1Királyok 9:1–28

9  Amikor Salamon elkészült Jehova házának és a király házának* építésével,+ meg mindennel, amit szeretett volna elkészíteni,+  akkor Jehova másodszor is megjelent Salamonnak, mint ahogy megjelent neki Gibeonban.+  Jehova így szólt hozzá: „Hallottam imádat és kegyemért való könyörgésedet, amellyel hozzám fordultál. Megszenteltem ezt a házat, amelyet fölépítettél, és mindig is ott lesz a nevem.+ Mindig gondom lesz rá, és figyelni fogok rá.+  Ha te is úgy szolgálsz engem, mint ahogy apád, Dávid tette,+ feddhetetlen és tiszta szívvel,+ mindenben úgy cselekedve, ahogy megparancsoltam neked,+ és engedelmeskedsz rendelkezéseimnek és bírói döntéseimnek,+  akkor én örökre megszilárdítom Izrael feletti királyságod trónját, mint ahogy megígértem apádnak, Dávidnak: »Mindig lesz leszármazottad, aki Izrael trónján fog ülni.«+  Ha viszont ti és a fiaitok felhagytok a követésemmel, és nem tartjátok meg a parancsolataimat és rendeleteimet, amelyeket nektek adtam, és elmentek, más isteneknek szolgáltok, és meghajoltok előttük,+  akkor én kiirtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam,+ elvetem a házat,+ amelyet nevemnek szenteltem, és Izrael megvetés* és gúny tárgyává lesz minden nép között.+  És romhalmazzá lesz ez a ház.+ Aki csak elmegy mellette, ámulva nézi majd, és csóválja a fejét,* így szólva: »Miért tette ezt Jehova ezzel a földdel és ezzel a házzal?«+  Akkor ezt mondják majd: »Azért, mert elhagyták Jehovát, az Istenüket, aki kihozta ősapáikat Egyiptom földjéről, és más istenekhez fordultak, meghajoltak előttük, és azokat szolgálták. Ezért hozta rájuk Jehova mindezt a csapást.«”+ 10  Salamon 20 év alatt építette föl a két házat, Jehova házát és a király házát*.+ 11  Hírám+, Tírusz királya cédrusfával és borókafenyőfával látta el Salamont, meg annyi arannyal, amennyit csak kívánt,+ Salamon király pedig 20 várost adott Hírámnak Galilea földjén. 12  Hírám el is ment Tíruszból, hogy megtekintse a városokat, amelyeket Salamon neki adott, de nem volt megelégedve velük*. 13  Ezt mondta: „Miféle városokat adtál nekem, testvérem?” Így hát elnevezték azokat Kabul földjének*. Mind a mai napig ez a nevük. 14  Időközben Hírám küldött a királynak 120 talentum* aranyat.+ 15  Ez pedig az azokról készült beszámoló, akiket Salamon király kényszermunkára kötelezett+, hogy felépítsék Jehova házát,+ a saját házát*, a Dombot*+, Jeruzsálem falát, Hácort+, Megiddót+ és Gézert+. 16  (A fáraó, Egyiptom királya ugyanis feljött, és elfoglalta Gézert. Felégette a várost, és megölte az ott lakó kánaánitákat+, majd odaadta azt búcsúajándékul* a lányának,+ Salamon feleségének.) 17  Salamon felépítette* Gézert, Alsó-Bét-Horont+, 18  Baálátot+, és Támárt a pusztában, az országon belül, 19  továbbá Salamon összes raktárvárosát, a szekerek városait,+ a lovasok városait, és mindent, amit fel szeretett volna építeni Jeruzsálemben, a Libanonon, és mindenhol azon a területen, ahol uralkodott. 20  Mindazokat, akik megmaradtak az amoriták, hettiták, periziták, hivviták és jebusziták+ közül, akik nem tartoztak Izrael népéhez,+ 21  vagyis ezeknek leszármazottait, akik megmaradtak az országban – akiket az izraeliták nem tudtak elpusztítani –, Salamon arra kötelezte, hogy rabszolgákként kényszermunkát végezzenek; így van ez ma is.+ 22  Az izraeliták közül azonban senkit sem tett rabszolgává Salamon,+ mert ők voltak a harcosai, szolgái, fejedelmei, segédtisztjei, valamint szekérhajtóinak és lovasainak a vezetői. 23  Salamon munkáit 550 főmegbízott irányította, ők voltak a munkafelügyelők a munkát végző nép felett.+ 24  A fáraó lánya+ pedig felment Dávid városából+ a saját házába, amelyet neki épített Salamon. Aztán Salamon megépítette a Dombot*+ is. 25  Salamon évente háromszor+ ajánlott fel égőáldozatokat és közösségi áldozatokat azon az oltáron, amelyet Jehovának épített,+ hogy az áldozatok füstje felszálljon az oltárról, amely Jehova előtt volt. Így hát elkészült a házzal.+ 26  Salamon király egy hajórajt is létrehozott Ecjon-Geberben+, amely Elót mellett van, a Vörös-tenger partján, Edom földjén.+ 27  Hírám elküldte a hajórajjal a szolgáit,+ akik tapasztalt hajósok voltak, hogy Salamon szolgáival együtt szolgáljanak. 28  Elmentek Ofírba+, hoztak onnan 420 talentum aranyat, és elvitték Salamon királynak.

Lábjegyzetek

Vagy: „palotájának”.
Szó szerint: „példabeszéddé”.
Szó szerint: „füttyenteni fog”.
Vagy: „palotáját”.
Szó szerint: „nem tűntek jónak a szemében”.
Esetleg: „a jóformán semmi földjének”.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „palotáját”.
Vagy: „Millót”. Héber kifejezés, melynek jelentése: ’megtölt’.
Vagy: „nászajándékul”; „hozományul”.
Vagy: „megerősítette”.
Vagy: „Millót”. Héber kifejezés, melynek jelentése: ’megtölt’.

Jegyzetek

Multimédia