1Királyok 16:1–34

16  Jehova pedig így szólt Jéhuhoz+, Hanáni+ fiához, Baása ellen:  „Kiemeltelek a porból, és népemnek, Izraelnek a vezetőjévé tettelek.+ De te Jeroboámot követted, és bűnbe vitted népemet, Izraelt, ők pedig bosszantottak engem bűneikkel.+  Ezért elsöpröm Baását és a házát, és olyanná teszem a házát, mint Jeroboámnak, Nébát fiának a házát.+  Akije a városban hal meg Baásának, azt a kutyák eszik meg, akije pedig a mezőn hal meg, azt az ég madarai eszik meg.”  Ami Baása egyéb dolgait illeti, a cselekedeteit meg a hatalmas tetteit, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében.  Baása aztán meghalt, és eltemették Tircában+. A fia, Elah lett a király utána.  Jehova nemcsak azért szólt Jéhu próféta, Hanáni fia által Baása és a háza ellen, mert Baása sok olyan dolgot tett, amit Jehova rossznak tart – felbosszantva őt a cselekedeteivel, és így olyanná vált, mint Jeroboám háza –, hanem azért is, mert megölte őt*.+  Asának, Júda királyának a 26. évében Elah, Baása fia lett Izrael királya Tircában, és 2 évig uralkodott.  Szolgája, Zimri, a szekérhada felének vezére összeesküvést szőtt ellene, amikor ő Tircában részegre itta magát Arca házában, aki a háznép fölé volt kinevezve Tircában. 10  Zimri bement, lesújtott Elahra,+ és megölte őt Asának, Júda királyának a 27. évében, és ő lett a király utána. 11  Amikor király lett, mindjárt a trónra lépése után kiirtotta Baása egész házát. Nem hagyott életben egyetlen férfit* sem, Baásának sem a rokonait*, sem a barátait. 12  Így irtotta ki Zimri Baása egész házát, ahogyan azt Jehova Jéhu próféta által Baásáról kijelentette.+ 13  Ez Baásának és fiának, Elahnak a bűnei miatt történt, amelyeket elkövettek, és amelyekkel bűnbe vitték Izraelt, felbosszantva Jehovát, Izrael Istenét semmit érő bálványaikkal.+ 14  Ami Elah egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 15  Asának, Júda királyának 27. évében Zimri lett a király, és 7 napig uralkodott Tircában. A csapatok ez idő alatt tábort ütöttek, hogy harcoljanak Gibbeton+ ellen, amely a filiszteusoké volt. 16  Idővel a letáborozott csapatok meghallották, hogy azt beszélik: „Zimri összeesküvést szőtt, sőt megölte a királyt.” Erre egész Izrael a hadsereg vezérét, Omrit+ tette Izrael királyává azon a napon a táborban. 17  Omri akkor fölment Gibbetonból egész Izraellel együtt, és ostrom alá vette Tircát. 18  Amikor Zimri meglátta, hogy a várost elfoglalták, bement a király házának* megerősített tornyába, magára gyújtotta a házat, és meghalt.+ 19  Ez a saját bűnei miatt történt, amelyeket elkövetett, mivel azt tette, amit Jehova rossznak tart, és Jeroboámhoz hasonlóan cselekedett, valamint azért, mert bűnbe vitte Izraelt.+ 20  Ami Zimri egyéb dolgait illeti, és az összeesküvést, amelyet szőtt, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 21  Izrael népe ekkor szakadt két részre. A nép egyik része Tibninek, Ginát fiának lett a követője, és királlyá akarta tenni őt, a másik rész pedig Omrit követte. 22  De az Omrit követő nép fölébe kerekedett a Tibnit, Ginát fiát követő népnek. Így hát Tibni meghalt, és Omri lett a király. 23  Asának, Júda királyának a 31. évében lett Omri Izrael királya, és 12 évig volt uralmon. 6 évig Tircában uralkodott. 24  Megvette Szamária hegyét Sémertől 2 talentum* ezüstön, és épített egy várost a hegyen. A hegy tulajdonosának*, Sémernek a nevéről Szamáriának*+ nevezte el a várost, amelyet épített. 25  Omri azt tette, amit Jehova rossznak tart, és gonoszabb volt mindazoknál, akik előtte voltak.+ 26  Mindenben Jeroboámhoz, Nébát fiához hasonlóan cselekedett, és ugyanolyan bűnt követett el, mint amilyennel Jeroboám bűnbe vitte Izraelt, felbosszantva Jehovát, Izrael Istenét semmit érő bálványaikkal.+ 27  Ami Omri egyéb dolgait illeti, a cselekedeteit és a hatalmas tetteit, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 28  Végül Omri meghalt, és eltemették Szamáriában. Aháb+, a fia lett a király utána. 29  Aháb, Omri fia Asának, Júda királyának a 38. évében lett király Izrael felett. Aháb, Omri fia 22 éven át uralkodott Izrael felett Szamáriában+. 30  Aháb, Omri fia azt tette, amit Jehova rossznak tart, és gonoszabb volt mindazoknál, akik előtte voltak.+ 31  És mintha az nem lett volna elég, hogy ugyanolyan bűnöket követ el, mint Jeroboám,+ Nébát fia, még Jezabelt+, Etbaálnak, a szidóniak+ királyának lányát is feleségül vette, Baált+ kezdte szolgálni, és meghajolt előtte. 32  Oltárt is emelt Baálnak Baál házában*,+ amelyet Szamáriában épített. 33  Aháb a szent rudat*+ is elkészítette. Jobban felbosszantotta Jehovát, Izrael Istenét, mint Izrael valamennyi királya, aki előtte volt. 34  Az ő napjaiban építette újjá Jerikót a bételi Hiel. Elsőszülöttjének, Abirámnak az élete árán rakta le az alapját, és legkisebb fiának, Ségubnak az élete árán állította fel a kapuit, ahogy azt Jehova megmondta Józsué, Nún fia által.+

Lábjegyzetek

Vagyis Nádábot, Jeroboám fiát.
Szó szerint: „falra vizelőt”. Ez egy megvető héber kifejezés, mely férfiakra utal.
Vagy: „vérbosszulóit”.
Vagy: „palotájának”.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Szó szerint: „urának”.
Jel.: ’Sémer nagycsaládjáé’.
Vagy: „templomában”.

Jegyzetek

Multimédia