1Királyok 19:1–21

19  Aháb+ pedig elmondta Jezabelnek+, mi mindent tett Illés, és hogyan hányta kardélre az összes prófétát.+  Jezabel erre követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: „Mérjenek rám súlyos büntetést az istenek,* ha holnap ilyenkorra olyanná nem teszlek, mint amilyenek a próféták, akiket megöltél*!”  Illést erre elfogta a félelem, így hát rögtön útnak indult, hogy mentse az életét*.+ Eljutott a Júdához tartozó Beér-Sebába,+ és ott hagyta a szolgáját.  Ő pedig bement a pusztába egynapi útra, és egy rekettyebokorhoz érve, leült alá. Kérte, hogy hadd haljon meg*, így szólva: „Elég! Most tehát, ó, Jehova, vedd el az életemet*,+ mert nem vagyok jobb ősapáimnál.”  Aztán lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egy angyal hirtelen megérintette,+ majd így szólt hozzá: „Kelj fel, és egyél.”+  Amikor odanézett, a fejénél egy kerek kenyér volt izzó köveken, meg egy korsó víz. Evett és ivott, aztán ismét lefeküdt.  Később Jehova angyala másodszor is eljött, megérintette őt, és ezt mondta: „Kelj fel, és egyél, mert túl nagy út vár rád.”  Felkelt tehát, evett és ivott, majd az abból nyert erővel ment 40 nap és 40 éjjel, amíg el nem jutott az igaz Isten hegyéig, a Hórebig+.  Bement egy barlangba+, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak Jehova így szólt hozzá: „Mit csinálsz itt, Illés?” 10  Erre ő ezt mondta: „Teljes buzgalommal szolgálom Jehovát,+ a seregek Istenét, mert Izrael népe megszegte szövetségedet,+ lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig kardélre hányták,+ és csak én maradtam meg. Most pedig engem* akarnak megölni.+ 11  De Isten így szólt hozzá: „Menj ki, állj meg a hegyen Jehova előtt.” Jehova akkor elvonult arra,+ és egy nagy, erős szél hegyeket szaggatott és szirteket tördelt Jehova előtt,+ de Jehova nem volt a szélben. A szél után földrengés+ következett, de Jehova nem volt a földrengésben. 12  A földrengés után tűz+ jött, de Jehova nem volt a tűzben. A tűz után pedig egy nyugodt és halk hang hallatszott.+ 13  Amint Illés meghallotta, prófétai ruhájával eltakarta az arcát,+ kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Akkor egy hang ezt kérdezte tőle: „Mit csinálsz itt, Illés?” 14  Erre ő ezt mondta: „Teljes buzgalommal szolgálom Jehovát, a seregek Istenét, mert Izrael népe megszegte szövetségedet,+ lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig kardélre hányták, és csak én maradtam meg. Most pedig engem* akarnak megölni.+ 15  Jehova így szólt hozzá: „Menj vissza Damaszkusz pusztájába. Amikor megérkezel, kend fel Hazáelt+ Szíria királyává. 16  Továbbá Jéhut+, Nimsi unokáját kend fel Izrael királyává, az Ábel-Meholából való Elizeust*, Sáfát fiát pedig kend fel prófétává, hogy átvegye a helyedet.+ 17  Aki megmenekül Hazáel kardjától,+ azt Jéhu öli meg,+ aki pedig megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg.+ 18  Még mindig vannak összesen 7000-en Izraelben,+ akik nem borultak térdre Baál előtt,+ és nem csókolták meg őt.+ 19  Így hát elment onnan, és találkozott Elizeussal, Sáfát fiával, aki éppen szántott. 12 pár bika volt előtte, és ő a 12. párnál volt. Illés odament hozzá, és rádobta a prófétai ruháját+. 20  Erre az otthagyta a bikákat, Illés után futott, és ezt mondta: „Kérlek, hadd búcsúzzak el* apámtól és anyámtól, aztán követlek.” Ő így felelt neki: „Menj, térj vissza! Nem akadályozlak meg ebben.” 21  Elizeus akkor visszament, fogott egy pár bikát, és feláldozta őket. Majd a szántáshoz használt szerszámokon megfőzte a húsukat, odaadta az embereknek, és ettek. Azután követte Illést, és a szolgálatába állt.+

Lábjegyzetek

Vagy: „úgy bánjanak velem az istenek, sőt még rosszabbul”.
Vagy: „olyanná nem teszem a lelkedet, mint amilyen bármelyikük lelke”.
Vagy: „a lelkét”.
Vagy: „hadd haljon meg a lelke”.
Vagy: „a lelkemet”.
Vagy: „a lelkemet”.
Vagy: „a lelkemet”.
Jel.: ’Isten megmentés’.
Szó szerint: „csókoljam meg”.

Jegyzetek

Multimédia