám fia. Ezek voltak Izrael törzseinek fejedelmei. 23  Dávid nem számolta meg a 20 éveseket és az annál fiatalabbakat, mert Jehova megígérte, hogy megsokasítja Izraelt, és annyian lesznek, mint az ég csillagai.+ 24  Joáb, Céruja fia kezdte el a számlálást, de nem fejezte be. A népszámlálás miatt Isten megharagudott Izraelre*,+ és nem került be a szám a Dávid király idejéről szóló beszámolóba. 25  A király kincstáraira+ Azmávet, Adiel fia felügyelt. A mezőkön, a városokban, a falvakban és a tornyokban levő raktárakra* pedig Jonatán, Uzziás fia. 26  A mezőn dolgozó földművesek felett Ezri, Kelub fia állt. 27  A szőlők gondviselője a rámai Simei volt, a szőlők borkészletének gondviselője pedig a sifmi Zabdi. 28  A Sefélán+ található olajfaligetekre és szikomorfákra+ a géderi Baál-Hanán felügyelt, az olajkészletekre pedig Joás. 29  A Sáronon+ legelő csordákra a sároni Sitrai, a völgyekben levő csordákra pedig Sáfát, Adlai fia felügyelt. 30  A tevékre az izmaelita Obil, a szamarakra* a meronóti Jehdéja, 31  a nyájakra pedig a hagrita Jáziz felügyelt. Ezek mind Dávid király javainak a gondviselői voltak. 32  Jonatán+, Dávid unokaöccse értelmes férfi volt, tanácsadó és titkár is egyben; Jéhiel, Hakmóni fia pedig a király fiairól+ gondoskodott. 33  Ahitófel+ a király tanácsadója volt, az arkita Húsai+ pedig a király barátja*. 34  Ahitófel után volt Jójada, Benája+ fia, és Abjátár+; a király hadvezére pedig Joáb+ volt.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „be- és kivonultak”.
Szó szerint: „harag volt Izraelen”.
Vagy: „kincstárakra”.
Szó szerint: „szamárkancákra”.
Vagy: „bizalmasa”.

Jegyzetek

Multimédia