1Királyok 4:1–34

4  Salamon király egész Izrael felett uralkodott.+  Ezek voltak a magas rangú tisztségviselői*: Azária, Cádók+ fia volt a pap;  Elihóref és Ahija, Sisa fiai titkárok+ voltak; Josafát+, Ahilud fia volt az emlékíró;  Benája,+ Jójada fia a sereg vezére volt, Cádók és Abjátár+ pedig papok voltak;  Azária, Nátán+ fia a megbízottak vezetője volt; Zábud, Nátán fia pedig pap volt, és a király barátja+;  Ahisár a háznép fölé volt kinevezve; Adónirám+, Abda fia pedig a kényszermunkára kötelezettek+ felügyelője volt.  Salamonnak 12 megbízottja volt egész Izrael fölött. Ők látták el élelemmel a királyt és a háznépét. Mindegyik az év egy-egy hónapjában volt felelős, hogy élelemről gondoskodjon.+  Ez volt a nevük: Húr fia Efraim hegyvidékén;  Deker fia Makácban, Saálbimban+, Bét-Semesben és Elon-Bét-Hanánban; 10  Hésed fia Arubbótban (övé volt Szokó és Héfer egész vidéke); 11  Abinádáb fia Dór egész dombvidékén (neki Táfát, Salamon lánya lett a felesége); 12  Baána, Ahilud fia Taánakban, Megiddóban+ és egész Bét-Seánban+, amely Caretán mellett van, Jezréel alatt, Bét-Seántól Ábel-Meholáig, Jokmeám+ vidékéig; 13  Geber fia Rámót-Gileádban+ (övéi voltak Jáirnak+, Manassé fiának sátorfalvai, amelyek Gileádban+ vannak; övé volt Argób vidéke+ is, amely Básánban+ van: 60 nagy város falakkal és rézreteszekkel); 14  Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban+; 15  Ahimaác Naftaliban (ő Salamonnak egy másik lányát vette feleségül, mégpedig Boszmátot); 16  Baána, Húsai fia Áserben és Bealótban; 17  Josafát, Paruah fia Issakárban; 18  Simei+, Ela fia Benjáminban+; 19  Geber, Uri fia Gileád földjén+, Szihonnak+, az amoriták királyának és Ógnak+, Básán királyának a földjén. És ezek fölött a megbízottak fölött is volt egy megbízott az országban. 20  Júdának és Izraelnek olyan sok lakosa volt, mint a tenger partján a homokszemek.+ Ettek, ittak és vigadtak.+ 21  Salamon uralkodott az összes királyság felett a folyótól*+ a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Sarcot fizettek, és szolgáltak Salamonnak élete minden napján.+ 22  Salamon udvarának napi élelme ez volt: 30 kór* finomliszt és 60 kór közönséges liszt, 23  10 hizlalt marha, 20 legeltetett marha és 100 juh, ezenkívül szarvasbikák, gazellák, őzbakok és hizlalt kakukkok. 24  Salamon pedig ellenőrzése alatt tartott mindent a folyónak+ ezen az oldalán*, Tifszahtól Gázáig+, beleértve az összes királyt a folyónak ezen az oldalán; és békének örvendett körös-körül az egész területén.+ 25  Júda és Izrael biztonságban élt, mindenki a szőlőtője és a fügefája alatt, Dántól Beér-Sebáig Salamon minden napján. 26  Volt Salamonnak 4000* istállóállása a szekérhúzó lovai számára, és 12 000 lova*+. 27  Ezek a megbízottak látták el élelemmel Salamon királyt, és mindazokat, akik Salamon király asztalánál ettek. Mindegyikük gondoskodott róla, hogy semmi se hiányozzon abban a hónapban, amikor ő volt a felelős.+ 28  Árpát és szalmát is vittek a lovak és a lófogatok számára oda, ahol éppen szükség volt rá, mindegyikük a ráeső rész szerint. 29  És Isten nagyon nagy bölcsességet és tisztánlátást adott Salamonnak, valamint olyan szívet, mely annyi mindent be tud fogadni, mint amennyi homokszem a tengerparton van.+ 30  Salamon bölcsessége felülmúlta a Kelet népeinek bölcsességét és Egyiptom minden bölcsességét.+ 31  Bölcsebb volt ő minden embernél, bölcsebb, mint az ezrahita Etán+, valamint Hémán+, Kálkól+ és Darda, Máhol fiai; és a híre eljutott a környező nemzetek között mindenhová.+ 32  3000 példabeszédet+ szerzett*, énekeinek+ száma pedig 1005 volt. 33  Szólt a fákról, a libanoni cédrustól kezdve a falon növő izsópig+; beszélt a négylábú állatokról+, a madarakról*+, a csúszó-mászó állatokról*+ és a halakról. 34  Jöttek is emberek minden nemzetből, hogy hallják Salamon bölcsességét, beleértve királyokat is a föld minden tájáról, akik hallottak bölcsességéről.+

Lábjegyzetek

Vagy: „fejedelmei”.
Vagyis az Eufrátesztől.
Egy kór 220 l. Lásd: B14-es függ.
Vagyis az Eufrátesztől nyugatra.
Ez a számadat található meg néhány kéziratban és a 2Kr 9:25-ben. Más kéziratok 40 000-et írnak.
Vagy: „lovasa”.
Vagy: „mondott”.
Vagy: „repdeső teremtményekről”.
Ez valószínűleg hüllőket és rovarokat is magában foglal.

Jegyzetek

Multimédia